hắc hóa đi bạn gái cũ

 • Reads 157,539
 • Votes 13,089
 • Parts 27
 • Time 6h 16m

Complete, First published Jul 04, 2018

Bạn đang xem: hắc hóa đi bạn gái cũ

Table of contents

 • Tue, Jul 10, 2018

 • Chương 1: Người đập phá hư hỏng Thế giới

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG1] Chương 2-6: Vương Phi thế thân thuộc (1-5)

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG1] Chương 7-11: Vương Phi thế thân thuộc (6-10)

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG1] Chương 12-16: Vương Phi thế thân thuộc (11-15) [END TG1]

  Wed, Jul 4, 2018

 • [TG2] Chương 17: hung tàn nằm mê loại chín (1)

  Sun, Aug 5, 2018

 • [TG2] Chương 18: hung tàn nằm mê loại chín (2)

  Wed, Aug 8, 2018

 • [TG2] Chương 19: hung tàn nằm mê loại chín (3)

  Fri, Aug 10, 2018

 • [TG2] Chương 20: hung tàn nằm mê loại chín (4)

  Tue, Aug 14, 2018

 • [TG2] Chương 21: hung tàn nằm mê loại chín (5)

  Fri, Aug 17, 2018

 • [TG2] Chương 22: hung tàn nằm mê loại chín (6)

  Fri, Aug 17, 2018

 • Chương 23: hung tàn nằm mê loại chín (7)

  Thu, Aug 23, 2018

 • Chương 24: hung tàn nằm mê loại chín (8)

  Tue, Aug 28, 2018

  Xem thêm: xuyên không cha con tôi đâu rồi

 • [TG2] Chương 25: hung tàn nằm mê loại chín (9)

  Sat, Feb 2, 2019

 • [TG2] Chương 26: hung tàn nằm mê loại chín (10)

  Mon, Feb 11, 2019

 • Chương 27: Thông báo nghỉ

  Tue, Feb 12, 2019

 • [TG2] Chương 28: hung tàn nằm mê loại chín (11)

  Thu, Feb 14, 2019

 • [TG2] Chương 29: hung tàn nằm mê loại chín (12)

  Tue, Feb 19, 2019

 • [TG2] Chương 30: hung tàn nằm mê loại chín (13)

  Sat, Feb 23, 2019

 • [TG2] Chương 31: hung tàn nằm mê loại chín (14)

  Mon, Feb 25, 2019

 • [TG2] Chương 32: hung tàn nằm mê loại chín (15)

  Fri, Mar 1, 2019

 • [TG2] Chương 33: hung tàn nằm mê loại chín (16)

  Sun, Mar 3, 2019

 • [TG2] Chương 34: hung tàn nằm mê loại chín (17)

  Wed, Mar 6, 2019

 • [TG2] Chương 35: hung tàn nằm mê loại chín (18)

  Thu, Mar 7, 2019

 • [TG2] Chương 36: hung tàn nằm mê loại chín (19)

  Sat, Mar 9, 2019

 • [TG2] Chương 37: hung tàn nằm mê loại chín (xong)

  Xem thêm: trọng sinh chi kim sắc hôn nhân

  Sun, Mar 10, 2019

 • Sun, Mar 10, 2019

◾ Tên truyện: Hắc Hóa Đi Quý Khách Gái Cũ
  ◾ Tác giả: Muội Muội Thích xơi Thịt
  ◾ Tình trạng bạn dạng gốc: triển khai xong - 437 chương
  ◾ Edit: Love Sweet Team (từ chương 1-16 vì thế Bạch Ngọc Sách edit)
  ◾ Tình trạng edit: trả trái đất 2
  ◾ Convert: Ánh Nguyệt @wiki | nunhihong
  ◾ Bìa: Ly Châu
  ◾ Ngày móc hố: 5/7/2018
  ◾ Ngày lấp: 10/3/2019
  
  ✅ Văn án: 
  
  Tô Vãn là 1 kẻ phá hủy thế giới! Cô lấy thân thuộc phận "Vật quyết tử bạn nữ cũ", xuyên qua loa những thời ko không giống nhau, chấp nhất với thú vui thực hiện cơ hội này hành hạ và quấy rầy phái nam phái nữ chủ yếu ----- Cô chỉ chấp nhất với thú vui thực hiện cơ hội này nhằm giết thịt bị tiêu diệt phái nam phái nữ chủ yếu, trọn vẹn là tâm ngoan ngoãn thủ lạt, ko kể từ thủ đoạn, ko kể ranh giới.... 
  
  Trên đời không tồn tại phái nam phái nữ chủ yếu ko thề bồi phân tách rẽ, chỉ mất bạn nữ cũ ko đầy đủ cố gắng~ 
  
  ❎ Lời phát biểu kể từ team:
  ➡ Thế giới 1 (chương 1-16) của truyện đang được ngôi nhà Bạch Ngọc Sách dịch hoàn hảo. Team vẫn van quy tắc ngôi nhà Bạch Ngọc Sách sẽ được reup lại TG1 và ngôi nhà Bạch Ngọc Sách vẫn được chấp nhận.
  ➡ Team chính thức edit kể từ trái đất 2 của truyện, tức chương 17 trở lên đường.

#3xuyênnhanh