Đoạn Mạch Gồm Các Điện Trở Mắc Nối Tiếp

     
Trong bài viết dưới đây, hãy cùng mày mò cách vận dụng định công cụ Ôm trong câu hỏi giải những bài toán về mạch điện mắc nối liền và song song.

A. định hướng điện trở mắc nối tiếp - năng lượng điện trở mắc song song

I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp

1. Cường độ mẫu điện với hiệu điện cố kỉnh trong đoạn mạch nối tiếp


+I= I1 = I2+ U = U1 + U2+ Theo định nguyên lý Ohm, ta có:

MàI1 = I2nên U1R1=U2R2 giỏi U1U2=R1R2

Trong đó:I: cường độ chiếc điện qua đoạn mạch AB (đơn vị A)I1,I2: cường độ chiếc điện qua năng lượng điện trở R1, R2 (đơn vị A)U hiệu điện ráng giữa hai đầu đoạn mạch AB (đơn vị V)U1, U2: hiệu điện nắm giữa nhì đầu điện trở R1, R2 (đơn vị V)R1, R2: giá trị các điện trở (đơn vị Ω)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương tự (Rtđ, đơn vị Ω) của đoạn mạch bao gồm nhiều điện trở là một điện trở sửa chữa cho các điện trở đó, sao cho với và một hiệu điện cố kỉnh thì cường độ mẫu điện qua đoạn mạch vẫn có giá trị như cũ.

Bạn đang xem: đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp

Ta có: 

+ I= I1 = I2

+ U= U1+U2 = I1R1 + I2R2

Mà U=IRtđ nên IR = I1R1 + I2R2

Vậy: Rtđ = R1 + R2

Nếu đoạn mạch tất cả n năng lượng điện trở như thể nhau mắc thông suốt thì Rtđ = nR cùng với R là quý hiếm mỗi điện trở.

II. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc tuy vậy song 

1. Cường độ chiếc điện cùng hiệu điện cố trong đoạn mạch tuy nhiên song

+I =I1 + I2+U = U1 = U2+ Theo định quy định Ohm, ta có:

Mà U1 = U2 đề nghị I1R1 = I2R2 xuất xắc I1I2=R1R2

2. Điện trở tương tự của đoạn mạch tuy nhiên song

Ta có: +I = I1 + I2= U1R1 + U2R2+U = U1 = U2

Mà I=URtđ yêu cầu URtđ=U1R1+U2R2Vậy: 1Rtđ=1R1+1R2 hay Rtđ=R1 R2R1+R2

Nếu đoạn mạch tất cả n điện trở như thể nhau mắc tuy vậy song thì Rtđ = Rn cùng với R là quý hiếm mỗi điện trở.

B. Bài tập vận dụng

Bài 1: Hai năng lượng điện trở R1, R2 và ampe kế gồm điện trở không đáng kể được mắc thông suốt với nhau vào nhị điểm A với B. đến R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, ampe kế chỉ 0,2 A.

a. Vẽ sơ vật mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương tự của cả đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện rứa giữa nhị đầu đoạn mạch AB cùng hiệu điện chũm giữa nhì đầu điện trở R1, R2.

Hướng dẫn:a.

b. Vì chưng R1 thông liền R2 phải Rtđ = R1+ R2 = 15 Ω.

c. Bởi R1 nối tiếp R2 nên I = I1 = I2 = IA = 0,2 A+ U= IRtđ = 3 V+ U1 = I1R1 = 1 V+ U2 = I2R2 = 2 V

Bài 2: đến sơ thiết bị mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = 5 Ω, R2= trăng tròn Ω, ampe kế A1chỉ 0,6 A. Bỏ lỡ điện trở của các ampe kế.

a. Tính hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ cái điện làm việc mạch bao gồm và cường độ dòng điện qua năng lượng điện trở R2.

