Hai vectơ bằng nhau khi nào

     

*
Vectơ là đoạn thẳng gồm hướng, tức thị trong hai điểm mút của đoạn trực tiếp đã chứng thật điểm nào là vấn đề đầu, điểm nào là vấn đề cuối.

Bạn đang xem: Hai vectơ bằng nhau khi nào

Vectơ gồm điểm đầu là A, điểm cuối là B ta kí hiệu :

*

Vectơ còn được kí hiệu là:

*

Vectơ không là vectơ gồm điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là

*

2. Hai vectơ thuộc phương, thuộc hướng.

- Đường thẳng đi qua điểm đầu cùng điểm cuối của vectơ gọi là giá bán của vectơ

- nhì vectơ tất cả giá tuy vậy song hoặc trùng nhau call là nhị vectơ thuộc phương

- nhị vectơ cùng phương thì hoặc thuộc hướng hoặc ngược hướng.

*

Ví dụ: Ở mẫu vẽ trên bên trên (hình 2) thì hai vectơ với

*
thuộc hướng còn
*
với
*
ngược hướng.

Đặc biệt: vectơ không cùng hướng với đa số véc tơ.

*
3. Nhì vectơ bởi nhau

- Độ nhiều năm đoạn trực tiếp

*
call là độ nhiều năm véc tơ , kí hiệu
*
.

Vậy

*
.

- hai vectơ cân nhau nếu bọn chúng cùng phía và cùng độ dài.

Ví dụ: (hình 1.3) đến hình bình hành

*
lúc đó
*

Câu 1. Véctơ là một đoạn thẳng:

A. có hướng. B. được đặt theo hướng dương, phía âm.

C. gồm hai đầu mút. D. Thỏa cả ba tính chất trên.

Lời giải

Chọn A.

Câu 2. Hai véc tơ có cùng độ dài và ngược hướng điện thoại tư vấn là:

A. Hai véc tơ bởi nhau. B. Nhị véc tơ đối nhau.

C. Nhị véc tơ cùng hướng. D. Nhì véc tơ cùng phương.

Lời giải

Chọn B.

Theo quan niệm hai véc tơ đối nhau.

Câu 3. Hai véctơ đều nhau khi nhì véctơ kia có:

A. cùng hướng và gồm độ dài bởi nhau.

B. tuy nhiên song và tất cả độ dài bởi nhau.

C. cùng phương và có độ dài bằng nhau.

D. thỏa mãn cả ba tính chất trên.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa hai véctơ bằng nhau.

Câu 4. Nếu hai vectơ đều nhau thì:

A. thuộc hướng và thuộc độ dài. B. cùng phương.

C. thuộc hướng. D. bao gồm độ dài bằng nhau.

Lời giải

Chọn A.

Câu 5. Điền từ tương thích vào vệt (...) và để được mệnh đề đúng. Nhì véc tơ ngược hướng thì ...

A. Bởi nhau. B. Cùng phương. C. Cùng độ dài. D. Cùng điểm đầu.

Lời giải

Chọn B.

Câu 6. Cho

*
điểm biệt lập
*
,
*
,
*
. Lúc đó khẳng định nào dưới đây đúng độc nhất ?

A. , , thẳng hàng khi và chỉ còn khi

*
với
*
thuộc phương.

B. , , thẳng hàng khi còn chỉ khi với

*
thuộc phương.

C. , , thẳng hàng khi và chỉ khi và cùng phương.

D. Cả A, B, C đông đảo đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý đầy đủ đúng.

Câu 7. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. có duy duy nhất một vectơ thuộc phương với mọi vectơ.

B. Có tối thiểu 2 vectơ cùng phương với tất cả vectơ.

C. tất cả vô số vectơ thuộc phương với tất cả vectơ.

D. không có vectơ nào thuộc phương với tất cả vectơ.

Lời giải

Chọn A.

Ta gồm vectơ

*
thuộc phương với tất cả vectơ.

Câu 8. Khẳng định nào tiếp sau đây đúng ?

A. nhị vectơ

*
với
*
được call là bằng nhau, kí hiệu
*
, nếu bọn chúng cùng phía và cùng độ dài.

B. hai vectơ với được call là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phương và thuộc độ dài.

C. nhì vectơ

*
*
được điện thoại tư vấn là đều nhau khi còn chỉ khi tứ giác
*
là hình bình hành.

D. hai vectơ cùng được điện thoại tư vấn là đều nhau khi và chỉ khi bọn chúng cùng độ dài.

Lời giải

Chọn A.

Theo định nghĩa: hai vectơ với được điện thoại tư vấn là bằng nhau, kí hiệu , nếu chúng cùng phía và thuộc độ dài.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhị vectơ không đều bằng nhau thì độ dài của bọn chúng không bởi nhau.

