Điều Khiển Tốc Độ Bằng Điều Khiển Điện Áp Thì

     
*

*

Lý thuyết Công nghệ 12: bài bác 15. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện luân phiên chiều một pha

I. Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện luân phiên chiều một pha.

Bạn đang xem: điều khiển tốc độ bằng điều khiển điện áp thì

1. Công dụng.

Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện luân chuyển chiều một pha là mạch dung để nuốm đổi tốc độ của động cơ điện luân phiên chiều một pha.

2. Những phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện một pha.

- vắt đổi số vòng dây của stato.

- Điều khiển điện áp đưa vào động cơ.

Xem thêm: Tốc Độ Máu Chảy Qua Mao Mạch Chậm Để, Vì Sao Ở Mao Mạch Máu Chảy Chậm Hơn Ở Động Mạch

- Điều khiển tần số cái điện đưa vào động cơ.

Hiện ni việc sử dụng các mạch điện tử điều khiển tốc độ động cơ một pha bằng cách điều khiển điện áp cùng tần số đưa vào động cơ được sử dụng tương đối phổ biến

II. Nguyên tắc điều khiển tốc độ động cơ một pha.

- Điều khiển tốc độ bằng giải pháp thay đổi điện áp. Tốc độ được điều khiển bằng mạch điện tử nỗ lực đổi trị số

- Điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số và điện áp đưa vào ĐC. Mạch điều khiển gồm nhiệm vụ điều khiển tần số f1và điện áp U1thành tần số f2và điện áp U2đưa vào ĐC

III. Một số mạch điều khiển tốc độ ĐC một pha.

- Công dụng của mạch:Điều khiển động cơ bằng triac.

- Sơ đồ mạch.

Xem thêm: Văn Tả Cảnh Mặt Trời Mọc Lớp 6, Tả Cảnh Mặt Trời Mọc Lớp 6 Mới Nhất

*

-Chức năng những linh kiện vào mạch.

- nguyên tắc hoạt động của mạch: Điều khiển khoảng thời gian dẫn mẫu của triac để cố gắng đổi trị số hiệu dụng điện áp đưa vào động cơ