HÓA 9 BÀI 16 TRANG 51

     

Hoá học 9 bài bác 16 giúp các em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức về các đặc điểm hóa học tập của kim loại. Đồng thời giải nhanh được những bài tập hóa học 9 chương 2 trang 51.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 16 trang 51

Việc giải Hóa 9 bài 16 trước khi tới trường các em hối hả nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau làm việc trên lớp đã học gì, phát âm sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Tính chất hóa học của kim loại

Lý thuyết đặc điểm hóa học tập của kim loạiGiải bài bác tập Hóa 9 bài xích 16 trang 51

Lý thuyết tính chất hóa học của kim loại

I. Tác dụng với phi kim

1. Cùng với oxi

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với oxi chế tác thành oxit.

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt ko phản ứng được cùng với oxi

2. Với giữ huỳnh

- Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được với giữ huỳnh tạo thành thành muối hạt sunfua (=S)

2Al + 2S

*
Al2S3

3. Phản nghịch ứng với clo

Nhiều sắt kẽm kim loại phản ứng được cùng với clo chế tác thành muối clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

II. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có kim loại đứng trước H new phản ứng)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

III. Tác dụng với hỗn hợp muối

Trừ K, Na, Ca, ba không đẩy được sắt kẽm kim loại vì tác dụng ngay với nước

Kim các loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối bột của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Giải bài tập Hóa 9 bài bác 16 trang 51

Câu 1


Kim loại gồm những đặc điểm hóa học nào? mang ví dụ với viết các phuwong trình hóa học minh họa với kim loại magie.

Gợi ý đáp án

Kim loại tất cả những tính chất hóa học tập chung:

1. Bội nghịch ứng của kim loại với phi kim:

2Mg + O2 → 2MgO

Mg + Cl2 → MgCl2

2. Phản ứng của sắt kẽm kim loại với hỗn hợp axit:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

3. Phản nghịch ứng của kim loại với dung dịch muối:

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu.

Câu 2

Hãy xong xuôi các phương trình hóa học sau đây:

a) ... + HCl -⇒ MgCl2 + H2

b) ... + AgNO3 ⇒ Cu(NO3)2 + Ag

c) ... + ... ⇒ ZnO

d) ... + Cl2 ⇒ HgCl2

e) ... + S ⇒ K2S.

Gợi ý đáp án

Phương trình hóa học:

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 ↑

b) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

c) 2Zn + O2 → 2ZnO

d) Hg + Cl2 → HgCl2

e) 2K + S → K2S.

Câu 3

Viết các phương trình hóa học xẩy ra giữa các cặp hóa học sau đây:

a) Kẽm + axit sunfuric loãng.

b) Kẽm + dung dịch bạc tình nitrat.

Xem thêm: Bài 5 Trang 112 Hóa 9 - Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ A Có Hai Nguyên Tố

c) Natri + giữ huỳnh.

d) can xi + clo.

Gợi ý đáp án

Các phương trình phản bội ứng hóa học:

a) Zn + H2SO4loãng → ZnSO4 + H2 ↑

b) Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

c) 2Na + S → Na2S

d) Ca + Cl2 → CaCl2.

Câu 4

Dựa vào đặc điểm hóa học của kim loại, hãy viết các phương trình chất hóa học biểu diễn các chuyển hóa sau đây:


Gợi ý đáp án

(1) Mg + Cl2 → MgCl2

(2) 2Mg + O2 → 2MgO

(3) Mg + H2SO4loãng → MgSO4 + H2 ↑

(4) Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag ↓

(5) Mg + S → MgS

Câu 5

Dự đoán hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình chất hóa học xảy ra, khi:

a) Đốt dây sắt trong khí clo.

b) cho 1 đinh fe vào trong ống nghiệm đựng hỗn hợp CuCl2.


c) cho 1 viên kẽm vào hỗn hợp CuSO4.

Gợi ý đáp án

a) Khối màu nâu tạo thành thành:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

b) hỗn hợp CuCl2 phai và nhạt màu xanh, kim loại red color bám vào đinh sắt.

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu ↓

c) Zn tan dần, hỗn hợp CuSO4 nhạt màu xanh, kim loại red color bám vào viên kẽm.

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu ↓


Câu 6

Ngâm một lá kẽm trong 20 g hỗn hợp muối đồng sunfat 10% cho tới khi kẽm không tan được nữa. Tính trọng lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên với nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 8 Bài Toán Dân Số Môn Văn Lớp 8 Chi Tiết, Soạn Bài Bài Toán Dân Số (Trang 130)

Gợi ý đáp án

*

*

*

*

1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

? 0,0125 mol ?

Theo phương trình:

*

*

Theo phương trình:

*

Ta có: mdd sau pứ =

*

*

Câu 7

Ngâm một lá đồng trong trăng tròn ml dung dịch bội bạc nitrat tính đến khi đồng bắt buộc tan thêm được nữa. Rước lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy trọng lượng lá đồng tạo thêm 1,52 g. Hãy xác minh nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết cục bộ lượng tệ bạc giải phóng dính hết vào lá đồng).