B. Nhị vectơ không đều nhau thì bọn chúng không cùng phương.

C. Nhì vectơ đều nhau thì có mức giá trùng nhau hoặc tuy nhiên song nhau.

D. Hai vectơ có độ dài không đều nhau thì không cùng hướng.

Lời giải

Chọn C.

A. Sai bởi vì hai vectơ không bằng nhau thì có thể hai vecto ngược hướng cơ mà độ lâu năm vẫn bởi nhau.

B. Sai do một trong các hai vectơ là vectơ không.

C. đúng vì chưng hai vectơ đều bằng nhau thì nhì vectơ cùng hướng.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. hai vectơ cùng phương với

*
vectơ thứ bố thì thuộc phương.

B. nhì vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ cha khác

*
thì cùng phương.

C. Vectơkhông là vectơ không có giá.

D. Điều khiếu nại đủ nhằm

*
vectơ đều nhau là chúng gồm độ dài bởi nhau.

Lời giải


Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ cha khác

*
thì cùng phương.

Câu 11. Cho hai vectơ không cùng phương cùng . Xác minh nào tiếp sau đây đúng ?

A. không tồn tại vectơ nào cùng phương với tất cả hai vectơ với .

B. bao gồm vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ với .

C. có một vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ cùng , đó là vectơ .

D. Cả A, B, C phần nhiều sai.

Lời giải

Chọn C.

Vì vectơ thuộc phương với đa số vectơ. Nên bao gồm một vectơ thuộc phương đối với tất cả hai vectơ với , chính là vectơ .

Câu 12. Cho vectơ . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. bao gồm vô số vectơ

*
*
. B. Bao gồm duy duy nhất một cơ mà .

C. bao gồm duy nhất một cơ mà

*
. D. không có vectơ nào nhưng .

Lời giải

Chọn A.

Cho vectơ , gồm vô số vectơ cùng hướng và cùng độ lâu năm với vectơ . Nên có vô số vectơ mà lại .

Câu 13. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ cha thì cùng phương.

B. hai vectơ cùng phương với cùng một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

C. nhị vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ tía thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược phía với một vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

Lời giải

Chọn B.

Hai vectơ cùng phương với cùng 1 vectơ thứ bố khác thì thuộc phương.

Câu 14. Chọn khẳng định đúng.

A. nhì véc tơ cùng phương thì bằng nhau.

B. hai véc tơ ngược hướng thì có độ lâu năm không bằng nhau.

C. nhị véc tơ thuộc phương và thuộc độ nhiều năm thì bởi nhau.

D. hai véc tơ cùng hướng và cùng độ dài thì bằng nhau.

Lời giải

Chọn D.

Hai véc tơ cùng hướng và cùng độ nhiều năm thì bởi nhau.

Câu 15. Cho hình bình hành

*
. Trong các xác minh sau hãy tìm khẳng định sai

A.

*
. B.
*
. C.
*
.
D.
*
.

Lời giải

Chọn A.

Ta có là hình bình hành. Suy ra

*
.

Câu 16. Chọn xác định đúng.

A. Véc tơ là 1 đường thẳng gồm hướng.

B. Véc tơ là 1 đoạn thẳng.

C. Véc tơ là một trong những đoạn thẳng bao gồm hướng.

D. Véc tơ là một trong những đoạn thẳng không phân minh điểm đầu với điểm cuối.

Lời giải

Chọn C.

Véc tơ là 1 trong những đoạn thẳng bao gồm hướng.

Câu 17. Cho vectơ tất cả điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Hãy lựa chọn câu sai

A. Được điện thoại tư vấn là vectơ suy biến. B. Được điện thoại tư vấn là vectơ bao gồm phương tùy ý.

C. Được hotline là vectơ không, kí hiệu là . D. Là vectơ bao gồm độ nhiều năm không xác định.

Lời giải

Chọn D.

Vectơ không tồn tại độ dài bằng

*
.

Câu 18. Véc tơ gồm điểm đầu

*
điểm cuối
*
được kí hiệu thế nào là đúng?

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn D.

Câu 19. Cho hình vuông , khẳng định nào dưới đây đúng:

A.

*
. B.
*
.

C.

*
. D.
*
và cùng hướng.

Lời giải

Chọn B.

Ta bao gồm là hình vuông. Suy ra .

Câu 20. Cho tam giác

*
hoàn toàn có thể xác định được từng nào vectơ (khác vectơ không) gồm điểm đầu cùng điểm cuối là đỉnh , , ?

A.

*
. B. . C.
*
.
D. .

Lời giải

Chọn D.

Ta có các vectơ đó là:

*
.

Câu 21. Cho tam giác gần như . Mệnh đề nào dưới đây sai ?

A.

*
. B.
*
.

C. . D. không thuộc phương .

Lời giải

Chọn A.

Ta bao gồm tam giác đa số

*
không cùng hướng
*
.

Câu 22. Chọn xác định đúng

A. nhì vec tơ thuộc phương thì cùng hướng.

B. nhì véc tơ thuộc hướng thì thuộc phương.

C. nhì véc tơ cùng phương thì có giá song song nhau.

D. nhị vec tơ cùng hướng thì gồm giá tuy vậy song nhau.

Lời giải

Chọn B.

Xem thêm: Soạn Anh 9 Unit 6 The Environment, Giải Sgk Tiếng Anh 9

Hai véc tơ thuộc hướng thì cùng phương.

Câu 23. Cho điểm , , ko thẳng hàng,

*
là vấn đề bất kỳ. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A.

*
. B.
*
.

C.

*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn C.

Ta gồm điểm , , ko thẳng hàng, là vấn đề bất kỳ.


Suy ra

*
không thuộc phương
*
.

Câu 24. Cho nhị điểm riêng biệt

*
. Số vectơ ( khác ) gồm điểm đầu cùng điểm cuối đem từ những điểm
*
là:

A. . B.

*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn A.

Số vectơ ( khác ) là ;

*
.

Câu 25. Cho tam giác những , cạnh

*
. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A.

*
. B.
*
.

C.

*
. D. cùng hướng cùng với .

Lời giải

Chọn C.

Ta có tam giác

*
đều, cạnh
*
.

Câu 26. Gọi là trung điểm của đoạn

*
. Nên chọn lựa khẳng định đúng trong các các khẳng định sau :

A.

*
. B. và cùng hướng.

C. cùng

*
ngược hướng. D.
*
.

Lời giải

Chọn B.

Ta có là trung điểm của đoạn với cùng hướng.

Câu 27. Chọn xác minh đúng.

A. hai vectơ và được điện thoại tư vấn là bằng nhau, kí hiệu

*
, nếu bọn chúng cùng phương và thuộc độ dài.

B. nhì vectơ và được gọi là đều bằng nhau khi và chỉ khi tứ giác là hình bình hành.

C. hai vectơ và được gọi là bằng nhau khi còn chỉ khi tứ giác là hình vuông.

D. hai vectơ cùng được điện thoại tư vấn là bằng nhau, kí hiệu

*
, nếu bọn chúng cùng hướng và thuộc độ dài.

Lời giải

Chọn D.

A sai bởi vì hai vectơ cùng hướng.

B sai vị hai vectơ thuộc hướng.

C sai vày hai vectơ cùng hướng.

Câu 28. Cho tứ giác . Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác ) bao gồm điểm đầu với điểm cuối là các điểm

*
?

A.

*
. B.
*
.
C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn D.

Câu 29. Chọn khẳng định đúng độc nhất vô nhị trong các khẳng định sau :

A. Vectơ là một đoạn thẳng có định hướng.

B. Vectơ không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

C. nhị vectơ đều bằng nhau nếu bọn chúng cùng phía và cùng độ dài.

D. Cả A, B, C đầy đủ đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý số đông đúng.

Câu 30. Cho tía điểm , , phân biệt. Khi đó :

A. Điều kiện phải và đủ để , , thẳng hàng là

*
cùng phương cùng với .

B. Điều khiếu nại đủ nhằm , , thẳng mặt hàng là

*
cùng phương với .

C. Điều kiện cần để , , thẳng hàng là

*
cùng phương với .

D. Điều kiện cần và đủ để , , thẳng hàng là

*
.

Lời giải

Chọn A.

Điều kiện đề nghị và đủ để , , thẳng sản phẩm là

*
cùng phương cùng với .

Các vectơ kia là:

*
.

Câu 31. Cho đoạn thẳng ,

*
là trung điểm của . Lúc đó:

A.

*
. B.
*
cùng hướng .

C.

*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn D.

*
*
là trung điểm của .

Câu 32. Cho tam giác những . Mệnh đề làm sao sau đó là sai?

A.

*
. B.
*
.

C. . D. không thuộc phương .

Lời giải

Chọn B.

B. sai bởi vì hai vectơ không cùng phương.

Câu 33. Cho hình bình hành . Các vectơ là vectơ đối của vectơ

*

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn C.

Vectơ đối của vectơ

*
*
.

Câu 34. Cho lục giác đa số

*
trọng điểm
*
. Tía vectơ bởi vecto là:

A.

*
. B.
*
.
C. . D.
*
.

Lời giải

Chọn C.

Ba vectơ bằng vecto là

*
.

Câu 35. Cho tứ giác . Nếu như

*
thì là hình gì? Tìm lời giải sai.

A. Hình bình hành. B. Hình vuông. C. Hình chữ nhật. D. Hình thang.

Lời giải

Chọn D.

Câu 36. Cho lục giác , chổ chính giữa . Xác định nào sau đây đúng nhất?

A.

*
. B.
*
.
C.
*
.
D. Cả A,B,C hồ hết đúng.

Lời giải

Chọn D.

Ta có là lục giác, vai trung phong . Suy ra

*
,
*
,
*
.

Câu 37. Cho không giống và mang lại điểm . Gồm bao nhiêu điểm

*
thỏa
*
.

A. Vô số. B. điểm. C. điểm. D. không có điểm nào.

Lời giải

Chọn A.

Có vô vàn điểm thỏa

*
.

Câu 38. Chọn câu sai :


A. mỗi vectơ đều sở hữu một độ dài, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

B. Độ nhiều năm của vectơ được kí hiệu là

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải

Chọn C.

*
.

Câu 39. Cho xác minh sau

(1). điểm , , , là đỉnh của hình bình hành thì .

(2). điểm , , , là đỉnh của hình bình hành thì .

(3). Giả dụ thì điểm

*
là đỉnh của hình bình hành.

(4). Trường hợp thì điểm , , , theo thứ tự chính là đỉnh của hình bình hành.

Hỏi bao gồm bao nhiêu xác định sai?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B.

Nếu thì điểm , , , theo máy tự chính là đỉnh của hình bình hành.

Câu 40. Câu như thế nào sai trong các câu sau đây:

A. Vectơ đối của

*
là vectơ ngược hướng với vectơ và bao gồm cùng độ lâu năm với vectơ .

B. Vectơ đối của vectơ là vectơ .

C. nếu

*
là một trong vectơ đã mang đến thì với điểm bất cứ ta luôn hoàn toàn có thể viết :
*
.

D. Hiệu của hai vectơ là tổng của vectơ thứ nhất với vectơ đối của vectơ lắp thêm hai.

Lời giải

Chọn C.

Nếu là 1 trong những vectơ đã mang lại thì với điểm bất cứ ta luôn có thể viết :

*
.

Câu 41. Cho bố điểm

*
thẳng hàng, trong số ấy điểm
*
nằm trong lòng hai điểm với
*
. Khi đó những cặp vecto nào sau đây cùng phía ?

A.

*
cùng
*
. B. và
*
. C.
*
với
*
. D. với .

Lời giải

Chọn D.

với là nhì vectơ cùng hướng.

Câu 42. Cho lục giác hầu như trung ương . Những vectơ đối của vectơ

*
là:

A.

*
. B.
*
.

C. . D.

*
.

Lời giải

Chọn C.

các vectơ đối của vectơ

*
là:
*
.

Câu 43. Cho hình bình hành

*
. Đẳng thức nào sau đây đúng.

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn D.

hình bình hành

*
*
.

Câu 44. Số vectơ ( khác ) tất cả điểm đầu với điểm cuối rước từ

*
điểm phân biệt cho trước là

A.

*
. B. . C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn A.

Số vectơ ( khác ) bao gồm điểm đầu cùng điểm cuối rước từ

*
điểm biệt lập cho trước là

*

Câu 45. Cho tứ giác . Gọi

*
theo lần lượt là trung điểm của
*
. Vào các khẳng định sau, hãy tìm xác định sai?

A.

*
. B.
*
.
C.
*
.
D.
*
.

Lời giải

Chọn D.

Ta tất cả

*
là mặt đường trung bình của tam giác . Suy ra
*
hay
*

Câu 46. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Nhì vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương.

B. Nhì vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ ba khác thì cùng phương.

C. Hai vectơ thuộc phương với cùng một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

D. Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ tía thì thuộc hướng.

Lời giải

Chọn B.

A. sai vì chưng vectơ thứ ba hoàn toàn có thể là vectơ không.

B. đúng.

Câu 47. Cho tam giác các với mặt đường cao

*
. Đẳng thức nào dưới đây đúng.

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn B.

A. Sai bởi vì hai vectơ ngược hướng.

B. đúng bởi vì

*
là trung điểm
*
*
cùng hướng .

Câu 48. Cho hình bình hành

*
. Đẳng thức nào dưới đây sai.

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn A.

*
sai vày
*
là hình bình hành.

Câu 49. Cho hai điểm biệt lập và . Điều kiện để điểm

*
là trung điểm của đoạn trực tiếp
*
là:

A.

*
. B.
*
. C.
*
. D.
*
.

Lời giải

Chọn A.

Xem thêm: Cho Biết Môi Trường Sống Của Hạt Trần, Thực Vật Hạt Kín Là Gì

*
.

Câu 50. Cho tam giác cùng với trục trung khu

*
.
*
là điểm đối xứng với qua trọng điểm của đường tròn ngoại tiếp tam giác . Khẳng định nào sau đấy là đúng ?