Iteration Là Gì

     
Khóa học Lập trình Lập trình Python Lập trình Python cơ bản Iteration và một số ít hàm tương hỗ cho iteration object trong Python

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã ra mắt đến bạn cách XỬ LÝ FILEtrong Python

Ở bài này Kteam sẽ giới thiệu với các bạn MỘT SỐ HÀM HỖ TRỢ CHO ITERABLE OBJECT trong Python. Một trong những điều thiết yếu mà bất cứ ngôn ngữ lập trình nào bạn cũng đều phải tìm hiểu.Bạn đang xem: Iterate là gì

Đang xem: Iterate là gì


Bạn đang đọc: Nghĩa Của Từ Iteration Là Gì, Nghĩa Của Từ Iteration, Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa


Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần :Bạn và Kteam sẽ cùng khám phá những nội dung sau đâyKhái niệm iteration trong PythonGiới thiệu iterable object trong PythonGiới thiệu iterator object trong PythonMột số hàm tương hỗ cho iterable object trong Python

Khái niệm iteration trong Python

Iteration là một khái niệm chung cho việc lấy từng phần tử một của một đối tượng nào đó, bất cứ khi nào bạn sử dụng vòng lặp hay kĩ thuật nào đó để có được giá trị một nhóm phần tử thì đó chính là Iteration.

Bạn đang xem: Iteration là gì

Bạn đang xem : Iteration là gìĐang xem : Iteration là gì

Ví dụ: như bạn ăn một snack, bạn sẽ lấy từng miếng trong bọc snack ra ăn cho tới khi hết thì thôi. Bạn có thể coi việc lấy bánh là một vòng lặp. Đương nhiên bạn cũng có thể chọn không lấy hết số bánh ra.

Giới thiệu iterable object trong Python

Iterable object là một object có phương thức __iter__ trả về một iterator, hoặc là một object có phương thức __getitem__ cho phép bạn lấy bất cứ phần tử nào của nó bằng indexing ví dụ như Chuỗi, List, Tuple.

Giới thiệu iterator object trong Python

Iterator object đơn giản chỉ là một đối tượng mà cho phép ta lấy từng giá trị một của nó. Có nghĩa là bạn không thể lấy bất kì giá trị nào như ta hay làm với List hay Chuỗi.

Iterator không có năng lực tái sử dụng trừ một số ít iterator có phương pháp tương hỗ như file object sẽ có phương pháp seek .

Iterator sử dụng hàm next để lấy từng giá trị một. Và sẽ có lỗi StopIteration khi bạn sử dụng hàm next lên đối tượng đó trong khi nó hết giá trị đưa ra cho bạn.

Các iterable object chưa phải là iterator. Khi sử dụng hàm iter sẽ trả về một iterator. Đây cũng chính là cách các vòng lặp hoạt động.

Xem thêm: Expected Rate Of Return Là Gì, Tìm Hiểu Chi Tiết Về Tỷ Lệ Hoàn Vốn

Ví dụ minh họa:

Một số hàm hỗ trợ cho iterable object trong Python

Hàm tính tổng – sum

Cú pháp:sum(iterable, start=0)

Công dụng: Trả về tổng các giá trị của iterable và iterable này chỉ chứa các giá trị là số. Còn start chính là giá trị ban đầu. Có nghĩa là sẽ cộng từ start lên. Mặc định là 0

Ví dụ:

Công dụng: Nhận vào một iterable.Tìm giá trị lớn nhất bằng key (mặc định là sử dụng operator >). Default là giá trị muốn nhận về trong trường hợp không lấy được bất kì giá trị nào trong iterable.

Dấu * chính là kí hiệu yêu cầu keyword-only argument. Bạn sẽ hiểu thêm khi Kteam giới thiệu parameter trong function.

max(arg1, arg2, *args, *)

Trong đó :

*args là packing arguments (bạn sẽ hiểu thêm khi Kteam giới thiệu với bạn packing arguments). Ở đây không có parameter default, vì khi theo cách này, bạn luôn luôn có ít nhất 2 giá trị so sánh

hoặc

min(arg1, arg2, *args, *)

Ý nghĩa: giống như hàm max. Khác ở chỗ đây là tìm giá trị nhỏ nhất

Công dụng: Giống với phương thức sort của List object.

Ví dụ:

Củng cố bài học

Đáp án bài trước

Bạn có thể tìm thấy câu hỏi của phần này tại CÂU HỎI CỦNG CỐ trong bài XỬ LÝ FILE TRONG PYTHON.w + tạo ra một file nếu file đó hiện chưa có. Vì khi Tèo ghi xong, con trỏ file nằm ở cuối file > Tèo không đọc được gì. Trường hợp đó, ta sử dụng phương pháp seek .

Kết luận

Qua bài viết này, Bạn đã hiểu hơn về ITERABLE OBJECTtrong Python .

Xem thêm: Đâu Không Phải Là Đơn Vị Đo Áp Suất

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.