Hemolysis Là Gì

     

Plamolyi và hemolyi là hai quá trình xảy ra trong tế bào. Plamolyi là quá trình co lại của các tế bào thực vật do mất nước trong quá trình t

NộI Dung:

Sự khác biệt chính - Plasmolysis vs Tán huyết

Plasmolysis và hemolysis là hai quá trình xảy ra trong tế bào. Plasmolysis là quá trình co lại của các tế bào thực vật do mất nước trong quá trình thải ra ngoài. Plasmolysis xảy ra do thế nước trong tế bào cao so với dung dịch bên ngoài. Cho đến khi thế nước trở nên bằng nhau, các phân tử nước đi ra khỏi tế bào. Nó gây ra sự co lại của nguyên sinh chất. Tế bào chất cùng với màng tế bào tách ra khỏi thành tế bào. Tan máu là một quá trình xảy ra trong các tế bào hồng cầu. Do các enzym tan máu của ktktdl.edu.vn khuẩn, các tế bào hồng cầu bị phá hủy hoặc vỡ ra và chất trong tế bào bị rò rỉ ra bên ngoài. Quá trình này được gọi là quá trình tan máu. Có ba loại tan máu là tán huyết alpha, tán huyết beta và tán huyết gamma. Các sự khác biệt chính giữa plasmolysis và hemolysis là sự phân giải plasmolysis xảy ra ở tế bào thực vật do mất các phân tử nước từ tế bào trong khi sự tan máu xảy ra ở tế bào hồng cầu do sự phá hủy màng hồng cầu bởi các enzym của ktktdl.edu.vn khuẩn.Bạn đang xem: Hemolysis là gì

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Plasmolysis là gì 3. Hemolysis là gì 4. Điểm giống nhau giữa Plasmolysis và Hemolysis 5. So sánh song song - Plasmolysis và Hemolysis ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Plasmolysis là gì?

Tế bào thực vật bị mất các phân tử nước khi chúng được đặt trong một dung dịch có thế nước thấp hoặc thế năng hòa tan cao (dung dịch ưu trương). Các phân tử nước rời khỏi tế bào bằng cách thải ra ngoài. Khi các phân tử nước ra khỏi tế bào, thể tích nguyên sinh chất giảm. Do đó, nguyên sinh chất co lại và tách ra khỏi thành tế bào. Quá trình gây ra sự co lại của nguyên sinh chất do hiện tượng thoát ra ngoài được gọi là quá trình phân giải plasmolysis. Do sự phân hủy plasmolysis, cây bị héo và mất màu xanh. Tuy nhiên, tiềm năng nước và thể tích nguyên sinh chất có thể được phục hồi về trạng thái bình thường bằng cách thẩm thấu ngược hoặc khử thủy tinh.

Bạn đang xem: Hemolysis là gì


*

Tế bào thực vật có thành tế bào cứng. Do thành tế bào cứng này, tế bào thực vật không bị vỡ. Do đó, tế bào thực vật không bị vỡ ra trong quá trình này.

Hemolysis là gì?

Các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Các tế bào hồng cầu chứa một metalloprotein có chứa sắt được gọi là hemoglobin cho quá trình này. Các phân tử huyết sắc tố nằm bên trong các tế bào hồng cầu. Sự phá hủy các tế bào hồng cầu gây ra sự giải phóng hemoglobin từ các tế bào hồng cầu vào huyết tương. Quá trình này được gọi là quá trình tan máu. Một số ktktdl.edu.vn khuẩn tạo ra một loại enzyme gọi là hemolysin, chất này xúc tác sự phân hủy các tế bào hồng cầu. Tán huyết có ba loại; tan máu alpha, tan máu beta và tan máu gamma. Trong tán huyết alpha, các tế bào hồng cầu bị phá vỡ một phần và một phần trong khi tán huyết beta, các tế bào hồng cầu bị phá vỡ hoàn toàn.

Quá trình tán huyết alpha được xúc tác bởi enzym tan máu của ktktdl.edu.vn khuẩn có tên là alpha hemolysin. Một số loài ktktdl.edu.vn khuẩn gây ra quá trình tan máu alpha và chúng S. pneumoniae, Streptococcus mitis, S. mutansS. salivarius. Khi những ktktdl.edu.vn khuẩn này được nuôi trong môi trường thạch máu, xung quanh khuẩn lạc của chúng có màu xanh lục phát triển do sự phá hủy không hoàn toàn của hồng cầu. Màu xanh lục là do sự hiện diện của biliverdin và hợp chất này là sản phẩm phụ của quá trình phân hủy hemoglobin.

Xem thêm: Vì Sao Vào Giữa Thế Kỉ Xix Anh Đẩy Mạnh, Please Wait

Tan máu beta là quá trình phá hủy hoàn toàn các tế bào hồng cầu. Màng tế bào của hồng cầu tiêu diệt các enzym tan máu của ktktdl.edu.vn khuẩn. Do đó, các phân tử hemoglobin giải phóng vào huyết tương. Tan máu beta xảy ra do enzym của ktktdl.edu.vn khuẩn có tên là beta hemolysin. ktktdl.edu.vn khuẩn gây tán huyết beta được gọi là ktktdl.edu.vn khuẩn tán huyết beta và các loài phổ biến là S. pyogenesS. agalactiae. Khi những ktktdl.edu.vn khuẩn này được nuôi trong môi trường thạch máu, chúng sẽ giải phóng beta-hemolysin vào môi trường. Beta hemolysins phá vỡ hoàn toàn các tế bào hồng cầu. Do đó, các vùng rõ ràng được tạo ra xung quanh các khuẩn lạc ktktdl.edu.vn khuẩn. Sự tán huyết beta được xác định bởi các vùng rõ ràng được tạo ra xung quanh các khuẩn lạc ktktdl.edu.vn khuẩn.

Điểm giống nhau giữa Plasmolysis và Hemolysis là gì?

Cả Plasmolysis và Hemolysis đều là quá trình liên kết với tế bào.Cả hai quá trình Plasmolysis và Hemolysis đều không tốt cho sinh vật.

Xem thêm: Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản (Ngắn Gọn), Soạn Bài Bố Cục Trong Văn Bản

Sự khác biệt giữa Plasmolysis và Hemolysis là gì?

Tóm tắt - Plasmolysis vs Tán huyết

Plasmolysis là quá trình co lại nguyên sinh chất của tế bào thực vật do mất nước từ tế bào. Sự mất nước xảy ra qua đường thải ra ngoài. Nguyên sinh chất của tế bào thực vật tách ra khỏi thành tế bào. Tan máu là sự phân hủy các tế bào hồng cầu bởi các enzym của ktktdl.edu.vn khuẩn. Khi màng tế bào của các tế bào hồng cầu bị phá vỡ, các phân tử hemoglobin rò rỉ vào huyết tương. Các enzym tham gia vào quá trình tan máu được gọi là hemolysin. Nhiều ktktdl.edu.vn khuẩn có khả năng tạo ra enzym hemolysin. Có ba loại phản ứng tan máu; tan máu alpha, tan máu beta và tan máu gamma. Thiếu máu huyết tán là tình trạng bệnh lý gây ra do sự phá hủy quá nhiều hồng cầu trong máu.

Tải xuống phiên bản PDF của Plasmolysis vs Hemolysis

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài ktktdl.edu.vnết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây: Sự khác biệt giữa Plasmolysis và Hemolysis