giảo xuân bính

Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.9/10

7509

Bạn đang xem: giảo xuân bính

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

30915

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5400

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 74
Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

24992

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

19532

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

35114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.7/10

25424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

108366

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10

28897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10

12590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 3
Ảo Mộng

Ảo Mộng

7.7/10

6694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Chương 33
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10

136049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Hãy ở lại mặt mày anh

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

103823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 66
Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

1814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 1
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10

86475

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10

40145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 65
Chân Thành

Chân Thành

7.3/10

15972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10

548093

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

193658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương ấm êm Áp

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

423552

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

7.5/10

5999

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Trì FULL

C18

Xuân Trì FULL

7.9/10

7509

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

C73

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

30915

Xem thêm: chào buổi sáng tổng thống đại nhân

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Đi

C74

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5400

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

C66

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

24992

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL

C64

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

19532

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy

C90

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

35114

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ

C91

Ngỡ

7.7/10

25424

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

C67

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

108366

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa

C59

Uyên ương rực lửa

8.5/10

28897

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng

C3

Thất trọng

8.5/10

12590

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ảo Mộng

C33

Ảo Mộng

7.7/10

6694

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Bách niên hảo hợp

C101

Bách niên hảo hợp

8.5/10

136049

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hãy ở lại mặt mày anh

C66

Hãy ở lại mặt mày anh

8.5/10

103823

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

C1

Tôi tiếp tục hóng em rất rất lâu rồi

8.5/10

1814

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu tiên sinh

C80

Tiểu tiên sinh

8.5/10

86475

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãn phu

C65

Hãn phu

8.5/10

40145

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chân Thành

C16

Chân Thành

7.3/10

15972

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ ngọt

C72

Vợ ngọt

8.5/10

548093

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

C71

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

193658

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương ấm êm Áp

C94

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

423552

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

C8

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

7.5/10

Xem thêm: truyện nam mỹ

5999

Thể loại: Ngôn Tình