Gói thầu hỗn hợp là gì

     

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP), thiết kế và xây lắp (EC), cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC), thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC), lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). Cùng PHÚC DUY tìm hiểu về Gói thầu hỗn hợp là gì? Điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp.

Bạn đang xem: Gói thầu hỗn hợp là gì

*
Gói thầu hỗn hợp là gì? Điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp

Gói thầu hỗn hợp là gì?

Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án . Có thể hiểu gói thầu gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án khác nhau hoặc khối lượng mua sắm trong một lần, một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên hay mua sắm tập trung.

Xem thêm: Unit 12 Lớp 8 - Giải A Closer Look 1

Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC), lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). (theo Điều 4 Luật Đấu thầu)

Điều kiện tham gia gói thầu hỗn hợp

Các hoạt động đấu thầu được tiến hành dựa trên cơ sở đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo đó thì các điều kiện để tham gia gói thầu hỗn hợp cũng phải chặt chẽ, cụ thể:

Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự tuyển tham gia vào gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ tham gia dự tuyển; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với các bên:Chủ đầu tư, bên mời thầu;Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra và thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng hoặc nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó.Nhà đầu tư tham dự thầu phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với các bên sau đây:Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Plunger Là Gì ? Nghĩa Của Từ Plunger, Từ Plunger Là Gì

Ngoài ra, theo quy định tại nghị định hướng dẫn thì nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp thì phải độc lập về mặt pháp lý và độc lập về mặt tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu kart hi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================