Giải bài tập toán bài 1 lớp 12

     

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác định

+) sắp xếp các điểm xi theo thiết bị tự tăng đột biến và lập bảng biến chuyển thiên

+) dựa vào bảng biến hóa thiên để tóm lại khoảng đồng vươn lên là và nghịch phát triển thành của hàm số trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, giả dụ y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải đưa ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên các khoảng (left( -infty ;-7 ight)) và (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài tập toán bài 1 lớp 12

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng biến hóa trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) với (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch đổi thay trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign & x=0 \ & x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng phát triển thành thiên:

*

Vậy hàm số đồng thay đổi trên khoảng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch đổi thay trên những khoảng (left( -infty ;0 ight)) và (left( frac23;+infty ight).)

ktktdl.edu.vn*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp sau
*Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Phú Sông Bạch Đằng Dễ Nhớ, Hay Nhất, Sơ Đồ Tư Duy Phú Sông Bạch Đằng
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp ktktdl.edu.vn

Xem thêm: Đặc Điểm Khí Hậu Nước Ta Có Đặc Điểm Gì Nổi Bật? Đặc Điểm Khí Hậu Việt Nam


Cảm ơn các bạn đã thực hiện ktktdl.edu.vn. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?