DÙNG MỘT DÂY DẪN MẮC BÓNG ĐÈN VÀO MẠNG ĐIỆN

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện. Dây tóc bóng đèn nóng sáng, dây dẫn hầu như không sáng lên vì

A. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc láng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

B. Cường độ chiếc điện chạy qua dây tóc trơn đèn nhỏ hơn những cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn

C. Điện trở của dây tóc trơn đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn

D. Điện trở của dây tóc trơn đèn nhỏ hơn các so với năng lượng điện trở của dây dẫnVì sao cũng với một hiệu năng lượng điện thế, với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua mà dây dẫn nối giữa nguồn điện áp với đèn điện dây tóc phần lớn không nóng dần lên mà dây tóc bóng đèn lại tăng cao lên mà dây tóc đèn điện lại nóng đến ánh sáng phát sáng???

Mọi bạn giúp bản thân giải nha

Dòng năng lượng điện chạy qua dây tóc bóng đèn và dây nối đều phải có cùng cường độ vì chưng chúng mắc nối tiếp nhau.Theo định quy định Jun Len xơ, nhiệt độ lượng lan ra làm việc dây tóc và dây nối tỉ trọng với năng lượng điện trở từng đoạn dây.Dây tóc bao gồm điện trở lớn hơn nên lượng nhiệt độ tỏa ra nhiều hơn,do đó dây tóc rét tới nhiệt độ cao cùng phát sáng.Còn dây nối là điện trở nhỏ tuổi nên nhiệt lượng tỏa ra ít cùng truyền nhiều phần ra môi trường xung quanh xung quanh,do kia dây nối hầu như không lạnh lên.

Bạn đang xem: Dùng một dây dẫn mắc bóng đèn vào mạng điện


Dùng một dây dẫn mắc đèn điện vào mạng điện. Dây tóc đèn điện nóng sáng, dây dẫn đa số không sáng sủa lên vì:

A. Cường độ mẫu điện chạy qua dây tóc láng đèn lớn hơn nhiều cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

B. Cường độ loại điện chạy qua dây tóc nhẵn đèn nhỏ hơn các cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

C. Điện trở của dây tóc láng đèn lớn hơn nhiều so với điện trở của dây dẫn

D. Điện trở của dây tóc nhẵn đèn nhỏ tuổi hơn các so với điện trở của dây dẫn


Chọn: C

Hướng dẫn:

 Dùng một dây dẫn mắc đèn điện vào mạng điện. Dây tóc đèn điện nóng sáng, dây dẫn phần nhiều không sáng lên vì chưng điện trở của dây tóc trơn đèn lớn hơn nhiều so với năng lượng điện trở của dây dẫn.


Tại sao cùng một chiếc điện chạy qua dây dẫn cùng dây tóc đèn điện mà dây dẫn đa số không nóng đến ánh sáng cao cùng phát sáng.


Dòng năng lượng điện chạy qua dây tóc bóng đèn và dây nối đều sở hữu cùng cường độ bởi chúng mắc nối tiếp nhau.Theo định quy định Jun Len xơ, sức nóng lượng lan ra ở dây tóc cùng dây nối tỉ lệ với năng lượng điện trở từng đoạn dây.Dây tóc bao gồm điện trở lớn hơn nên lượng nhiệt độ tỏa ra các hơn,do đó dây tóc lạnh tới nhiệt độ cao với phát sáng.Còn dây nối là năng lượng điện trở nhỏ tuổi nên nhiệt lượng lan ra ít và truyền đa phần ra môi trường xung quanh xung quanh,do đó dây nối hầu như không nóng lên.


Tham khảo:

Dòng năng lượng điện chạy qua dây tóc đèn điện và dây nối đều phải có cùng cường độ bởi chúng được mắc nối tếp nhau. Theo định nguyên lý Jun - Len-xơ, nhiệt lượng lan ra làm việc dây tóc cùng dây nối tỉ trọng với điện trở của từng đoạn dây. Dây tóc bao gồm điện trở lớn đề nghị nhiệt lượng tỏa ra nhiều, cho nên vì thế dây tóc nóng lên tới nhiệt độ cao và phạt sáng. Còn dây nối có điện trở nhỏ tuổi nên nhiệt lượng lan ra ít với truyền phần nhiều cho môi trường xung quanh, cho nên dây nối hầu hết không nóng lên và có nhiệt độ gần như nhiệt độ của môi trường.


Đúng 0
bình luận (0)

Tham khảo

Dòng điện chạy qua dây tóc đèn điện và dây nối đều có cùng cường độ vày chúng được mắc thông liền nhau. Theo định qui định Jun - Len-xơ, sức nóng lượng tỏa ra ngơi nghỉ dây tóc cùng dây nối tỉ lệ với điện trở của từng đoạn dây. Dây tóc tất cả điện trở lớn bắt buộc nhiệt lượng tỏa ra nhiều, cho nên vì thế dây tóc nóng lên đến nhiệt chiều cao và phân phát sáng. Còn dây nối có điện trở nhỏ nên nhiệt độ lượng tỏa ra ít cùng truyền phần lớn cho môi trường thiên nhiên xung quanh, vì vậy dây nối phần đông không nóng dần lên và gồm nhiệt độ gần như là nhiệt độ của môi trường.


