em muốn tin tức tố của anh

Tên khác: Ngã tưởng yếu ớt nhĩ đích tín tức tố | 我想要你的信息素
Tác giả: Hoang Xuyên Đại | 荒川黛
Độ dài: 104 chương + 2 PN
Editor: Tư Uyên.
Nguồn: Tấn Giang.
Cường thế phúc hắc bá đạo tổng tài công × vạn vật thiên nhiên manh Sweetheart tè túi khóc thụ, niên thượng, cưới trước yêu thương sau, ABO,ngọt, văn minh.

Thời gian tham lấp hố: 12/04/2020 – ?

Bạn đang xem: em muốn tin tức tố của anh

Văn án.

Chúng sinh đều là cây cối, chỉ mất người là thanh sơn. ( Chú mến ở đầu chương 3)

Chúng sinh đều là cây cỏ: Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chỉ đem người là thanh sơn: Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14| Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19| Chương 20


Tự tay nâng mặt mày trăng: Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Ánh sao rơi bên trên ống tay áo tôi: Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 | Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40.

Thanh tô ở trong tâm tôi: Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 | Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50

Xem thêm: truyện mê vợ không lối về

Một thân thiện ánh trăng sáng: Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 | Chương 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59

Nhiễu chóng thực hiện thanh mai: Chương 60 | Chương 61 | Chương 62 | Chương 63 | Chương 64 | Chương 65 | Chương 66 | Chương 67 | Chương 68 | Chương 69

Tặng tôi cả ngân hà: Chương 70 | Chương 71 | Chương 72 | Chương 73 | Chương 74 | Chương 75 | Chương 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79

Em ham muốn anh: Chương 80 | Chương 81 | Chương 82 | Chương 83 | Chương 84 | Chương 85 | Chương 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89

Là của tôi: Chương 90 | Chương 91 | Chương 92 | Chương 93 | Chương 94 | Chương 95 | Chương 96 | Chương 97 | Chương 98 | Chương 99

Xem thêm: truyện cặp đôi nồng cháy

Không đề: Chương 100 | Chương 101 | Chương 102 | Chương 103 | Chương 104

HOÀN CHÍNH VĂN

Phiên ngoại: