em mang thai con trai tôi

 • Reads 499,752
 • Votes 18,174
 • Parts 66

Complete, First published Apr 25, 2018

Bạn đang xem: em mang thai con trai tôi

Table of contents

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

  Xem thêm: đọc ngôn tình

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

  Xem thêm: hắc ám huyết thời đại

 • Wed, Apr 25, 2018

 • Wed, Apr 25, 2018

Văn án: 
  
  Một tối say rượu, Đậu Trạch bị chống gian tham, thiệt ko ngờ nguyên nhân đó là huynh đệ chất lượng tốt nhiều năm. Tưởng rằng từng chuyện đang được qua chuyện, ko ngờ hắn lại đem thai!
  Làm sao Lúc người chống gian tham bản thân đó là huynh đệ kết chúng ta nhiều năm? Vẫn đang được online mong chờ người hùn đỡ!
  PS: Nam nhân có thai làm thế nào bây giờ? Tìm mò mẫm người hùn đỡ!
  Đậu Trạch trả tay ngay lập tức mang đến Hoắc Tư Minh một chiếc tát: "Cầm thú!
  Hoắc Tư Minh: "..." Liền đem vẻ mặt mày vừa vặn bị tát tiếp cận.
  Đậu Trạch: "Không vị nỗ lực thú!". Lại một chiếc tát.
  Hoắc Tư Minh: "Được rồi bảo vật, van lơn hạn chế tức giận, hài tử sở hữu nên lại đá em? Đêm ni ham muốn ăn dòng sản phẩm gì? ...
  
  Thể loại: Phúc hắc người đẹp công X Ngốc nghếch khiếu nại khí thụ, Sinh tử văn, Kiên cường, Hợp đồng yêu thương.
  
  Nhân vật chính: Hoắc Tư Minh X Đậu Trạch.
  
  Nhân vật phụ: Đậu Nguyên, Đậu Ái Quốc, Lưu Thanh, Tạ Tiểu Nam, Tạ Tuấn, Bạch Nhược An
  
  Truyện đăng lại ko nhằm mục tiêu mục tiêu lợi nhậu

#413hiendai