Đường Xích Đạo Đi Qua Phần Nào Của Châu Phi

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: đường xích đạo đi qua phần nào của châu phi

*

Đường xích đạo đi ngang qua phần nào của châu Phi:

A. Bắc Phi

B. Giữa Châu Phi

C. Nam Phi

D. Đông Phi

Giúp mk nhé
Xem thêm: Viết Phương Trình Điện Li Của So3, Tổng Hợp Các Phương Trình Sự Điện Li

*

đường xíc đạo đi qua khu vực nào của Châu Phi

A,phần chính giữa

B.Phía tây phi

C.Phía bắc phi

D.Phía nam phi

giúp mk nka mn ^^
Xem thêm: Soạn Văn Bản Trong Lòng Mẹ Lớp 8 : Trong Lòng Mẹ, Soạn Bài Trong Lòng Mẹ (Trang 15)

*

Câu 1 Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

A. Bắc Phi

B. Trung Phi

C. Nam Phi

D. Đông Phi

 Câu 2 Sự kiện nào được xem là mốc mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi?

A. Cuộc binh biến của sĩ quan Ai Cập

B. Cuộc nổi dậy của nhân dân Libi

C. Cuộc đấu tranh của Angiêri

D. “Năm châu Phi”

 Câu 3 Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?

A. J.Nêru

B. M.Gandi

C. Phiđen cátxtơrô

D. Nenxơn Manđêla

 Câu 4 Nước thực dân nào đặt chân đầu tiên lên đất Nam Phi?

A. Tây Ban Nha

B. Bồ Đào Nha

C. Anh

D. Hà Lan

 Câu 5 Đầu thế kỉ XIX, Nam Phi chịu sự thống trị của nước thực dân nào?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Đức

 Câu 6 Tổ chức chính trị nào đã lãnh đạo nhân dân Nam Phi đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc?

A. Đại hội dân tộc Phi

B. Tổ chức thống nhất châu Phi

C. Liên minh châu Phi

D. Đại hội thống nhất châu Phi

 Câu 7 Chiến lược nào được chính phủ Nam Phi đề ra nhằm xóa bỏ chế độ Apacthai về kinh tế?

A. Phân phối lại hàng hóa và thị trường.

B. Tăng trưởng, việc làm và phân phối lại

C.Bình đẳng trong kinh tế

D. Tăng trưởng bền vững

 Câu 8 Mục tiêu xóa bỏ "chế độ A-pác-thai về kinh tế" là của quốc gia nào?

A. Cu-Ba

B. Ăng-gô-la

C. Nam Phi

D. Tây Nam Phi

 Câu 9 Tổ chức nào ở châu Phi đóng vai trò chủ yếu trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế- chính trị ở khu vực? 

A. Liên minh châu Phi

B. Cộng đồng kinh tế châu Phi

C. Hội đồng tương trợ kinh tế châu Phi

D. Hiệp hội các nước châu Phi

 Câu 10 Đâu không phải là điều kiện khách quan tác động đến sự bùng nổ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)