GIẢI BÀI TIẾNG ANH 10 UNIT 1

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Giải bài tiếng anh 10 unit 1

Loạt bài bác soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... Sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu nhằm hướng dẫn các em học viên lớp 10 dễ dàng chuẩn bị bài để học tốt môn tiếng Anh lớp 10.

*

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê những từ vựng:

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Ask và answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi về những bài toán làm thường ngày của em, sử dụng gợi nhắc bên dưới.)

A: What time vì you often go to school? (Bạn thường đến lớp lúc mấy giờ?)

B: I often go khổng lồ school at 6.30.

A: What time vày you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What do you often vì chưng in the morning?

B: I go khổng lồ school.

A: What bởi vì you often vì in the afternoon?

B: I often bởi vì my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage và then bởi vì the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và kế tiếp làm các bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down khổng lồ the kitchen to lớn boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast và then lead the buffalo to the field. It takes me 45 minutes to lớn get ready. I leave the house at a quarter past five và arrive in the field at exactly 5:30. I plough và harrow my plot of land and at a quarter khổng lồ eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants and smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go khổng lồ the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I vì the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV và go khổng lồ bed at about 10 p.m. Sometimes we go and see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children and our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working and we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo cơ hội 4 tiếng 30. Tôi thức dậy cùng xuống nhà bếp đun nước mang lại buổi trà sáng. Tôi uống vài tách trà, ăn điểm tâm cấp tốc và sau đó dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Tôi bong khỏi nhà lúc 5 giờ đồng hồ 15 và mang lại ruộng đúng 5 tiếng 30. Tôi cày với bừa thửa đất của tôi, cùng lúc 7 giờ 45 tôi nghỉ ngơi một tí. Trong khi nghỉ, tôi thường uống trà với chúng ta nông với hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục thao tác làm việc từ 8 giờ 15 cho tới 10 tiếng 30. Tiếp đến tôi về công ty nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với gia đình lúc 11 giờ 30. Sau bữa trưa, tôi thường xuyên nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, shop chúng tôi ra đồng một lần nữa. Shop chúng tôi sửa bờ cho các mảnh ruộng. Sau đó chồng tôi bơm nước vào ruộng trong lúc tôi cấy lúa. Công ty chúng tôi làm việc khoảng tầm hai giờ trước khi chúng tôi nghỉ. Cửa hàng chúng tôi làm xong các bước lúc 6 giờ. Công ty chúng tôi ăn tối lúc khoảng 7 giờ, kế tiếp xem tivi và đi ngủ lúc khoảng tầm 10 giờ. Đôi khi công ty chúng tôi sang quán ăn xóm để uống trà. Cửa hàng chúng tôi tán gẫu về công việc, con cái và planer cho vụ mùa tới. Dầu ngày có dài nhưng shop chúng tôi hài lòng với quá trình đã làm. Công ty chúng tôi yêu lao hễ và yêu thương con cháu mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn giải pháp A, B, hoặc C sao để cho sát nghĩa với tự in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Bài Tập 43 Trang 27 Toán 9 Tập 1, Bài 43 Trang 27 Toán 9 Tập 1

What time does he get up & what does he vì after that? (Ông ấy thức dậy dịp mấy giờ đồng hồ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 và goes down khổng lồ the kitchen khổng lồ boil some water for his early tea.

3. What does he vị in the morning? (Ông ấy làm cái gi vào buổi sáng?)

=> He ploughs & harrows his plot of land, drinks tea và smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What vị Mr. Vy và his wife vày in the afternoon? (Ông Vy với vợ làm cái gi vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy và his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay là không hạnh phúc với cuộc sống của mình không? trên sao?)

=> Yes, they are. Because they love working và they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief cảnh báo about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your cảnh báo with a partner. (Đọc lướt đoạn văn với ghi chú vắn tắt về quá trình thường làm hàng ngày của ông Vy cùng bà Tuyết. Sau đó so sánh bảng ghi chú của em với các bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down khổng lồ the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to lớn the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go lớn the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go lớn bed

- Sometimes visit neighbours & chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy and Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm vấn đề theo nhóm. Hãy nói về quá trình hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết.)

Mr Vy and Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 8 Câu Phủ Định, Soạn Bài Câu Phủ Định (Trang 52)

After dinner, they watch TV & go to bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors and chat ahoul their work, their children and their plan for thc next crop. They love working và they love their children as well.