HAI VECTƠ NGƯỢC HƯỚNG THÌ SAO

     

Vectơ là đoạn thẳng bao gồm hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chứng thực điểm nào là điểm đầu, điểm nào là vấn đề cuối.

Bạn đang xem: Hai vectơ ngược hướng thì sao

Vectơ có điểm đầu là $A,$ điểm cuối là $B$ ta kí hiệu $overrightarrow AB $

Vectơ còn được kí hiệu là: $overrightarrow a , m overrightarrow b , m overrightarrow x , m overrightarrow y ,...$

Vectơ – không là vectơ tất cả điểm đầu trùng điểm cuối. Kí hiệu là (overrightarrow 0 )

*

2. Nhì vectơ cùng phương, thuộc hướng

- Đường thẳng đi qua điểm đầu với điểm cuối của vectơ hotline là giá của vectơ

- hai vectơ bao gồm giá tuy nhiên song hoặc trùng nhau điện thoại tư vấn là hai vectơ cùng phương

- nhì vectơ cùng phương thì hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng.

*

Ví dụ: Ở mẫu vẽ trên trên thì nhì vectơ (overrightarrow AB ) và (overrightarrow CD ) cùng hướng còn (overrightarrow EF ) và (overrightarrow CD ) ngược hướng.

Đặc biệt: vectơ – không thuộc hướng với tất cả véc tơ.

3. Nhì vectơ bằng nhau


- Độ lâu năm đoạn thẳng $AB$ gọi là độ nhiều năm véc tơ $overrightarrow AB $, kí hiệu $left| overrightarrow AB ight|$.

Vậy $left| overrightarrow AB ight| = AB$

- hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

Xem thêm: 8 Bài Tóm Tắt Văn Bản Người Con Gái Nam Xương Ngắn Gọn, Tóm Tắt Chuyện Người Con Gái Nam Xương


- nhị vecto đối nhau nếu bọn chúng ngược hướng và cùng độ dài.


Ví dụ: mang đến hình bình hành (ABDC) lúc đó:

(overrightarrow AB = overrightarrow CD ) vì chúng thuộc hướng và cùng độ dài.

(overrightarrow AB )và (overrightarrow DC ) là nhì véc tơ đối nhau vị chúng ngược phía và thuộc độ dài.

*

Chứng minh:

*

Phản chứng:

Giả sử tất cả điểm (M) sao để cho (overrightarrow MA = overrightarrow MB )

Khi kia (overrightarrow MA ,overrightarrow MB ) cùng hướng và thuộc độ dài.

Xem thêm: Những Nhân Tố Nào Sau Đây Gây Mưa Ít ? Nơi Nào Sau Đây Có Mưa Ít

Vì (overrightarrow MA ,overrightarrow MB ) thuộc hướng nên (M) chỉ nằm trên phố thẳng (AB) và nằm kế bên hai điểm (A,B)

Như vậy thì chỉ xẩy ra (MA MB) nên mâu thuẫn với đưa thiết thuộc độ dài.

Do kia không trường thọ điểm (M) thỏa mãn (overrightarrow MA = overrightarrow MB )

Tuy nhiên, nếu (A,B) trùng nhau thì ta lại sở hữu vô số điểm (M) thỏa mãn (overrightarrow MA = overrightarrow MB )


Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài xích 1: Mệnh đề
bài bác 2: Mệnh đề chứa đổi thay và vận dụng vào suy đoán toán học
bài 3: Tập đúng theo
bài xích 4: các phép toán trên tập thích hợp
bài bác 5: các tập phù hợp số
bài 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC hai
bài xích 1: Đại cưng cửng về hàm số
bài bác 2: Hàm số số 1
bài xích 3: Hàm số bậc hai
bài xích 4: một trong những bài toán về thiết bị thị hàm số số 1
bài 5: phương pháp giải những bài toán về hàm số bậc nhị
bài 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Đại cương cứng về phương trình
bài bác 2: Phương trình hàng đầu và bậc nhị một ẩn
bài bác 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn đặc trưng
bài bác 4: Phương trình chứa dấu giá chỉ trị tuyệt vời
bài bác 5: Phương trình đựng căn
bài bác 6: Hệ hai phương trình số 1 hai ẩn
bài xích 7: Hệ phương trình có cấu trúc đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Bất đẳng thức
bài 2: Đại cương về bất phương trình
bài bác 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
bài bác 4: dấu của nhị thức bậc nhất
bài 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình số 1 hai ẩn
bài 6: vết của tam thức bậc hai
bài 7: Bất phương trình bậc nhị
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài xích 1: Phương sai và độ lệch chuẩn chỉnh
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài bác 1: Đơn vị đo góc với cung tròn, độ dài cung tròn
bài bác 2: Góc lượng giác cùng cung lượng giác
bài 3: quý giá lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài xích 4: quý hiếm lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt
bài bác 5: một số công thức biến hóa lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài 1: các định nghĩa về véc tơ
bài 2: Tổng của nhì véc tơ
bài xích 3: Hiệu của nhị véc tơ
bài 4: Tích của một véc tơ với một vài
bài 5: Hệ trục tọa độ trong mặt phẳng
bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
bài bác 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA nhị VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài 1: giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 đến 180 độ
bài xích 2: Tích vô hướng của hai véc tơ
bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô hướng
bài 4: Hệ thức lượng vào tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào MẶT PHẲNG
bài xích 1: một trong những khái niệm phương trình con đường thẳng
bài bác 2: một số bài toán viết phương trình đường thẳng
bài xích 3: khoảng cách và góc
bài bác 4: Phương trình con đường tròn
bài bác 5: Vị trí kha khá của mặt đường thẳng với mặt đường tròn
bài 6: Elip
bài xích 7: Hypebol
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.