Giải Anh 12 Unit 3 Writing

     

Use the words lớn make sentences. Change the khung of the verbs (No addition or omission is required).

Bạn đang xem: Giải anh 12 unit 3 writing


Bài 1

Task 1: Use the words khổng lồ make sentences. Change the size of the verbs (No addition or omission is required).

(Dùng trường đoản cú để tạo nên thành câu. Đổi dạng của hễ từ. (Không buộc phải thêm hoặc bỏ.))

1. there / be / many ways / tell someone /goodbye, / most of / them / depend / on the situation / and / at hand.

2. however / there / be / one rule / that / all situations / observe: abruptly /we / seldom / say goodbye.

3. in / English / it / be / necessary / prepare / a person / for our departure.

4. we / lead / into the farewell / by / say/ something pleasant và thoughtful / lượt thích / “I’ve / really / enjoy / talking / to lớn / you”.

5. we / might / also say / something / relating khổng lồ / the / time / like / "Gosh / I can"t / believe / how / late / it / be! /I / really / must / be / go!”

Lời giải đưa ra tiết:

1. There are many ways to lớn say someone goodbye, và most of them depend on the situation at hand.

(Có khôn xiết nhiều phương pháp để nói lời từ giã với ai đó, và đa phần phụ thuộc vào trường hợp hiện tại.)

2. However, there is one rule that all situations observe. We seldom say goodbye abruptly.

(Tuy nhiên, bao gồm một nguyên tắc mà toàn bộ các tình huống đều đề nghị tuân theo. Bọn họ hiếm lúc nói lời từ giã một cách đột ngột.)

3. In English, it is necessary lớn prepare a person for our departure.

(Trong tiếng Anh, cần sẵn sàng để tạm thời biết một người trước lúc khởi hành.)   

4. We lead into the farewell by saying something pleasant và thoughtful lượt thích “I’ve really enjoyed talking khổng lồ you."

(Chúng ta dẫn dắt câu hỏi chào lâm thời biệt bằng phương pháp nói điều gì đó thoải mái và dễ chịu và tinh tướng như "Tôi thực sự rất thích rỉ tai với bạn.")   

5. We might also say something relating to lớn the time like "Gosh, I can"t believe how late it is! I really must be going!”

(Chúng ta cũng nói cách khác điều nào đó liên quan liêu đến thời gian như "Ôi trời, tôi thiết yếu tin rằng muộn rồi! Tôi thực sự cần đi!")


Bài 2

Task 2: Put the sentences of the two paragraphs below in their right order. Write the re-ordered paragraphs in the space provided.

(Đặt những câu của hai đoạn văn tiếp sau đây đứng lắp thêm tự. Viết các đoạn văn được bố trí lại vào khu vực trống được cho.)

Paragraph 1

A. An apology indicates that we realize we’ve made a mistake, & we’re sorry for it. 

B. It’s a way of expressing our regret or sorrow for something.

Xem thêm: Thế Nào Là Di Sản Văn Hóa Vật Thể Là Gì, Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể

C. It is difficult to write rules that tell exactly when you should apologize, but it is not difficult lớn learn how. 

D. When we apologize, we admit our wrong doing or discourtesy, usually offer a reason for it, and express regret.

E. If we have done something to hurt someone’s feeling, we apologize. 

Paragraph 2

 

A. But if the teacher stops and waits for him lớn say something, he could apologize simply “I’m sorry I’m late”, ask permission khổng lồ take his seat và sit down. 

B. What does he do? The most polite kích hoạt is usually to lớn take a seat as quietly as possible và apologize later. 

C. The simplest way to apologize is to lớn say “I’m sorry”. 

D. Naturally, more than this is needed, but it is not the time for it because it has already caused some interruption và doesn"t need khổng lồ make it any longer.

E. Let’s take a common situation. Tom is late for class và enters the classroom.

Lời giải đưa ra tiết:

Paragraph 1

C. It is difficult to write rules that tell exactly when you should apologize, but it is not difficult to learn how. E. If we have done something to hurt someone’s feeling, we apologize. A. An apology indicates that we realize we’ve made a mistake, và we’re sorry for it. B. It’s a way of expressing our regret or sorrow for something. D. When we apologize, we admit our wrong doing or discourtesy, usually offer a reason for it, và express regret.

(Rất nặng nề để viết các quy tắc cho thấy thêm chính xác lúc nào bạn đề xuất xin lỗi, dẫu vậy không cực nhọc để học bí quyết xin lỗi. Nếu họ làm điều gì đó để gia công tổn thương cảm xúc của ai đó, bọn họ xin lỗi. Một yêu cầu lỗi chỉ ra rằng rằng shop chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã phạm không nên lầm, và họ hối tiếc vì chưng điều đó. Đó là 1 trong những cách biểu hiện sự hối tiếc hay đau đớn của họ đối với đồ vật gi đó. Khi bọn họ xin lỗi, cửa hàng chúng tôi thừa nhấn sai lầm hoặc ko tôn trọng của chúng ta, thường nêu ra một tại sao cho nó, và bày tỏ ăn năn tiếc.)

Paragraph 2

C. The simplest way to apologize is khổng lồ say “I’m sorry”. E. Let’s take a common situation. Tom is late for class và enters the classroom. B. What does he do? The most polite action is usually to lớn take a seat as quietly as possible và apologize later. A. But if the teacher stops and waits for him lớn say something, he could apologize simply “I’m sorry I’m late”, ask permission to take his seat và sit down. D.

Xem thêm: Tin Học 12 Bài Tập Và Thực Hiện Liên Kết Bảng Để Tạo Liên Kết Giữa Các Bảng

 Naturally, more than this is needed, but it is not the time for it because it has already caused some interruption and doesn"t need to lớn make it any longer.

(Cách dễ dàng và đơn giản nhất để xin lỗi là để nói "Tôi xin lỗi". Bọn họ hãy cùng mọi người trong nhà đưa ra một trường hợp hay gặp. Tom đang đi tới muộn và bước vào lớp học. Anh ta làm cho gì? hành vi nhã nhặn duy nhất thường là ngồi lặng ngắt càng xuất sắc và xin lỗi sau. Nhưng ví như giáo viên dừng lại và ngóng anh ta nói điều gì đó, anh ta có thể xin lỗi đơn giản và dễ dàng chỉ là "Em xin lỗi em mang lại trễ", hãy xin phép ngồi xuống và ngồi xuống. Đương nhiên, cần nhiều hơn thế nữa mức này, nhưng chưa phải là thời hạn vì nó đã gây ra một số ngăn cách và không nhất thiết phải làm thêm nữa.)