Hướng dẫn:

a. Ta bao gồm IA1 = I1 = 0,6 A

Theo định Ohm: I1=U1R1⇒U1=I1 R1=3V


Vì R1 song song R2nên U= U1 = U2 = 3 V

b. Bởi R1 song song R2 phải = 4 Ω+ I=URtđ= 0,75 A+ I2=U2R2 = 0,15 A

Bài 3: Cho sơ vật mạch điện như hình vẽ. Biết R1=R2 = 6 Ω, R3 = 4 Ω.

a. Tính năng lượng điện trở tương tự của toàn mạch.

Xem thêm: Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh Cho Bản Thân, Bài 51: Lựa Chọn Lĩnh Vực Kinh Doanh

b. Biết UAB = 14 V. Tính cường độ chiếc điện chạy trong mạch thiết yếu và cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở.

c. Cởi R3 ngoài đoạn mạch năng lượng điện rồi sử dụng dây dẫn nối B với C. Tính cường độ chiếc điện qua mỗi điện trở và hiệu điện cầm giữa nhị đầu mỗi năng lượng điện trở.

Hướng dẫn:

a. Bởi vì R1 tuy vậy song R2 và R1= R2 = 6 Ω buộc phải R12 = 3 Ω

Vì R12 tiếp nối R3 phải Rtđ = R12 + R3 = 7 Ω

b. Theo định hiện tượng Ohm: I=UABRtđ= 2 A

VìR12 nối tiếp R3nên I = I12 =I3 = 2 A

Theo định nguyên tắc Ohm: I12=U12R12⇒U12=I12 R12=6V

Vì R1 tuy vậy song R2 nên:+U12 =U1 = U2 = 6 V+ I1=I2=U1R1=1Ac. Tháo R3 khỏi đoạn mạch điện rồi cần sử dụng dây dẫn nối B cùng C thì đoạn mạch tất cả R1 tuy nhiên song R2.

Vì R1 tuy vậy song R2 nên:

+ UAB = U1 = U2= 14 V ko đổi.+ I1=I2=U1R1=146≈2,33 ABài 4: cho R1 tiếp liền R2 tiếp nối mắc song song R3 và một ampe kế mắc nối tiếp với R3. Biết R1 = R2 = R3 = 3 Ω. Biết điện trở của ampe kế không xứng đáng kể.

a. Vẽ sơ đồ mạch điện.

b. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch lúc ampe kế chỉ 1 A. 

Hướng dẫn:

a.

b. Vày R1 tiếp liền R2 với R1 = R2 = 3 Ω nên R12= 2R1 = 6 Ω.

Vì R12 song song R3 yêu cầu Rtđ=R12  R3R12+R3 = 2 Ω

c. Ta có: IA = I3 = 1 A

Theo định chính sách Ohm: I3=U3R3⇒U3=I3 R3=3V

Vì R12 song song R3 nên UAB = U12 = U3 = 3 V

Bài 5: cho sơ trang bị mạch điện như hình bên dưới, biết R1 = 25 Ω . Khi khóa K đóng góp ampe kế chỉ 4 A còn lúc khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5 A. Tính hiệu điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch với điện trở R2? bỏ qua điện trở của ampe kế.

Hướng dẫn:

Khi khóa K đóng, đoạn mạch chỉ gồm điện trở R1.

Ta có: I= I1 = 4 A

Theo định phép tắc Ohm: I=UR1⇒U=I R1=100V

Khi khóa K mở, đoạn mạch chỉ tất cả điện trở R1 thông liền R2.

Theo định phương tiện Ohm: I"=URtđ⇒Rtđ=UI"=40Ω.

Xem thêm: Sách Giải Toán 8 Bài Đối Xứng Tâm Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 93 96

Mà Rtđ = R1 + R2 đề xuất R2 = 15 Ω.

=============================

Người biên soạn: Giáo viên. Phù Thị Tiến (Tổ thiết bị lí - Công nghệ)Trường TH - trung học cơ sở - trung học phổ thông Lê Thánh Tông