Địa 9 Bài 3 Trang 116

     
- Số dân nông thôn gồm sự biến chuyển động. Bớt từ 1174,3 nghìn người (1995) xuống còn 845,4 nghìn bạn (2000), tiếp đến tăng lên 855,8 nghìn bạn (2002).

Bạn đang xem: địa 9 bài 3 trang 116


Đề bài

Căn cứ vào bảng 31.3:

Bảng 31.3. Dân sinh thành thị và dân sinh nông buôn bản ở thành phố Hồ Chí Minh

(Đơn vị: nghìn người)

*


Hãy vẽ biểu trang bị cột ck thể hiện dân số thành thị với nông xã ở thành phố hồ chí minh qua các năm. Nhấn xét.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- Vẽ biểu đồ dùng cột chồng.

- Trục tung miêu tả số dân (nghìn người), trục hoành biểu lộ năm.

Xem thêm: Giải Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Bài Ánh Sáng Của Yêu Thương, Bài 31: Ánh Sáng Của Yêu Thương Lớp 2

- Vẽ 3 cột ck lần lượt thể hiện số lượng dân sinh thành thị cùng nông thôn những năm 1995, 2000 cùng 2002.


*

=> nhận xét


- Số dân thị trấn tăng liên tục. Từ bỏ 3466,1 nghìn tín đồ (1995) lên 4623,2 nghìn tín đồ (2002), tăng 1157,1 ngàn người.

Xem thêm: Cho Biết Các Sông Nào Sau Đây Không Thuộc Khu Vực Bắc Á ? Asông Lê

- Số dân nông thôn gồm sự biến động. Bớt từ 1174,3 nghìn bạn (1995) xuống còn 845,4 nghìn tín đồ (2000), sau đó tăng lên 855,8 nghìn tín đồ (2002).