Horizontal là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Horizontal là gì

*
*
*

horizontal
*

Horizontal / vertical / conglomerate merger (Econ) Hợp nhất theo con đường ngang/ dọc/ kết khối.
horizontal (thuộc) con đường chân trời, nằm ngang
<,hɔri"zɔntl> danh từ o đường nằm ngang tính từ o nằm ngang § horizontal assignment : chuyển nhượng ngang Chuyển nhượng quyền lợi khoáng sản ở trên hoặc giữa những độ sâu hoặc trong những tầng đá nào đó. § horizontal control : kiểm tra ngang Định vị thiết yếu xác" khiếp tuyến, vĩ tuyến của một điểm sử dụng trong đo đạc. § horizontal displacement : chuyển dịch ngang § horizontal drainhole : giếng ngang § horizontal fold : nếp uốn ngang Nếp uốn tất cả trục nếp uốn cắm giữa 0 độ với 10 độ. § horizontal hole : giếng ngang § horizontal integration : sự hợp nhất ngang Sự hợp nhất các nguồn năng lượng không giống nhau của một công ty, thí dụ dầu thô, khí thiên nhiên, than cùng urani. § horizontal length : chiều nhiều năm giếng ngang § horizontal permeability : độ thấm ngang Độ thấm đo trên mặt phẳng ngang của vỉa chứa. § horizontal release : sự trả lại Một điều khoản trong hợp đổng mướn đất mang đến giải toảdiện tích thuê không sản xuất vào cuối hạn kỳ thứ nhất hoặc vào một thời điểm nhất định. § horizontal separation : bóc tách ngang Thành phần ngang của độ trượt ngang trên đứt gãy. § horizontal separator : bộ bóc tách ngang, bình tách ngang § horizontal severance : phân chia ngang phân chia quyền lợi theo những lớp hoặc thành hệ riêng biệt. § horizontal slice : lát cắt ngang Lát cắt ngang ở những độ cao không giống nhau trong địa chấn cha chiều.


Xem thêm: Lý Thuyết Quy Tắc Cộng Quy Tắc Nhân Là 2 Quy Tắc Đếm Cơ Bản Trong

*

*Xem thêm: Trình Bày Về Nông Nghiệp Thời Tiền Lê, Trình Bày Tình Hình Nông Nghiệp Thời Đinh

*

n.