Java Swing Là Gì

     

Java Swing là một trong những phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng window-based. Nó được kiến tạo trên API AWT (Abstract Windowing Toolkit) và được viết hoàn toàn bằng Java.

Không y hệt như AWT, Java Swing cung cấp các thành phần không phụ thuộc vào vào nền tảng gốc rễ và vơi hơn.

Gói javax.swing cung cấp các lớp mang lại java swing API như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, v.v.

Sự không giống nhau giữa AWT với Swing

có không ít sự khác biệt giữa java awt cùng swing được giới thiệu dưới đây.

No.Java AWTJava Swing
1)Các yếu tắc AWT là phụ ở trong nền tảng.

Bạn đang xem: Java swing là gì

Các nhân tố Java swing là độc lập nền tảng.
2)Các nguyên tố AWT là nặng.Các thành phần Swing là nhẹ.
3)AWT không cung cấp plugin.Swing có cung ứng plugin.

Xem thêm: Giải Bài 171 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2 173 174 175 176 Trang 67 Sgk Toán 6 Tập 2

4)AWT cung ứng ít thành phần hơn Swing.Swing cung cấp nhiều thành phần trẻ trung và tràn đầy năng lượng hơn AWT như tables, lists, scrollpanes, colorchooser, tabbedpane, vv.
5)AWT không theo MVC(Model View Controller) vào đó mã sản phẩm biểu diễn data, view biểu diễn hiển thị cùng controller biểu diễn những action để kết nối model với view.Swing tuân theo mô hình MVC.

JFC là gì?

Java Foundation Class (JFC) là 1 trong bộ các thành phần GUI dễ dàng và đơn giản hóa sự trở nên tân tiến của các ứng dụng desktop.

Phân cấp các lớp Java Swing

khối hệ thống phân cấp của API java swing được giới thiệu dưới đây.


*

các phương thức hay sử dụng của lớp Component

những phương thức của lớp Component được sử dụng thoáng rộng trong java swing được đưa ra dưới đây.

Phương thứcMô tả
public void add(Component c)thêm một yếu tắc vào thành phần khác.
public void setSize(int width, int height)thiết lập kích thước của thành phần.

Xem thêm: Tổng Hợp 223 Bài Tập Tìm X Lớp 2 Cơ Bản Và Nâng Cao, Dạng Toán Tìm X Lớp 2

public void setLayout(LayoutManager m)thiết lập trình quản lý bố cục (layout) mang đến thành phần.
public void setVisible(boolean b)thiết lập năng lực hiển thị của thành phần. Nó theo khoác định là false (ẩn)

ví dụ như về Java Swing

có hai cách để tạo khung (Frame):

bằng cách tạo đối tượng người tiêu dùng của lớp JFrame. Bằng phương pháp kế vượt lớp JFrame.

bạn có thể viết code của Swing phía bên trong hàm main(), constructor hoặc ngẫu nhiên phương thức nào khác.

lấy ví dụ Swing Java đơn giản và dễ dàng

họ hãy xem một ví dụ như swing đối chọi giản, nơi họ đang tạo thành một button cùng thêm nó vào đối tượng người tiêu dùng JFrame bên phía trong phương thức main().

File: FirstSwingExample.java

package vn.ktktdl.edu.vn .swing;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;public class FirstSwingExample public static void main(String args) JFrame f = new JFrame();// tạo biểu lộ của JFrame JButton b = new JButton(“click”);// tạo biểu hiện của JButton b.setBounds(130, 50, 100, 40);// trục x , y , width, height f.setTitle(“Ví dụ Java Swing”); f.add(b);// thêm button vào JFrame f.setSize(400, 200);// tùy chỉnh kích thước cho của sổ f.setLayout(null);// không sử dụng trình thống trị bố cục f.setVisible(true);// hiển thị cửa sổ Kết quả:


*

ví dụ Java Swing – tạo đối tượng người tiêu dùng của lớp JFrame

họ cũng rất có thể viết toàn bộ các mã sinh sản JFrame, JButton bên trong constructor.

package vn.ktktdl.edu.vn .swing;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;public class JavaSwingExample2 JFrame f; public JavaSwingExample2() f = new JFrame();// tạo trình bày của JFrame JButton b = new JButton(“click”);// tạo trình bày của JButton b.setBounds(130, 50, 100, 40); f.add(b);// thêm button vào JFrame f.setSize(400, 200);// thiết lập kích thước mang đến của sổ f.setLayout(null);// không thực hiện trình thống trị bố viên f.setVisible(true);// hiển thị hành lang cửa số

ví dụ Java Swing – thừa kế lớp JFrame

chúng ta cũng hoàn toàn có thể kế vượt lớp JFrame, vày vậy không cần phải tạo miêu tả của lớp JFrame.

package vn.ktktdl.edu.vn .swing;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JFrame;public class JavaSwingExample3 extends JFrame // kế thừa lớp JFrame public JavaSwingExample3() JButton b = new JButton(“click”);// chế tạo button b.setBounds(130, 50, 100, 40); add(b);// thêm button vào JFrame setSize(400, 200); setLayout(null); setVisible(true); public static void main(String args) new JavaSwingExample3(); AWT vào java Giải phương trình bậc 2 trong Java Swing Recent Updates Toán tử lốt 2 chấm (::) vào Java 8Lambda Expression – Biểu thức Lambda vào java 8Bài tập Java – sắp xếp nhanh (Quick Sort) vào JavaBài tập Java – thu xếp chèn (Insertion Sort) trong JavaBài tập Java – thu xếp nổi bọt bong bóng (Bubble Sort) trong JavaBài tập quản lý sinh viên trong JavaHashSet trong javaHashMap vào javaLớp WindowAdapter vào Java SwingLớp MouseMotionAdapter vào Java SwingLớp MouseAdapter trong Java SwingLớp KeyAdapter vào Java Swing ktktdl.edu.vn on facebook học tập Lập Trình Online Miễn phí tổn – ktktdl.edu.vn Danh sách bài học Học java học servlet học tập jsp học Hibernate học Struts2 học Spring học tập SQL

thắc mắc phỏng vấn

201 câu hỏi phỏng vấn java 25 câu hỏi phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 câu hỏi phỏng vấn SQL

About ktktdl.edu.vn

khối hệ thống bài học tập trên ktktdl.edu.vn bao hàm các bài định hướng và thực hành về các công nghệ java và công nghệ web. Các bài kim chỉ nan trên khối hệ thống ktktdl.edu.vn được tìm hiểu thêm và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …

Scroll back to vị trí cao nhất


Danh mục hoàn toàn có thể Bạn chưa chắc chắn Thẻ java swing là gì,swing check valve là gì,swing có nghĩa là gì,swing dance là gì,swing golf là gì,swing high là gì,swing là gì,swing state tức là gì,swing trader là gì,swing trading là gì Điều hướng bài bác viết