ĐỒNG VỊ LÀ GÌ

     

Các đồng vị của cùng một nguyên tố là đa số nguyên tử bao gồm cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron, vì vậy có số khối A không giống nhau.

Bạn đang xem: đồng vị là gì

Ví dụ, Hiđro tất cả 3 đồng vị là: 11H, 21h, 31H

*
Đồng vị là gì?" width="490">

Cùng Top giải thuật ôn lại những kiến thức về đồng vị, phân tử nhân nguyên tử cũng như nguyên tố hoá học tập nhé!

I. Hạt nhân nguyên tử

1. Điện tích hạt nhân

a) Proton với điện tích 1+

- giả dụ hạt nhân có Z proton

⇒ Điện tích phân tử nhân bằng Z+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân bằng Z.

- Ví dụ: Oxi gồm 8 proton

⇒ Điện tích phân tử nhân oxi là 8+.

⇒ Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân oxi là 8.

b) Nguyên tử trung hòa về điện: số proton ngay số electron

⇒Z = số proton = số electron

- Ví dụ: Nguyên tử nitơ gồm số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân là 7

⇒ Nguyên tử nitơ có 7 proton và 7 electron.

2. Số khối

a) Số khối phân tử nhân (A) bằng tổng của tổng số hạt proton (Z) với tổng số hạt nơtron (N)

- Công thức: A=Z+N

- Ví dụ: phân tử nhân nguyên tử Liti bao gồm 3 proton với 4 nơtron

⇒ ALiti = 3+4 = 7

b) Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cơ bản cho hạt nhân và nguyên tử

- lúc biết Z và A của một nguyên tử:

⇒ Số proton, số electron, số nơtron (N=A−Z) của nguyên tử đó.

- Ví dụ: Nguyên tử Na có A=23 và Z=11

⇒ Na có 11 proton, 11 electron, 12 nơtron

II. Nguyên tố hóa học


1. Định nghĩa

- yếu tắc hóa học có những nguyên tử tất cả cùng điện tích hạt nhân (Z) tuy vậy khác số khối (A).

- Ví dụ: tất cả các nguyên tử có Z=6 đều trực thuộc nguyên tố cacbon.

⇒ Các nguyên tử cacbon đều có 6 proton cùng 6 electron.

Xem thêm: Nhận Định Về Nhân Vật Mị Châu, Top 6 Bài Phân Tích Nhân Vật Mị Châu Siêu Hay

⇒ Những nguyên tử gồm cùng năng lượng điện hạt nhân thì gồm cùng đặc điểm hóa học.

2. Số hiệu nguyên tử (Z)

- Số đơn vị điện tích phân tử nhân nguyên tử của một nhân tố được call là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z.

⇒ Số hiệu nguyên tử = Số đơn vị điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z

3. Kí hiệu nguyên tử

- Nguyên tố X có số khối A và số hiệu Z được kí hiệu như sau:

  AZX

⟶ X: Kí hiệu hóa học

⟶ A: Số khối nguyên tử

⟶ Z: Số hiệu nguyên tử

- Ví dụ 

2311Na

⟶ Số hiệu nguyên tử Na = Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân = Số proton = Số electron = Z = 11

⟶ Số khối nguyên tử ANa=23 ⇒ Số nơtron NNa=23−11=12N

III. Đồng vị

- các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học có thể bao gồm số khối khác biệt vì phân tử nhân của các nguyên tử đó tất cả số proton giống hệt nhưng hoàn toàn có thể có số nơtron khác nhau.

- Các đồng vị của cùng một nhân tố hoá học là phần nhiều nguyên tử gồm cùng số proton nhưng khác nhau vể số nơtron.

=> A của các đồng vị sẽ khác nhau.

- Các đồng vị được xếp vào cùng 1 ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học.

* Ngoài khoảng 340 đồng vị tự nhiên, fan ta còn tổng hợp thêm 2400 đồng vị nhân tạo dùng trong y học, nông nghiệp.

IV. Nguyên tử khối cùng nguyên tử khối trung bình của những nguyên tố chất hóa học

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử và đến biết cân nặng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần solo vị cân nặng nguyên tử.

Xem thêm: Bring In Là Gì - Và Cấu Trúc Cụm Từ Trong Câu Tiếng Anh

- cân nặng của một nguyên tử bằng tổng trọng lượng của proton, nơtron cùng electron trong nguyên tử đó, dẫu vậy do cân nặng của electron quá nhỏ tuổi bé so với hạt nhân nên khối lượng một nguyên tử coi như bằng hạt nhân nguyên tử

=> Nguyên tử khối coi như ngay số khối (A)

2. Nguyên tử khối trung bình

Nguyên tử khối trung bình 

*
Đồng vị là gì? (ảnh 2)" width="518">

 

 

 

 

V. Cách thức giải một vài bài toán về hạt nhân nguyên tử, đồng vị

Dạng 1: khẳng định A, Z trong nguyên tử cùng kí hiệu nguyên tử nguyên tố hóa học- Nguyên tử trung hoà về điện đề nghị số proton trong hạt nhân bằng số electron của nguyên

Số đơn vị điện tích phân tử nhân Z = số proton = số electron 

- Số khối (kí hiệu là A) là tổng số phân tử proton (kí hiệu là Z) và tổng số phân tử nơtron (kí hiệu là N) của hạt nhân đó :

A = Z + N

- cam kết hiệu nguyên tử AZX

X: nhân tố hóa học

A: Số khối của yếu tố X

Z: Số đơn vị điện tích phân tử nhân của thành phần X

Dạng 2: bài toán về đồng vị

 Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học là số đông nguyên tử tất cả cùng số proton nhưng khác biệt vể số nơtron.