If Only Là Gì

     

Có nhiều phương pháp để họ thể hiện nay câu đk trong giờ Anh đơn giản và dễ dàng và liên tục được sử dụng, trong số đó có if only.

Bạn đang xem: If only là gì

“If only” tức là giá mà, nên chi mang chân thành và ý nghĩa nuối tiếc, gồm sắc thái bạo dạn hơn “I wish”. Trong nội dung bài viết hôm nay, ktktdl.edu.vn sẽ đào sâu bí quyết và luyện bài bác tập phần kết cấu về if only.

Xem bài viết được xem những nhất trên đây:Cách sử dụng In spite of với Because of trong giờ Anh – bài bác tậpCách rút gọn gàng mệnh đề tình dục – phương pháp mỗi dạng bài bác tậpCông thức Câu tiêu cực (passive Voice) cách dùng & bài tập có đáp ánCách sử dụng Can, Could và Be able khổng lồ trong giờ Anh

1. Cách dùng if only

Thông thường, bạn ta thực hiện “if only” để thanh minh sự hy vọng muốn, nuối tiếc nuối về một điều gì đấy đã xảy ra.

Nhắc mang đến “if only”, tín đồ ta đã ngay chớp nhoáng nghĩ đến cấu trúc “I wish” với ý nghĩa sâu sắc tương tự. Mặc dù nhiên, bên trên thực tế, cấu trúc if only miêu tả sự tiếc nuối nuối to gan lớn mật mẽ, mãnh liệt với day ngừng hơn đối với “I wish” những lần.

Ví dụ:

If only he knew the truth. (he doesn’t know the truth, but he wishes he did) (Ước gì anh ta biết được thực sự (Anh ta lần khần sự thật, người nói đang mong rằng anh ta biết)).

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Amenity Là Gì ? Bộ Amenities Tiêu Chuẩn Có Những Vật Dụng Gì?

Chúng ta cần dùng were ráng cho was vào trường hợp phải sự trọng thể cho câu nói:

If only she weren’t so tired. (If only she wasn’t so tired.) (Ước gì cô ấy đã không thật mệt.)

2. Kết cấu if only


*
*
*
*
Cấu trúc if only

Only if được sử dụng trong câu điều kiện đặc biệt với mục đích nhấn mạnh.

Đôi khi, đặt only trước động từ vào mệnh đề chính.

Cụm if and only if còn mang ý nhấn mạnh hơn tới việc chỉ trường tồn một năng lực duy nhất.

Ví dụ:

You are allowed to enter this room only if I have given permission. (Bạn được phép vào chống này chỉ lúc tôi đến phép.)He’ll come only if he’s ordered to. (Chỉ lúc được gọi, anh ta đã đến.)My children will only eat a breakfast cereal if they’ve seen it on TV first. (Con tôi vẫn chỉ ăn uống bữa ngũ ly cho bữa sáng nếu chúng nhận thấy TV trước tiên.)You can enter this house if and only if my father agrees. (Bạn hoàn toàn có thể vào được căn nhà này khi còn chỉ khi bố tôi đồng ý.)

Ta rất có thể dùng if only trong câu điều kiện không có thật để diễn tả sự tiếc nuối hay mong mỏi ước, mơ ước một điều gì đó.

Xem thêm: Những Bài Văn Thuyết Minh Về Chiếc Nón La Ngàn Gọn Lớp 8 Hay Nhất

Ví dụ:

If only I had an extra money, I’d buy more gifts for the poor children. (Giá như tôi bao gồm thêm một khoản tiền, tôi sẽ cài thêm kim cương cho bè đảng trẻ.)If only she had been wearing a seat belt, she could have survived the crash. (Giá như cô ấy thắt dây an toàn, cô ấy đã rất có thể sống.)

4. Bài xích tập

Exercise 1: Choose the best answer

1. If only my boyfriend_____ in time khổng lồ pick me up.A. Comes B. Come C. Came D. Has come2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had lớn move to lớn Paris.A. Had B. Would have C. Had had D. Has3. If only my parents_____ to me.A. Listens B. Listen C. Have listened D. Listened4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. Will finish B. Finished C. Have finished D. Had finished5. If only my dad _____smoke.A. Bởi B. Did C. Doesn’t D. Didn’t6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. Kept B. Would keep C. Had kept D. Keep7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. Were B. Could be C. Had been D. Were8. If only tomorrow _____ fine.A. Will be B. Were C. Would be D. Had been9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. Will visit B. Would visit C. Had visited D. Visit10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. Will visit B. Could visit C. Had visited D. Visited

Exercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”

1. I don’t know the answer khổng lồ your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money khổng lồ buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the thành phố center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

Đáp ánExercise 1: Choose the best answer:C. CameC. Had hadD. ListenedD. Had finishedD. Didn’tA. KeptA. WereC. Would beC. Had visitedD. VisitedExercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:If only I knew the answer lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money to buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the thành phố center.If only you could understand how I feel about you.
Mất cội tiếng Anh nên ban đầu từ đâu? Để lại thông tin để được hỗ trợ tư vấn miễn giá tiền lộ trình học cùng nhận thêm chiết khấu 30% học phí khóa học.