DIỆN TÍCH TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Diện tích là đại lượng biểu hiện phạm vi của hình hoặc hình hai chiều hoặc lamina phẳng, trong mặt phẳng. Diện tích là một trong những khái niệm rất gần gũi trong hệ thống thống kê giám sát quốc tế. Bọn họ đã phát hiện khái niệm này trong lịch trình học và trong nhiều nghành nghề dịch vụ liên quan cho xây dựng. Vậy diện tích giờ đồng hồ anh là gì?


*
*
*

Advertisement
Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích hình vuông)

Công thức: S = a x a.

Bạn đang xem: Diện tích tiếng anh là gì

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích s hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với chủ yếu nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


Advertisement

(Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân cùng với chiều rộng lớn , cùng một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta đem độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao, thuộc một đơn vị đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the product of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).


Advertisement

(Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ dài hai đường chéo cánh chia đến 2, cùng một đơn vị chức năng đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích s hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height & divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ nhiều năm đáy nhân với độ cao rồi chia cho 2 thuộc một đơn vị đo).

Formula to calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích s hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height and then divide it by 2 (same unit of measure).

Xem thêm: Giải Mã: Opex Là Gì ? Capex Là Gì? Phân Biệt Opex Và Capex Chi Phí Hoạt Động (Operating Expense

(Muốn tính diện tích s hình thang, ta lấy tổng độ nhiều năm hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2, thuộc một đơn vị đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích s hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius & then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích xung xung quanh hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = p x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta đem chu vi dưới đáy nhân với chiều cao, cùng một đơn vị chức năng đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật cộng với 2 lần diện tích đáy ,cùng một đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Tìm Hiểu Iphone 7G Là Gì, Có Nên Mua Iphone 7G Hay Không? Có Nên Mua Iphone 7G Không

Như vậy chúng ta đã biết diện tích giờ đồng hồ anh là gì chưa? và các ví dụ bí quyết sử dụng từ ngày trong giờ anh nhé. Cảm ơn các bạn ghé thăm blog chúng tôi.