Horizontal là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Horizontal là gì

*
*
*

horizontal
*

Horizontal / vertical / conglomerate merger (Econ) Hợp nhất theo tuyến ngang/ dọc/ kết khối.
horizontal (thuộc) đường chân trời, nằm ngang
<,hɔri"zɔntl> danh từ o đường nằm ngang tính từ o nằm ngang § horizontal assignment : chuyển nhượng ngang Chuyển nhượng quyền lợi khoáng sản ở trên hoặc giữa những độ sâu hoặc trong những tầng đá nào đó. § horizontal control : kiểm tra ngang Định vị chính xác" kinh tuyến, vĩ tuyến của một điểm dùng trong đo đạc. § horizontal displacement : chuyển dịch ngang § horizontal drainhole : giếng ngang § horizontal fold : nếp uốn ngang Nếp uốn có trục nếp uốn cắm giữa 0 độ và 10 độ. § horizontal hole : giếng ngang § horizontal integration : sự hợp nhất ngang Sự hợp nhất các nguồn năng lượng khác nhau của một công ty, thí dụ dầu thô, khí thiên nhiên, than và urani. § horizontal length : chiều dài giếng ngang § horizontal permeability : độ thấm ngang Độ thấm đo trên mặt phẳng ngang của vỉa chứa. § horizontal release : sự trả lại Một điều khoản trong hợp đổng thuê đất cho giải toảdiện tích thuê không sản xuất vào cuối hạn kỳ thứ nhất hoặc vào một thời điểm nhất định. § horizontal separation : tách ngang Thành phần ngang của độ trượt ngang trên đứt gãy. § horizontal separator : bộ tách ngang, bình tách ngang § horizontal severance : phân chia ngang Phân chia quyền lợi theo những lớp hoặc thành hệ riêng biệt. § horizontal slice : lát cắt ngang Lát cắt ngang ở những độ cao khác nhau trong địa chấn ba chiều.


Xem thêm: Lý Thuyết Quy Tắc Cộng Quy Tắc Nhân Là 2 Quy Tắc Đếm Cơ Bản Trong

*

*Xem thêm: Trình Bày Về Nông Nghiệp Thời Tiền Lê, Trình Bày Tình Hình Nông Nghiệp Thời Đinh

*

n.