Địa hình địa vật quốc có những loại gì

     

Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 7. Lợi dụng địa hình, địa vật

*

1. Địa hình nào sau đây không phải là địa hình trống trải?

a. Đồi trọc

b. Bãi cát

c. Bờ ruộng

d. Bãi bằng phẳng

2. Nội dung nào sau đây không đúng yêu cầu về lợi dụng địa hình, địa vật?

a. Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta

b. Ta quan sát địch tốt, địch khó phát hiện ta

c. Ngụy trang phải khéo léo

d. Nên lợi dụng địa vật có tính chất bí mật, an toàn

3. Khi lợi dụng địa hình, địa vật cần chú ý nội dung gì?

a. Cần xác định tốt vị trí lợi dụng ở đâu

b. Vị trí nào lợi dụng kín đáo là tốt nhất

c. Phải luôn lợi dụng ở vị trí bên trái của địa vật

d. Căn cứ vào tình hình địch, miễn là có lợi nhất

4. Địa hình, địa vật nào sau đây là vật che khuất?

a. Mô đất

b. Bụi cây

c. Đồi trọc

d. Bãi cát

5. Địa hình, địa vật nào sau đây là vật che đỡ?

a. Mặt đường

b. Mặt nước

c. Mô đất

d. Bụi cây

6. Tư thế, động tác cần lưu ý khi lợi dụng địa hình, địa vật như thế nào?

a. Tư thế, động tác phải luôn cao hơn vật lợi dụng

b. Tư thế động tác phải lớn hơn vật lợi dụng

c. Hành động khi lợi dụng phải hết sức bí mật, khéo léo

d. Cần căn cứ vào địa vật cao, lớn để lợi dụng

7. Địa hình, địa vật nào sau đây không phải là vật che khuất?

a. Cánh cửa

b. Bụi cây

c. Bụi rậm

d. Đường quốc lộ

8. Địa hình, địa vật nào sau đây không phải là vật che đỡ?

a. Gốc cây

b. Vật kiến trúc kiên cố

c. Mô đất

d. Bụi rậm

9. Lựa chọn nào sai với nội dung cần chú ý khi lợi dụng địa hình, địa vật?

a. Cần xác định tốt vị trí lợi dụng ở đâu

b. Vị trí lợi dụng phải căn cứ vào màu sắc, hình dạng địa vật

c. Khi lợi dụng thường phải ở vị trí phía sau địa vật

d. Phải căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình địch

10. Khi lợi dụng địa hình, địa vật cần chú ý nội dung gì?

a. Cần xác định tốt vị trí lợi dụng ở đâu

b. Vị trí nào lợi dụng tốt nhất

c. Khi lợi dụng phải luôn ở vị trí bên trái địa vật

d. Không cần căn cứ vào nhiệm vụ, tình hình địch

11. Tư thế, động tác khi lợi dụng địa hình, địa vật cần lưu ý gì ?

a. Tư thế, động tác vận động luôn phải cao hơn vật lợi dụng

b. Tư thế động tác phải phụ thuộc vào vật lợi dụng

c. Hành động khi lợi dụng phải hết sức bí mật, khéo léo

d. Không căn cứ vào vật lợi dụng cao hay thấp

12. Nội dung nào là yêu cầu khi lợi dụng địa hình, địa vật?

a. Tăng cường quan sát, phát hiện địch

b. Kiên quyết đánh địch

c. Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn

d. Luôn đựa vào địa vật định lợi dụng

13. Tác dụng của địa hình, địa vật che khuất ?

a. Vừa che đỡ, vừa chống đỡ được mảnh bom, đạn của địch

b. Che được hành động, nhưng không chống đỡ được đạn bắn thẳng

c. Có tác dụng cất giấu vũ khí và trang bị khác

d. Làm cơ sở rất thuận lợi cho các hoạt động chiến đấu của đơn vị

14. Tác dụng của địa hình, địa vật che đỡ ?

a. Tác dụng che đỡ, cất giấu các loại vũ khí và trang bị khác

b. Chủ yếu che đỡ cho người lúc hành quân và cất giấu vũ khí

c. Chống đỡ được đạn bắn thẳng của địch và che được hành động

d. Có tác dụng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người trước bom đạn

15. Địa hình, địa vật trống trải là

a. nơi không có vật che khuất, che đỡ

b. nơi đồi trọc không được che khuất, che đỡ

c. mặt biển, nơi không có vật che khuất, che đỡ

d. vị trí bằng phẳng không có vật che đỡ

16. Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất để làm gì?

a. Dùng để ẩn náu khi địch dùng bom cháy Na pan

b.


