ĐOÀN VIÊN LÀ GÌ

     

Không phải ai cũng có thể đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên và trở thành những đoàn viên. Trở thành đoàn viên cũng là một số điều kiện tối thiểu đối với một số sự kiện trong con đường giáo dục hoặc sự nghiệp. Vậy đoàn viên là gì? Đoàn viên có những quyền và trách nhiệm gì? Quý vị độc giả hãy theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về đoàn viên cũng như là tổ chức Đoàn.

Bạn đang xem: đoàn viên là gì

Đoàn viên là gì?

Đoàn viên Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản là người trẻ tuổi Nước Ta là những người trẻ tuổi Nước Ta tiên tiến và phát triển, có niềm tin yêu nước, có tính tự cường dân tộc bản địa, lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung trực, tích cực và gương mẫu trong học tập, lao động cũng như trong những hoạt động giải trí xã hội, bảo vệ Tổ quốc, có mối quan hệ mật thiết với người trẻ tuổi và chấp hành nghiêm chỉnh những lao lý của pháp lý, lao lý của Đoàn .


Vai trò của Đoàn viên ?

Đoàn viên là những thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là tổ chức triển khai chính trị – xã hội của người trẻ tuổi Nước Ta, có vị trí, vai trò nhất định trong sự nghiệp kiến thiết xây dựng, bảo vệ và tăng trưởng quốc gia. Đoàn Thanh niên có những vai trò như sau :

– Là tổ chức chính trị – xã hội bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu rèn luyện về lý tưởng, mục đích độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


– Lãnh đạo và rèn luyện đội ngũ người trẻ tuổi liên tục phát huy những truyền thống cuội nguồn quý báu, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc bản địa Nước Ta ; thiết kế xây dựng thế hệ người trẻ tuổi có lòng yêu nước, tự hào dân tộc bản địa, có đạo đức cách mạng, có ý thức chấp hành pháp lý, sức khỏe thể chất, tài trí … trở thành những người công dân tốt, góp thêm phần kiến thiết xây dựng nước Nước Ta tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế .– Đoàn người trẻ tuổi là đội dự bị của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng chăm sóc, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho tuổi trẻ, đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, là lực lượng nòng cốt trong trào lưu người trẻ tuổi .– Đoàn người trẻ tuổi là thành viên của mạng lưới hệ thống chính trị, phối hợp với những đoàn thể, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, xã hội, những tập thể lao động và mái ấm gia đình chăm sóc, giáo dục, rèn luyện, bảo vệ thanh thiếu niên .Đoàn viên là những người từ 16 đến 30 tuổi, đủ điều kiện kèm theo và có nguyện vọng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ được kết nạp theo những bước như sau :– Thanh niên tự nguyện viết đơn, báo cáo giải trình lý lịch và được tập thể, cá thể sau ra mắt và bảo vệ : một đoàn viên cùng công tác làm việc, hoạt động và sinh hoạt tối thiểu 03 tháng ; tập thể chi hội Liên hiệp Thanh niên Nước Ta ; Ban chấp hành chi hội Sinh viên Nước Ta ; tập thể chi đội .– Được hội nghị chi đoàn xét đồng ý chấp thuận kết nạo với sự đống ý của trên ½ tổng số đoàn viên xuất hiện tại hội nghị và được Đoàn cấp trên ra quyết định hành động kết nạp .

*

Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên


Sau khi đã hiểu về đoàn viên là gì? Quý vị cần phải nắm rõ các quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên khi đã đứng trong đội ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để biết khi trở thành đoàn viên mình được gì và cần phải làm gì.

Xem thêm: Nước Hoa Eau De Toilette Là Gì, Khác Nhau Như Thế Nào? Eau De Toilette Là Gì

Thứ nhất: Quyền của đoàn viên

Người đứng trong đội ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có những quyền lợi như sau:


– Đầu tiên là có quyền nhu yếu Đoàn Thanh niên đại diện thay mặt đứng ra bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho bản thân cũng như có quyền nhu yếu được giúp sức, tạo những điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc rèn luyện và tăng trưởng bản thân .– Được quyền tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan chỉ huy những cấp của tổ chức triển khai Đoàn .– Đoàn viên có quyền biết đến những thông tin, tham gia bàn luận, phỏng vấn, phê bình và biểu quyết, đưa ra đề xuất cũng như bảo lưu ý kiến của bản thân trong việc làm của tổ chức triển khai Đoàn .

Thứ hai: Nhiệm vụ của Đoàn viên

Bên cạnh những quyền mà đoàn viên được hưởng thì đoàn viên cần phải thực thi 06 trách nhiệm sau đây :– Phấn đấu học tập, rèn luyện theo tiềm năng lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, đồng thời tích cực học tập tu dưỡng thêm tri thức của bản thân, tham gia vào những hoạt động giải trí xã hội, những hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .– Đoàn viên có nghĩa vụ và trách nhiệm phát huy tính năng của Đoàn, là trường học xã hội chủ nghĩa của người trẻ tuổi, xu thế cho người trẻ tuổi đến lý tưởng của Đảng ; triển khai công tác làm việc thiết kế xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam .– Dẫn đầu tiên phong trong những trào lưu hoạt động giải trí cách mạng, tích cực tham gia thực thi những nội dung của trào lưu người trẻ tuổi xung kích trong tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội ; tạo điều kiện kèm theo cho người trẻ tuổi phát huy năng lực với ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao .


– Phát huy vai trò của tổ chức triển khai Đoàn, sát cánh với người trẻ tuổi trong công tác làm việc lập thân, lập nghiệp .– Tích cực tham gia công tác làm việc kiến thiết xây dựng tổ chức triển khai Đoàn, tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho người trẻ tuổi có thêm hiểu biết về Đoàn, giúp họ phấn đấu trở thành đoàn viên .

Xem thêm: Hệ Sắc Tố Quang Hợp Ở Thực Vật Bao Gồm Các Dạng Nào? Hệ Sắc Tố Quang Hợp Bao Gồm Các Dạng Nào

Trên đây là nội dung tư vấn, giải đáp đoàn viên là gì? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.