Địa Lớp 10 Bài 4 Thực Hành

     

Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 với 2.4.

Bạn đang xem: địa lớp 10 bài 4 thực hành

Đọc từng phiên bản đồ theo trình từ sau:

- Tên bản đồ.

- Nội dung bản đồ.

- các phương pháp thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ.

- Trình bày cụ thể về từng cách thức như:

+ Tên phương pháp biểu hiện.

+ cách thức đó bộc lộ những đối tượng địa lí nào.

+ trải qua cách biểu lộ đối tượng địa lí của cách thức này, chúng ta cũng có thể biết được phần nhiều đặc tính làm sao của đối tượng địa lí đó.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Phương pháp bộc lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên phiên bản đồ:

- cách thức kí hiệu

- phương thức kí hiệu đường chuyển động

- cách thức chấm điểm

- Phương pháp phiên bản đồ, biểu đồ


Lời giải bỏ ra tiết

a) Hình 2.2

*

* Tên bạn dạng đồ: bạn dạng đồ công nghiệp năng lượng điện Việt Nam, năm 20002.

* Nội dung bạn dạng đồ: trình bày sự phân bố các nhà máy thủy điện, sức nóng điện, các trạm thay đổi áp và con đường dây tải điện 220 KV, 500 KV.

* phương pháp biểu hiện:

- cách thức kí hiệu.

- Đối tượng biểu hiện: xí nghiệp nhiệt điện, thủy điện, trạm biến hóa áp.

Xem thêm: Bài Tập Nói Giảm Nói Tránh, Bài Soạn Lớp 8: Nói Giảm Nói Tránh

- Đặc tính của đối tượng người sử dụng biểu hiện:

+ Vị trí, quy mô năng suất và tên những nhà máy nhiệt điện, thủy điện.

+ Vị trí và quy mô những trạm thay đổi áp.

b) Hình 2.3

*

* Tên phiên bản đồ: bản đồ gió cùng bão làm việc Việt Nam.

* Nội dung bạn dạng đồ: thể hiện chính sách gió và bão ở nước ta.

* phương pháp biểu hiện:

- phương thức kí hiệu đường đưa động.

- Đối tượng biểu hiện: gió, bão.

- Đặc tính của đối tượng người dùng biểu hiện:

+ hướng di chuyển, vận tốc thổi của gió.

+ hướng di chuyển, tần suất buổi giao lưu của bão.

c) Hình 2.4

*

* Tên bản đồ: bản đồ phân bố người dân châu Á.

Xem thêm: Trong Các Chất Nào Sau Đây Không Phải Là Chất Dẫn Điện ? Chất Nào Sau Đây Không Dẫn Điện Được

* Nội dung bạn dạng đồ: trình bày sự phân bố cư dân của châu Á (quy mô các đô thị, mật độ dân số).