GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 11 BÀI 7

     
*

*

Bài 21: Từ trường của chiếc điện chạy trong những dây dẫn bao gồm hình dạng đặc biệt

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 11)

Hai loại điện I1= 3A; I2= 2A chạy trong nhì dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó vectơ B bằng vectơ0.

Lời giải

Gọi M là điểm nhưng mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.

Ta có:

*

Suy ra:

*

và B1= B2

Do đó tập hợp những điểm M cần kiếm tìm phải nằm bên trên mặt phẳng chứa nhị dây dẫn I1và I2.

Ta có: r1+ r2= 50cm (∗)

*

Thay (∗∗) vào (∗) ta search được r1= 30cm cùng r2= 20cm

Vậy: tập hợp những điểm M gồm B = 0 là đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa dây (1) cùng dây (2), nằm giữa dây (1) và dây (2), phương pháp dây I130cm, dây I220cm

Đáp án: biện pháp dây thứ nhất 30cm

Xem toàn bộ Giải bài bác tập Vật lý 11: bài xích 21. Từ trường của mẫu điện chạy trong các dây dẫn bao gồm hình dạng đặc biệt