Đúng 0
bình luận (0)

Tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng lên tới nhiệt độ cao, còn dây dẫn với láng đèn hầu hết không nóng lên.


Lớp 9 vật dụng lý Chương II- Điện từ học
1
0
Gửi hủy

Dòng năng lượng điện chạy qua dây tóc đèn điện và dây nối đều phải có cùng cường độ vì chưng chúng được mắc nối tếp nhau. Theo định pháp luật Jun - Len-xơ, sức nóng lượng lan ra sinh hoạt dây tóc và dây nối tỉ lệ thành phần với điện trở của từng đoạn dây. Dây tóc có điện trở lớn buộc phải nhiệt lượng tỏa ra nhiều, cho nên dây tóc nóng lên đến mức nhiệt chiều cao và vạc sáng. Còn dây nối bao gồm điện trở bé dại nên sức nóng lượng tỏa ra ít cùng truyền đa phần cho môi trường thiên nhiên xung quanh, cho nên vì vậy dây nối số đông không nóng lên và gồm nhiệt độ gần như nhiệt độ của môi trường.


Đúng 2

phản hồi (0)

Một đèn điện thắp sáng tất cả điện trở là 12Ω cùng cường độ cái điện chạy qua dây tóc đèn điện là 0,5A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc đèn điện khi đó.


Lớp 9 thứ lý
1
0
Gửi bỏ

Hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây tóc nhẵn đèn: U = I.R = 12.0,5 = 6V


Đúng 0

comment (0)

Một bóng đèn lúc phải chăng sáng gồm điện trở 12 với cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,25A. Tính hiệu điện cầm giữa nhì đầu dây tóc đèn điện khi đó


Lớp 9 vật dụng lý
1
0
Gửi hủy

Hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu dây tóc đèn:

(U=Icdot R=12cdot0,25=3V)


Đúng 2

comment (0)
SGK trang 8

Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω cùng cường độ cái điện chạy qua dây tóc đèn điện là 0,5 A. Tính hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây tóc đèn điện khi đó.

Xem thêm: Châu Lục Nào Trên Thế Giới Có 2 Lục Địa, Châu Lục Nào Gồm 2 Lục Địa Hợp Thành


Lớp 9 đồ lý bài bác 2. Điện trở của dây dẫn. Định pháp luật Ôm
5
0
Gửi hủy

Hiệu điện cố giữa nhì đầu dây tóc nhẵn đèn khi ấy là: U = I.R = 0,5.12 = 6 (V) Đáp số: 6V


Đúng 0

phản hồi (0)

Hiệu điện thế: U = I.R = 0,5 . 12 = 6(V)


Đúng 0
comment (0)

Hiệu điện gắng giữa nhị đầu dây tóc đèn điện khi đó:

U = I.R = 0,5.12 = 6 V.


Đúng 0
bình luận (0)

Khi hiệu điện cầm cố giữa nhị cực bóng đèn là U 1 = trăng tròn m V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 1 = 8 m A , ánh sáng dây tóc bóng đèn là t 1 = 25 ° C . Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa nhị cực bóng đèn là U 2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I 2 = 8 A . Coi năng lượng điện trở suất của dây tóc nhẵn đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng số 1 theo nhiệt độ với hệ số nhiệt năng lượng điện trở a = 4 , 2 . 10 - 3 ( K - 1 ) . ánh sáng t 2 của dây tóc đèn lúc sáng bình thường là

A. 2644 ° F

B. 2917 ° C

C. 2644 ° C

D. 2644 ° K


Lớp 11 thứ lý
1
0
Gửi diệt

Điện trở của dây tóc bóng đèn khi ánh nắng mặt trời là t 1 = 25 ° C là: R 1 = U 1 I 1 = 2 , 5 Ω

Điện trở của dây tóc đèn điện khi nhiệt độ là t 2 là: R 2 = U 2 I 2 = 30 Ω

Sự nhờ vào điện trở của vật đưa vào nhiệt độ:

R 2 = R 1 1 + α t 2 − t 1 ⇒ t 2 = 1 α R 2 R 1 − 1 + t 1 = 2644 0 C Chọn C


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi hiệu điện thay giữa nhì cực đèn điện là U 1 trăng tròn mV thì cường độ mẫu điện chạy qua đèn là I 1 = 8mA, ánh sáng dây tóc bóng đèn là t 1 = 25 ° C . Khi sáng bình thường, hiệu điện cầm giữa hai cực đèn điện là U 2 = 240V thì cường độ loại điện chạy qua đèn là I 2 = 8A. Biết hệ số nhiệt năng lượng điện trở . ánh nắng mặt trời t 2 của dây tóc đèn lúc sáng thông thường là

A. 2600 (ºC)

B. 3649 (ºC)

C.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Sông Nước Cà Mau Lớp 6 Vnen Bài 18: Sông Nước Cà Mau

2644 (ºC)

D. 2917 (ºC)


Lớp 0 trang bị lý
1
0
Gửi hủy

Chọn B

*


Đúng 0

bình luận (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
ktktdl.edu.vn