Hệ Cơ Quan Của Thực Vật Gồm

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Câu 4: Hệ phòng ban ở thực đồ gia dụng bao gồm 

A. Hệ chồi và hệ rễ. B. Hệ thân với hệ lá.

Bạn đang xem: Hệ cơ quan của thực vật gồm

C. Hệ rễ cùng hệ thân. D. Hệ cơ cùng hệ thân.


*

Hệ phòng ban ở thực đồ gia dụng bao gồm 

A. Hệ rễ cùng hệ thân.

B. Hệ thân cùng hệ lá.

C. Hệ thân cùng hệ hoa.

D. Hệ chồi cùng hệ rễ.


1)Cấp độ tốt nhất vận động trong cơ thể đa bào là *

mô.

cơ quan.

hệ cơ quan.

tế bào.

2)Thành phần nào tiếp sau đây không bao gồm ở tế bào nhân thực? *

Chất tế bào

Màng nhân

Hệ thống nội màng

Vùng nhân

3)Hệ cơ quan ở thực đồ gia dụng bao gồm *

hệ thân với hệ lá.

hệ chồi và hệ rễ.

hệ cơ với hệ thân.

hệ rễ cùng hệ thân.

4)Chức năng chủ yếu của hệ rễ với cây cỏ là: *

cung cấp chất hữu cơ đến cây, giúp cây trụ vững.

thực hiện tác dụng quang hợp, giúp cây trụ vững.

sinh sản, góp cây trụ vững.

hút nước cùng muối khoáng, giúp cây trụ vững.


Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản.  động vật, có các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản... Đối với những động vật đơn bào, những phần thực hiện một công dụng nhất định được điện thoại tư vấn là bào quan.


Ở thực vật, các cơ quan chính là rễ, thân, lá, cơ quan sinh sản.  động vật, bao gồm các hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ sinh sản


Hệ chồi sinh hoạt thực vật bao gồm các cơ sở nào ?

A Rễ , thân , lá

B Cành , lá , hoa , quả

C Hoa , quả , hạt 

D Rễ , cành , lá , hoa


 Hệ chồi sinh sống thực vật bao hàm các cơ quan nào?

A. Rễ, thân, lá B. Cành, lá, hoa, quả

C. Hoa, quả, hạt D. Rễ, cành, lá, hoa


Câu 24. Tập hợp các mô tiến hành cùng một tính năng hình thành nên:

A. Tế bào B. Mô C. Ban ngành D. Hệ cơ quan

Câu 25. Hệ cơ quan ở thực đồ gia dụng bao gồm:

A. Hệ rễ với hệ thân B. Hệ thân và hệ lá

C. Hệ chồi với hệ rễ D. Hệ cơ với hệ thân

Câu 26. Vào hệ chồi của cơ thể thực vật bao gồm các cơ quan nào?

A. Lá, rễ, thân, hoa. B. Lá, rễ, hoa, quả.

Xem thêm: Đặt Tính Rồi Tính Lớp 1 - Tổng Hợp 272 Bài Ôn Tập Toán Lớp 1

C. Lá, thân, rễ, quả. D. Lá, thân, hoa, quả.

Câu 27. Cho các cơ quan tiền sau đây?

I. Thận. II. Dạ dày. III. Gan.

IV. Ruột non. V. Ruột già. VI. Trực tràng.

Có từng nào cơ quan đề cập trên thuộc hệ tiêu hóa ở người?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 28. Cơ thể thực vật được cấu trúc từ những loại tế bào là

A. Tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút.

B. Tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào biểu bì.

C. Tế bào thần kinh, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút.

D. Tế bào mạch dẫn, tế bào cơ, tế bào biểu bì.

Câu 29. Gai của cây xương dragon thuộc ban ngành nào của khung người thực vật?

A. Rễ. B. Thân. C. Lá. D. Hoa.

Câu 30. Củ lạc thuộc phòng ban nào của khung người thực vật?

A. Rễ. B. Thân. C. Lá. D. Hoa.


Lớp 6 Sinh học tập
8
3
Gửi bỏ

24. C


Đúng 1

comment (0)

25. C


Đúng 0
phản hồi (0)

26. D


Đúng 0
comment (0)

Hệ cơ quan ở thực đồ gia dụng bao gồm

A.

hệ rễ với hệ thân.

B.

hệ cơ cùng hệ thân.

C.

hệ chồi cùng hệ rễ.

D.

hệ thân cùng hệ lá.


Lớp 6 Khoa học tự nhiên
4
1
Gửi diệt

A


Đúng 0

bình luận (0)

C


Đúng 2
phản hồi (1)

C


Đúng 1
phản hồi (0)

1. Khái niệm về mô, cơ quan và hệ cơ sở . Biết được những loại mô, cơ quan, hệ ban ngành ở thực đồ dùng và cồn vật.

 


Lớp 6 Sinh học
3
0
Gửi hủy

TK:

- Mô: Là tập hợp các tế bào tương đương nhau (cùng điểm sáng cấu trúc), cùng phối hợp thực hiện tại các tính năng nhất định.

Xem thêm: Trong Mạch Kín Dòng Điện Cảm Ứng Xuất Hiện Khi, Trong 1 Mạch Kín Dòng Điện Cảm Ứng Xuất Hiện Khi

Cơ quan: nhiều  kết phù hợp với nhau tạo ra thành cơ quan, triển khai hiện tính năng nhất định. - Nhiều cơ quan kết hợp tạo thành thành hệ cơ quan


Đúng 1
comment (2)

: Là tập hợp những tế bào kiểu như nhau (cùng điểm lưu ý cấu trúc), cùng phối hợp thực hiện nay các công dụng nhất định. - Cơ quan: nhiều  kết phù hợp với nhau chế tác thành cơ quan, thực hiện hiện tác dụng nhất định. - Nhiều cơ quan kết hợp sinh sản thành hệ cơ quan. -  thể: được cấu trúc từ các cơ quan và hệ cơ quan.


Đúng 0
comment (0)

Tham khảo

: Là tập hợp những tế bào kiểu như nhau (cùng điểm sáng cấu trúc), cùng phối kết hợp thực hiện các tính năng nhất định. - Cơ quan: nhiều  kết phù hợp với nhau chế tạo thành cơ quan, tiến hành hiện công dụng nhất định. - Nhiều cơ quan kết hợp tạo thành thành hệ cơ quan


Đúng 2
phản hồi (1)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
ktktdl.edu.vn