Invention là gì

     
Sáng chế (tiếng Anh: Invention) là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc qui trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các qui luật tự nhiên. Bên cạnh đó, sáng chế còn được pháp luật qui định và bảo hộ.
*

Sáng chế (Invention)

Sáng chế - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi từ Invention.

Bạn đang xem: Invention là gì

Theo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2013, "Sáng chế là giải pháp kĩ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quitrình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quiluật tự nhiên".

Một số qui định của pháp luật về bảo hộ sáng chế

Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới;

- Có trình độ sáng tạo;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Xem thêm: Trộm Vía Là Gì ? Vì Sao Lại Nói Trộm Vía Khi Khen Trẻ Con? Vì Sao Phải Nói Trộm Vía Để Khen Trẻ Nhỏ

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

- Phát minh, lí thuyết khoa học, phương pháp toán học.

- Sơ đồ, kế hoạch, quitắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính.

- Cách thức thể hiện thông tin.

- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mĩ.

- Giống thực vật, giống động vật.

- Quitrình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quitrình vi sinh.

- Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Nghị Lực Là Gì, Ý Chí Là Gì

Tính mới

- Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kì hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng kí sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng kí sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

- Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

Về hiệu lực

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

Khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quitrình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định. (Theo Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2013)