Digest là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Digest là gì

*
*
*

digest
*

digest /"daidʤest / danh từ sách tóm tắt (chủ yếu hèn là luật) tập san văn học, tập san thời sự ngoại cồn từ phân loại, sắp đặt có hệ thống; nắm tắt gồm hệ thống để ý đến kỹ càng, sắp xếp trong óc tiêu hoá, làm cho tiêu hoá (thức ăn) (nghĩa bóng) đọc thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (những điều đã học...) đồng hoá (một vùng khu đất đai chinh phục được) nhịn, chịu đựng, nuốt (nhục...)to digest an insult: nuốt nhục, chịu đựng nhục ninh, nhan sắc (một chất trong rượu...) nội đụng từ tiêu, tiêu hoá được
phân loạiLĩnh vực: xây dựngtập sanđồng hóaninhtiêu hóadigest of statisticssách tóm tắt thống kê

Thuật ngữ hành chính, văn phòngDigest: Bảng cầm tắt thông tin, tập san cô động


*Xem thêm: Cách Nào Sau Đây Làm Cho Vật Nhiễm Điện Cho Một Vật? Cách Nào Sau Đây Làm Thước Nhựa Nhiễm Điện

*

*

digest

Từ điển Collocation

digest verb

ADV. easily Some foods are digested more easily than others. | fully | partially The parent bird partially digests food in its crop.

VERB + DIGEST can/can"t He has khổng lồ avoid fat because his body can"t digest it. | be difficult to, be easy khổng lồ Cheese is very difficult to digest.

Từ điển WordNet


n.

a periodical that summarizes the news

v.

convert food into absorbable substances

I cannot digest milk products

arrange and integrate in the mind

I cannot digest all this information

become assimilated into the body

Protein digests in a few hours

systematize, as by classifying và summarizing

the government digested the entire law into a code

soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or moisturesoften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture


Xem thêm: Runtime Broker Là Gì Và Tại Sao Nó Lại Gây Ra Tải Cpu Cao? Giải Đáp Liệu Runtimebroker

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. An article in a moderated newsgroup that summarizes multiple posts submitted khổng lồ the moderator. See also moderator, newsgroup. 2. A message in a mailing danh sách that is sent to subscribers in place of the multiple individual posts that the digest contains. If the mailing list is moderated, the digest may be edited. See also moderated.

English Synonym and Antonym Dictionary

digests|digested|digestingsyn.: absorb catch on comprehend grasp understand