Identity Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Identity là gì

*
*
*

identity
*

Identity (Econ) Đồng độc nhất thức.+ Một phương trình đúng theo khái niệm hay có chức năng xác định một trở nên nào đó.
identity /ai"dentiti/ danh từ
tính đồng nhất; sự như là hệta case of mistaken identity: trường phù hợp nhầm lẫn hai fan vì như là hệt cá tính, đặc tính; đường nét để dấn biết; nét để nhận dạng, nét để dìm diện (của bạn nào, thứ gì...) (toán học) đồng điệu thứcđồng nhấtidentity element: phần tử đồng nhấtidentity gate: cổng đồng nhấtidentity gate: cửa ngõ đồng nhấtidentity homomorphism: đồng cấu đồng nhấtidentity link: link đồng nhấtidentity mapping: ánh xạ đồng nhấtidentity morphism: cấu xạ đồng nhấtidentity number: số đồng nhấtidentity operation: thao tác làm việc đồng nhấtidentity operation: phép toán đồng nhấtidentity token: token đồng nhấtidentity token: mã thông báo đồng nhấtidentity token: thẻ thông tin đồng nhấtidentity unit: đơn vị chức năng đồng nhấtidentity unit: bộ đồng nhấtlaw of identity: qui định đồng nhấtpolynomial identity: đồng điệu thức nhiều thứctrigonometrical identity: nhất quán thức lượng giácLĩnh vực: toán và tinđồng tốt nhất thứcpolynomial identity: đồng điệu thức đa thứctrigonometrical identity: đồng hóa thức lượng giácmã đồng nhấtphép đồng nhấtGiải thích VN: Là phép ck xếp topo của một lớp đối tượng người dùng (đầu vào) với 1 lớp đối tượng người sử dụng vùng (được đồng nhất). Với mỗi đối tượng người sử dụng của lớp đầu vào, triển khai phép giao cùng với các đối tượng trong lớp được đồng nhất, tạo ra các đối tượng người sử dụng mới cùng kiểu đối tượng với lớp đầu vào. Ví dụ, một tuyến đường (kiểu đối tượng đường, lớp đầu vào) trải qua hai tp (lớp được đồng nhất) sẽ tách bóc thành hai đối tượng người sử dụng đường, mỗi đối tượng người sử dụng có thuộc tính của tuyến đường đó cùng của thành phố mà nó đi qua. So sánh với intersect (giao) và union (hợp).Subscriber identity module (SIM)môđun thừa nhận dạng thuê baocalling tiệc nhỏ identity message CIMthông báo dìm dạng phía hotline điện thoạicomponent of the identitythành phần của solo vịgroup gọi identitymã thừa nhận dạng cuộc hotline nhómidentity badgethẻ hiệu dấn dạngidentity elementphần tử 1-1 vịđồng duy nhất thứcgiám địnhnhận dạngnhận diệnidentity the payee of a cheque: nhấn diện tín đồ lãnh tiền đưa ra phiếunhận ranhận rõsự đồng nhấtaccounting identity: sự đồng điệu kế toánsự giống nhau trả toàntính đồng nhấtcorporate identitysự nhận biết công tycultural identity cardthẻ minh chứng thuộc khối văn hóaidentity cardthẻ căn cướcidentity cardthẻ học tập sinhidentity certificatechứng thư hộ tịchidentity certificatecông triệu chứng thưidentity of sealssự giống nhỏ dấuidentity of signaturesự như là chữ kýidentity papersgiấy căn cướcidentity papersgiấy hội chứng nhân thântask identitysự khẳng định nhiệm vụ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): identification, identity, identify, identifiable, unidentified


*Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Chung Trang 48, Giải Bài 2 Trang 48

*

*

identity

Từ điển Collocation

identity noun

ADJ. true | assumed, false He was discovered living under an assumed identity in South America. | mistaken This is obviously a case of mistaken identity. | new | common, corporate, cultural, national, personal, political, racial, sexual

VERB + IDENTITY create, develop, establish, forge They are still struggling lớn establish their identity as a political party. The company forged its own identity by producing specialist vehicles. | give sb/sth He felt that having a job gave him an identity. | maintain, preserve Many minority groups are struggling to maintain their cultural identity. | thảm bại | change He changed his identity & moved abroad on his release from prison. | assume She was given a false passport and assumed a new identity. | disclose, reveal He refused to reveal the identity of his client. | discover, find out | guess It was easy lớn guess the identity of the thief. | conceal, hide, keep secret, protect Her voice was disguised khổng lồ conceal her identity.

IDENTITY + NOUN bracelet, tag | card, documents, papers | code | parade The victim picked out her attacker in an identity parade. | crisis The country suffered from an identity crisis for years after the civil war.

PREP. ~ as Scotland has never lost its identity as a separate nation.

PHRASES proof of identity The police officer asked him for proof of identity. | a search for identity His search for his cultural identity took him lớn where his parents were born. | a sense of identity

Từ điển WordNet


n.

the individual characteristics by which a thing or person is recognized or known

geneticists only recently discovered the identity of the gene that causes it

it was too dark to determine his identity

she guessed the identity of his lover
Xem thêm: Lãi Ròng Là Gì ? Cách Tính Lãi Ròng? Ý Nghĩa Và Cách Tính Lãi Ròng (Net Profit)

English Synonym and Antonym Dictionary

identitiessyn.: identicalness identity element identity operator indistinguishability individuality personal identity