FLUID LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Fluid là gì

*
*
*

fluid
*

fluid /fluid/ tính từ lỏng, dễ dàng cháy hay vắt đổifluid opinion: ý kiến hay nạm đổi (quân sự) di động cầm tay (mặt trận...) danh từ hóa học lỏng (gồm chất nước và chất khí)
chất lỏngfluid dram: giọt hóa học lỏngfluid ounce (fluidounce): ao-xơ hóa học lỏngdễ chảylỏngfluid carrying line: ống dẫn dịch lỏngfluid dram: chất lỏngfluid dram: giọt hóa học lỏngfluid ounce (fluidounce): ao-xơ chất lỏngcellular fluiddịch tế bàocorrection fluiddung dịch xóafluid assetstài sản lưu độngfluid assetstiền của sẵn cófluid beef extractdịch tách thịt bòfluid capitaltài sản lưu độngfluid marketthị trường hay thay đổifluid savingstiền gởi tiết kiệm ngân sách và chi phí lưu độngmeat fluidnước thịt xay <"flu:id> tính từ o lỏng, dễ cháy o hay vắt đổi danh từ o chất lỏng; dung dịch; chất lưu Một chất hoặc lỏng hoặc thể khí tất cả thể chảy được. § breakdown fluid : dung dịch phá vỉa § completion fluid : dung dịch sử dụng hoàn tất giếng § Condy’s fluid : dung dịch Condy (dung dịch pecmanganat natri hoặc kali) § cutting fluid : dung dịch cắt § drilling fluid : dung dịch khoan § dry cleaning fluid : dung dịch làm sạch khí § ethyl fluid : dung dịch etyl (dung dịch chì tetraetyl trong etyl bromua) § grinding fluid : dung dịch nghiền § hydraulic fluid : dung dịch thủy lực § laden fluid : dung dịch nặng § mud fluid : dung dịch bùn khoan § neat fluid : chất lỏng thuần, chất lỏng không tồn tại nước § nonwetting fluid : chất lỏng không thấm ướt § petroleum fluid : hiđrocacbon lỏng dầu lửa § power nguồn fluid : chất lỏng để mồi, chất lỏng dẫn chảy (trong bơm khai thác) § pseudoplastic fluids : chất lỏng giả dẻo § seal fluid : chất lỏng bít bí mật § silicon fluid : dịch silicon § starter fluid : chất lỏng khởi động § thermometer fluid : chất lỏng (dùng trong) nhiệt kế § weighted clear complection fluid : dung dịch nặng (dùng để) hoàn tất (giếng khoan) § wetting fluid : chất lỏng thấm ướt § fluid cleanup : làm cho sạch chất lưu § fluid density : tỷ trọng chất lưu § fluid end : phần thuỷ lực § fluid level : mực chất lưu § fluid packer : bộ nung cần sử dụng chất lỏng § fluid pound : trọng lượng chất lưu § fluid pressure : áp suất chất lưu § fluid wave : sóng chất lỏng; sóng nén trong chất lỏng § fluid-expansion drive : cơ chế giãn lỏng § fluid-injection well : giếng bơm chất lưu § fluid-level log : dụng cụ đo mực chất lỏng § fluid-loss additive : chất phụ gia chống mất dung dịch § fluid-loss control : sự khống chế tổn thất chất lưu § fluid-loss control agent : chất phụ gia chống mất dung dịch § fluid-loss preventer : chất phụ gia chống mất dung dịch § fluid-loss reducer : chất phụ gia chống mất dung dịch § fluid-travel log : biểu đồ chất lưu
*Xem thêm: Tồn Tại Hình Thang Là Hình Vuông Đúng Hay Sai, Chuyên Đề: Mệnh Đề Và Mệnh Đề Chứa Biến

*

*

n.

a substance that is fluid at room temperature and pressurea continuous amorphous substance that tends lớn flow and to conform to the outline of its container: a liquid or a gas

adj.
Xem thêm: Tiết Kiệm Điện Năng Có Lợi Ích Gì Cho Gia Đình Xã Hội Và Môi Trường ?

Oil và Gas Field Glossary

A khung of matter which cannot permanently resist a shearing force which causes flow. Also a generic term meaning a gas, vapor, liquid or combinations thereof.

English Synonym và Antonym Dictionary

fluidssyn.: flowing liquid wateryant.: solidity