EVEN IF LÀ GÌ

     

Even if là một trong những cụm từ thịnh hành trong giờ Anh. Hãy thuộc ktktdl.edu.vn tò mò Even if tức thị gì, cấu tạo và cách dùng nó như thế nào nhé!


Even if là gì?

Even if là tự ghép của hai từ độc thân nhưng đều có ý nghĩa sâu sắc trong tiếng Anh:

Even: Thậm chí, tức thì cả…If: Nếu, giả sử, với điều kiện…

Khi phối hợp cả hai, Even If có nghĩa là ngay cả khi, đến dù…

Cấu trúc và biện pháp dùng Even If trong tiếng Anh

Cấu trúc: Even if + S + V, S + V

Cách dùng:

Even If là một cấu trúc ngữ pháp giờ Anh dùng để làm nhấn mạnh dạn điều kiện, trường hợp nào đó dù là xảy ra hay không cũng không tác động tới mệnh đề chính.

Bạn đang xem: Even if là gì

Ví dụ:

Even if John is hungry, he only eats a bit. (Ngay cả lúc đói, John cũng chỉ nạp năng lượng một chút).

We still go to school even if it is rains. (Chúng tôi vẫn tới trường ngay cả khi trời mưa).

Even if Hoa had the money, she wouldn’t build a big house. (Cho dù Hoa gồm tiền, cô ấy sẽ không còn xây một ngôi nhà lớn).

Sự khác biệt giữa Even though cùng Even if

Even if: ngay cả khi

Even if thường được dùng khi nói tới trường hợp không thật, hay chưa biết có xảy ra hay không. Ví dụ:


I am going out at the weekend even if it is raining.

Xem thêm: Dung Dịch Nào Sau Đây Có Môi Trường Kiềm ? Dung Dịch Nào Sau Đây Có Môi Trường Kiềm

Rõ ràng, ở đây, tín đồ nói chưa biết cuối tuần có mưa hay là không nhưng chúng ta vẫn rời khỏi ngoài.

Even though: Dẫu rằng

Even though thường được sử dụng khi nói tới trường hợp có thiệt để biểu đạt một thực tiễn hay thời điểm mà các bạn nghĩ điều nào đấy là đúng. Ví dụ:

I am going out at the weekend even though it is raining.

Ở đây, fan nói đã biết vào ngày cuối tuần có mưa cơ mà không thân thiết tới điều đó, họ vẫn đã đi ra ngoài.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền những từ if ,even, even if hoặc even though vào chỗ trống

His Spanish isn"t very good .... He"s lived in Spain for three years..... With the heating on,it was very cold in the house.I couldn"t sleep .... . I was very tired.The bus leaves in five minutes, but we can stil catch it .... We run.The bus leaves in two minutes. We won"t catch it now .... We run.His Spanish isn"t very good – .... After three years in Spain.I won"t forgive them for what they did, .... They apologise..... I hadn"t eaten anything for 24 hours, I wasn"t hungry.

Xem thêm: Chương Trình Máy Tính Là Gì ? Chức Năng Của Chương Trình Máy Tính

Bài 2: Tìm cùng sửa lỗi không nên trong câu:

Even I had a headache, I enjoyed the movie.She eats anything. She eats even when raw potatoes.Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.I will vì it even it hurts me.My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.

Đáp án:

Bài 1:

Even thoughEvenEven thoughIfEven ifEvenEven ifEven though

Bài 2:

Even ⇒ Even thougheven when ⇒ evenEven if ⇒ Even soeven ⇒ even ifeven if ⇒ even though
Chia sẻ bởi:
*
Vy Vy
tải về