Bạn đang xem: địa hình địa vật quốc có những loại gì


Xem thêm: Giải Sbt Vật Lí 9 Bài 5 : Đoạn Mạch Song Song, Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 5


Xem thêm: Giải Bài 4 Đơn Thức Đồng Dạng, Giải Toán 7 Bài 4: Đơn Thức Đồng Dạng


Chủ yếu để che kín một số hành động của ta

c. Dùng để tránh đạn bắn thẳng và mảnh bom đạn

d. Lợi dụng để tránh thiệt hại khi địch sử dụng bom đạn cháy

17. Địa hình, địa vật khuất có những loại gì?

a. Vật che khuất tuyệt đối và che khuất tương đối

b. Vật che khuất từng phần và che khuất toàn phần

c. Vật che khuất kín đáo và che khuất không thật kín đáo

d. Vật che khuất dày và che khuất mỏng

18. Các loại địa hình, địa vật che khuất, khi lợi dụng có như nhau không?

a. Đều như nhau

b. Khác nhau hoàn toàn

c. Địa vật lớn khác nhau, nhỏ giống nhau

d. Phụ thuộc vào mỗi địa vật

19. Khi lợi dụng các loại địa hình, địa vật che khuất cần lưu ý gì?

a. Trong mọi điều kiện đều phải lợi dụng vị trí phía sau địa vật

b. Bao giờ tư thế vận động đều phải thấp và nhỏ hơn vật lợi dụng

c. Tùy theo địa vật dày mỏng khác nhau để lợi dụng cho phù hợp

d. Không được thay đổi vị trí khi lợi dụng địa vật che khuất

20. Khi lợi dụng các loại địa hình, địa vật che khuất, che đỡ cần lưu ý gì?

a. Khi đã tiêu diệt địch phải rời khỏi vị trí đó và lợi dụng vật khác

b. Phải liên tục thay đổi vị trí khi lợi dụng

c. Thay đổi vật che khuất khi địch xuất hiện

d. Cố định vị trí lợi dụng để giữ vững vị trí chiến đấu

21. Một trong những tác dụng của địa hình, địa vật che đỡ là gì?

a. Lợi dụng để giữ vững vị trí từng người trong chiến đấu

b. Có tác dụng bảo vệ an toàn cho người khi địch sử dụng bom cháy

c. Tránh đạn bắn thẳng, mảnh bom, mảnh đạn của địch

d. Giữ an toàn tuyệt đối cho người và vũ khí trong chiến đấu

22. Khi chọn địa hình, địa vật che đỡ để lợi dụng cần lưu ý gì?

a. Trong chiến đấu phải ổn định được vị trí và an toàn

b. Phải an toàn tuyệt đối trước các loại bom, đạn của địch

c. Cạnh vật che đỡ phải có địa vật che khuất để kết hợp lợi dụng

d. Phải thuận lợi trong tiêu diệt địch, bảo vệ được mình

23. Mục đích lợi dụng địa hình, địa vật che khuất để làm gì?

a. Tránh mảnh bom của địch

b. Tránh đạn bắn thẳng của địch

c. Để có tư thế chiến đấu tốt

d. Để che kín hành động của ta

24. Điểm giống nhau về tác dụng của địa hình, địa vật che khuất và địa hình, địa vật che đỡ là gì?

a. Tránh đạn bắn thẳng của địch

b. Để che giấu, hoặc che kín hành động của ta

c. Tránh mảnh bom đạn của địch

d. Để che giấu vũ khí, trang bị

25. Nội dung nào trái với yêu cầu lợi dụng địa hình, địa vật che khuất, che đỡ?

a. Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta

b. Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta

c. Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn

d. Triệt để lợi dụng nơi có địa vật cao, đột xuất để dễ quan sát địch

26. Nội dung nào không đúng với yêu cầu lợi dụng địa hình, địa vật?

a. Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta

b. Ta quan sát địch tốt, địch khó phát hiện ta

c. Ngụy trang phải khéo léo

d. Phải lợi dụng địa vật vững chắc, kiên cố

27. Trong chiến đấu lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ chủ yếu để làm gì?

a. Có tư thế vững vàng, dùng hoả lực tiêu diệt địch chính xác

b. Có thể chiến đấu lâu ngày với địch

c. Che giấu an toàn vũ khí, lương thực, thực phẩm

d. Kịp thời ẩn nấp khi chiến đấu với địch

28. Nội dung nào trái với cách vận động ở địa hình trống trải?

a. Ban đêm thì vọt tiến, nhanh chóng vượt qua

b. Lợi dụng sơ hở của địch để nhanh chóng vượt qua

c. Ngụy trang, vận dụng tư thế thấp, khéo léo vượt qua

d. Dừng ý định vượt qua để tìm cách vận động khác

29. Trong chiến đấu, tư thế, động tác cụ thể khi lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ như thế nào?

a. Ném lựu đạn phải chọn tư thế nằm

b. Dùng để bắn súng phải chọn tư thế quỳ

c. Nếu để bắn súng và ném lựu đạn nên ở tư thế đứng và quỳ

d. Cần lợi dụng để dùng tư thế đứng bắn

30. Khi phải vận động vượt qua địa hình trống trải, cách xử lí nào sau đây phù hợp?

a. Báo cáo người chỉ huy cho tạm dừng vận động

b. Nhanh chóng vượt qua bằng mọi giá

c. Ngụy trang, vận dụng tư thế thấp, khéo léo vượt qua

d. Dừng ý định vượt qua khu vực này

31. Tại sao khi băn súng, vị trí lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ lại chủ yếu ở phía sau, bên phải?

a. Người bắn được che đỡ tuyệt đối trước quân địch

b. Theo nguyên tắc, mọi người phải thực hiện nghiêm túc

c. Phù hợp với cấu tạo súng và thuận lợi cho động tác sử dụng súng

d. Phù hợp với điều kiện của địa hình, địa vật lợi dụng

32. Nếu người sử dụng súng thuận tay trái, mắt trái, lợi dụng địa hình, địa vật che dỡ thường ở vị trí nào là tốt nhất?