Dividend Yield Là Gì

     

Tỷ lệ cổ tức (dividend yield) là cổ tức nhưng mà một công ty trả trong một thời kỳ kế toán, thường là 1 trong năm, được tính bằng cách lấy cổ tức của mỗi cổ phần chia cho giá trị hiện nay hành trên thị trường của cổ phiếu.

Bạn đang xem: Dividend yield là gì


Tỷ lệ cổ tức (dividend yield) là cổ tức nhưng một doanh nghiệp trả trong một thời kỳ kế toán, thường là 1 trong những năm, được tính bằng cách lấy cổ tức của mỗi cp chia mang lại giá trị hiện tại hành trên thị phần của cổ phiếu. Ví dụ, nếu doanh nghiệp X tuyên bố cổ tức 1 nghìn đồng cho mỗi cổ phần nằm trong thời kỳ kế toán 12 tháng dứt vào ngày 31/12 với giá trị thị phần hiện hành của cổ phần trong công ty X là 8 nghìn đồng, thì xác suất cổ tức đã là:

*

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, từ điển kinh tế học, Đại học kinh tế tài chính Quốc dân)

Các nhà chi tiêu yêu cầu dòng tiền tối thiểu từ danh mục chi tiêu của họ tất cả thể bảo đảm dòng chi phí này bằng phương pháp đầu bốn vào những cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức kha khá cao cùng ổn định. Mặc dù nhiên, cổ tức cao thường rất có thể đi ngay lập tức với túi tiền của tiềm năng tăng trưởng. Từng đô la một công ty đang trả cổ tức cho những cổ đông của nó là 1 trong đồng đô la mà doanh nghiệp không tái chi tiêu vào bao gồm nó. Trong những lúc được trả chi phí để nắm giữ một cp là hấp dẫn đối với nhiều người, và vì vì sao chính đáng, các cổ đông hoàn toàn có thể kiếm được hiệu quả tuyệt vời nếu giá chỉ trị cp của họ tạo thêm trong khi họ sở hữu chúng.

Xem thêm: Giải Vật Lý 11 Bài 7 - Giải Bài Tập Vật Lí 11

Nói cách khác, khi các công ty trả cổ tức cao, công ty hoàn toàn có thể phải gánh chịu đựng một khoản chi phí vô hình.

Xem thêm: Dịch Vụ Bpo Là Gì ? Tổng Hợp Tất Cả Thông Tin Mới Nhất Về Bpo

Ví dụ: trả sử công ty ABC và công ty XYZ đều phải có giá trị 1 tỷ đô la, một nửa trong số đó đến từ 5 triệu cp được nạm giữ công khai minh bạch trị giá chỉ 100 đô la từng cổ phiếu. Cũng giả sử rằng vào thời điểm cuối năm thứ nhất, cả hai doanh nghiệp đều tìm được 10% cực hiếm của họ, hoặc 100 triệu đô la . Công ty ABC đưa ra quyết định trả một nửa số tiền thu được (50 triệu đô la) thành cổ tức cho các cổ đông của mình, trả 10 đô la cho mỗi cổ phiếu để nhấn mức cổ tức 10%. ABC cũng đưa ra quyết định tái chi tiêu nửa còn lại để làm tăng giá cổ phiếu, nâng giá trị của người sử dụng lên 1,05 tỷ đô la với thu hút những nhà đầu tư quan tâm đến thu khác. Doanh nghiệp XYZ, mặt khác, quyết định không xây dừng cổ tức với tái đầu tư tất cả những khoản thu nhập của chính bản thân mình để làm tăng giá cố phiếu, thông qua đó nâng giá trị của XYZ lên 1,1 tỷ đô la, hoàn toàn có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư tăng trưởng.