ERROR LÀ GÌ

     
error tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Phương pháp phát âm error giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của error.


Bạn đang xem: Error là gì

Từ điển Anh Việt

error

/"erə/

* danh từ

sự sai lầm, sự sai sót, lỗi; chủ kiến sai lầm; triệu chứng sai lầm

to commit (make) an error: phạm không nên lầm, mắc lỗi

in error: vì chưng lầm lẫn

(kỹ thuật) không nên số; độ sai

sự vi phạm

(rađiô) sự mất ưa thích ứng

error

(Tech) không đúng số; không đúng lầm, lỗi; thiếu thốn sót

error

độ sai, không đúng số

e. Of behaviour độ sai khi xử lý

e. Of calculation không đúng số trong tính toán

e. Of estimation độ sai của mong lượng

e. Of first (second) kind sai trái loại một (loại hai)

e. Of observation không đúng số quan lại trắc

e. Of solution không nên số của nghiệm

absolute e. Không đúng số tốt đối

accidental e. Không nên số ngẫu nhiên

actual e. Không nên số thực tế

additive e. Sai số cộng tính

alignmente e. Sai số thiết lập

approximate e. độ không nên xấp xỉ

ascertainment e. độ không đúng do điều tra bằng mẫu

average e. độ không nên trung bình

compemsating e. Không đúng số bổ chính

connection e. Không đúng số

constant e. Không đúng số không đổi

dynamic(al) e. độ không nên động

elementary e. Không đúng số sơ cấp

experimental e. Không đúng số thực nghiệm

fixed e. Sai số có hệ thống

following e. (thống kê) không đúng số theo sau

gross e. Sai số lớn

hysteresis e. Không đúng số do hiện tượng kỳ lạ trễ

indication e.(máy tính) không nên số chỉ

inherent e. Không nên số nội tại

inherited e. Không đúng số quá hưởng

integrated square e. (điều khiển học) tích phân bình phương sai số

interpolation e. Không đúng số nội suy

instrument e., instrumentale e. Không nên số vị dụng cụ

limiting e. (máy tính) không nên số giới hạn

load e. (điều khiển học) lệch tải

mean e. độ không đúng trung bình

mean absolute e. độ sai hoàn hảo nhất trung bình

mean square e. (độ) không nên số bình phương trung bình

mean-root-square e. độ không đúng tiêu chuẩn

meter e. Không đúng số dụng cụ

metering e. Sai số đo

miscount e. Tính toán sai, tính nhầm

observational e. (thống kê) không nên số quan trắc

out put e. Không đúng số đại lượng

percentage e. Sai số tính theo phần trăm

personal e. (toán gớm tế) không nên số đo người

presumptive e. độ sai giả định

probable e. Sai số tất cả thể

quadraitic mean e. độ không đúng bình phương trung bình

random e. độ không đúng ngẫu nhiên

relative e. Sai số tương đối

residual e. Sai số thặng dư

response e. (thống kê) không đúng số không ngẫu nhiên

root-mean-square e. Không đúng số

round-off e. Không nên số có tác dụng tròn

sampling e. Sai số lấymẫu

single e. Không nên số solo lẻ

standard e. Of estimate (thống kê) độ không nên tiêu chuẩn của ước lượng

steady-state e. Không đúng số ổn định định

systematic e. Không đúng số bao gồm hệ thống

total e. Không nên số toàn phần

truncation e. (máy tính) không đúng số cụt

turning e. (máy tính) độ không đúng quay

type I e. (thống kê) sai lầm kiểu I

type II e. (thống kê) sai lầm kiểu II

unbias(s)ed e. Không nên số ngẫu nhiên

weight e. Không đúng số trọng lượng

wiring e. Không đúng số đính ráp




Xem thêm: Cosmetic Là Gì Và Có Những Phân Loại Nào Phổ Biến Hiện Nay, Beauty Cosmetic Là Gì

Từ điển Anh Việt - siêng ngành

error

* gớm tế

lỗi

nhầm lẫn

sai

sai lầm

sai sót

sự sai lầm

sự tính sai

* kỹ thuật

bình sai

độ lệch

độ sai

độ không nên lệch

hỏng hóc

khử không đúng số

khuyết tật

lỗi

sai hỏng

sai số

sai sót

sự không đúng lầm

toán và tin:

rối




Xem thêm: Giải Toán 9 Sbt Tập 2 - Giải Sbt Đại Số, Hình Học Toán Lớp 9 Tập 1, Tập 2

Từ điển Anh Anh - Wordnet

error

a misconception resulting from incorrect information

Synonyms: erroneous belief

(baseball) a failure of a defensive player to make an out when normal play would have sufficed

Synonyms: misplay

departure from what is ethically acceptable

Synonyms: wrongdoing

(computer science) the occurrence of an incorrect result produced by a computer

Synonyms: computer error

part of a statement that is not correct

the book was full of errors

Synonyms: mistake

Similar:

mistake: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention

he made a bad mistake

she was quick khổng lồ point out my errors

I could understand his English in spite of his grammatical faults

Synonyms: fault

erroneousness: inadvertent incorrectness