Hình Thức Nào Sau Đây Không Phải Sinh Sản

     

+ Sinh sản bởi bào tử, sinh sản bởi củ, chiết cành là những hiệ tượng của chế tạo vô tính.

Bạn đang xem: Hình thức nào sau đây không phải sinh sản

+ Nảy chồi là hình thức sinh sản vô tính ở rượu cồn vật.


Khi nói tới chu trình nitơ, gồm bao nhiêu tuyên bố sau đó là đúng?

(1) vi trùng nitrat hoá có công dụng chuyển hoá amôni thành nitrit.

(2) vi trùng nốt sần sống cộng sinh cùng với cây chúng ta Đậu có khả năng cố định nitơ trong đất.

(3) vi trùng phản nitrat hoá có công dụng chuyển hoá nitrat thành nitrit.

(4) Nấm với vi khuẩn có khả năng phân huỷ hợp chất đựng nitơ thành amôni.


Khi nói đến vai trò của một số nguyên tố dinh dưỡng khoáng cần thiết cho cây, bao gồm bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng?

I. Nitơ là nhân tố của prôtêin, axit nuclêic trong khung người thực vật.

II. Phôtpho là yếu tố của axitnuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim.

Xem thêm: Trong Truyện An Dương Vương Và Mị Châu Trọng Thủy, Sự Mất Cảnh Giác Của Mị Châu

III. Kẽm tất cả vai trò trong quang đãng phân li nước với hoạt hoá nhiều enzim.

IV. Clo tất cả vai trò trong quang quẻ phân li nước và cân đối ion.


Núi nở che đầy một vũng nước ngọt. Sau 1 thời gian, cỏ cây mọc lên, dần đổi thay một quần thể rừng nhỏ dại ngay trên địa điểm trước kia là hệ sinh thái nước đứng. Đó là diễn cố gắng nào trong những diễn thay sau?


Một loại thực vật có bộ nhiễm dung nhan thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này còn có bộ nhiễm sắc đẹp thể là:


Khi lai 2 giống bí ngô thuần chủng quả dẹt cùng quả lâu năm với nhau được F1 đều sở hữu quả dẹt. Mang lại F1 lai với túng quả tròn được : 304 túng thiếu quả tròn : 228 túng quả dẹt: 76 túng quả dài. Nếu mang lại F1 từ bỏ thụ phấn thu được F2. Tính theo lí thuyết, gồm bao nhiêu tuyên bố sau đấy là đúng?

I. Tính trạng làm ra quả bí chi phối vì chưng quy luật liên can bổ sung

II. F2 có 4 loại gen hiện tượng kiểu hình túng thiếu quả dẹt.

III. Tỉ lệ túng bấn quả tròn thuần chủng thu được ở F2 vào phép lai bên trên là 18.

IV. Trong các các quả bí dẹt nghỉ ngơi F2, thì túng bấn dẹt đồng hợp tử chỉ chiếm tỉ lệ 19.


Câu 10:


Ion khoáng nào tiếp sau đây có vai trò điều tiết độ mở khí khổng mang đến khí cacbônic khếch tán vào lá?


Câu 11:


Chu trình cố định CO2 ở đội thực vật C4 và CAM giống nhau ở điểm lưu ý nào sau đây?


Câu 12:


Trong hình thức điều hòa hoạt động của Ôperon Lac ở vi khuẩn E.Coli gene điều hòa có vai trò


Câu 13:


Quan ngay cạnh hình hình ảnh dưới phía trên và cho biết thêm có bao nhiêu phát biểu bên này đúng?

I. Fan trong hình ảnh nói trên mắc hội chứng túm lông nghỉ ngơi tai.

II. Dịch mà người bầy ông trong hình ảnh trên mắc phải là vì đột biến hóa gen tạo lên.

III. Dịch mà người bọn ông trong hình hình ảnh hên vì gen nằm trong NST giới tính X.

Xem thêm: Trình Bày Quá Trình Tiêu Hóa Ở Ruột Non, Trình Bày Quá Trình Tiêu Hóa Thức Ăn Ở Ruột Non

IV. Căn bệnh mà người bọn ông trong hình ảnh trên do gen nằm trên NST nam nữ Y.


Câu 14:


Trong khung người thực vật, hoocmôn nào tiếp sau đây thuộc team hoocmôn ức chế sinh trưởng?


Câu 15:


Một quần thể thuở đầu có cấu trúc di truyền là 0,1AA : 0,8Aa : 0,laa. Sau 3 cụ hệ tự thụ thì cấu tạo di truyền của quần thể kia là:


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam