Giải Sgk Tiếng Anh 7 Review 1

     

Phần đánh giá 1 sẽ giúp bạn học rèn luyện về phân phát âm,từ vựng, ngữ pháp trong 3 unit đầu tiên. Nội dung bài viết dưới đó là gợi ý giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


1. Listen và tick (✓) the word if it is the same as the word you hear & cross (X) it if it is different
*

Pronunciation

1. Listen và tick (✓) the word if it is the same as the word you hear và cross (X) it if it is different (Nghe và lưu lại (✓) từ trường hợp nó như thể với từ bạn nghe được và ghi lại (X) nếu nó khác)

1. Lock

X

7. Cream

X

2. Community

8. Grocer

X

3. Kind

X

9. Vampire

4. Cracker

X

10. Beard

5. Flavour

11. Fruit

6. Fear

12. Vary

X

2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently (Chọn từ tất cả phần gạch men chân phạt âm khác những từ còn lại)

1

high

rough

tough

laugh

2

bag

frog

original

flag

3

hurricane

scarf

city

cracker

4

labour

flour

favour

honour

5

fear

earn

hear

clear

Vocabulary

3. Put the phrases in the box into their suitable categories and tick (✓) the ones you yourself bởi vì (Đặt hầu như từ trong form vào mục cân xứng và đánh dấu (✓) vào điều chính các bạn đã làm)

Activities for…

Yourself

Your community

Washing your hands before meals

Tidying up your room

Eating a lot of fruit

Collecting stamps

Helping the old

Raising money for the poor

Opening classes for street children

Collecting rubbish in your area

4. How much can you remember? Choose one of the words/phrases below khổng lồ match each description. The first one is an example. (Bạn rất có thể nhớ được bao nhiêu? chọn một trong những từ/ các từ sau đây để nối với những miêu tả. Lấy một ví dụ với câu đầu: )

Description

Word/phrase

0. You are interested in pens. You collect and keep them

(Bạn thích phần đa cây bút. Bạn sưu tầm cùng giữ chúng)

collecting pens(sưu tập bút)

 

1. A disease from eating too much(Một bệnh lý do ăn uống quá nhiều)

 

obesity(bệnh mập phì)

 

2. People living in an area(Những người sống nghỉ ngơi trong một vùng)

 

community(cộng đồng)

 

3. The energy you need for daily activities(năng lượng bạn cần cho các chuyển động thường ngày)

 

calories(calo)

 

4. Keeping fit(giữ khung hình cân đối)

 

staying in shape(giữ dáng)

 

5. Giving things lớn help people in need(Tặng đồ sẽ giúp những người khó khăn)

 

donating(hiến tặng)

 

6. A thing you enjoy doing (một điều mình thích làm)

 

hobby(sở thích)

 

Grammar

5. Choose the best answer A, B, or c khổng lồ complete the sentences(Chọn câu trả lời A, B, xuất xắc c để chấm dứt các câu sau)

People _need_ between 1600 và 2500 calories a day to lớn stay health.The room smells bad. Somebody _smoked_ in here.In that area, it _is_ difficult to lớn find enough food in winter.He ate a lot of junk food, so he _got_ fat quickly.In the history of mankind, people _have always looked_ for new foods.Be a Buddy was founded _in 2011_ to lớn help the street children.

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 7 review 1

6. Match the beginnings in A with the endings in B (Nối các phần đầu trong cột A cùng với phần cuối vào cột B)

A

B

1. These people live in the mountains,

d. So they have a lot of fresh air.

2. To lớn help your community, you can join in Be a Buddy,

e. Or you can start your own activities.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài Tập 1 Trang 38 Toán 10 Sgk Tập 1 Trang 38, 39 Chính Xác Nhất

3. Don’t eat too close to lớn your bedtime,

a.or you will get fat.

4. My dad can make beautiful pieces of art from empty eggshells,

c. But he never sells them.

Xem thêm: Ở Nước Ta Lúa Được Trồng Chủ Yếu Ở Nước Ta Cây Lúa Được Trồng Chủ Yếu Ở: A

5. Place a bin here & there,

b. And people will throw rubbish into them.

Everyday English

7. Work in pairs. Ask your partner the questions khổng lồ find out if your partner has good eating habits (Làm việc theo cặp. Hỏi cùng sự của chúng ta những thắc mắc sau nhằm tìm hiếu xem các bạn ấy gồm thói quen nhà hàng lành to gan lớn mật hay không)

Do you wash your hands before & after a meal? (Bạn gồm rửa tay trước khi ăn không?)Do you throw food wappers in a bin when you finish eating? (Bạn tất cả vứt giấy gói đồ lấn vào thùng rác khi chúng ta ăn ngừng không?)Do you stop eating when you start learning full? (Bạn có xong ăn khi chúng ta cảm thấy no bụng không?)Do you eat lying on your stomath? (Bạn tất cả nằm khi đang ăn uống không?)Do you eat long before you go to lớn bed? (Bạn ăn trước lúc đi ngủ bao gồm lâu không?)