Khi mắc 1 bóng đèn vào hiệu điện thế 220v

     
*

*

Bài 14: bài xích tập về công suất điện cùng điện năng sử dụng

Bài 1 (trang 40 SGK Vật Lý 9)

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì cái điện chạy qua nó bao gồm cường độ là 341mA

a) Tính điện trở cùng công suất của láng đèn khi đó

b) nhẵn đèn này được sử dụng như trên, trung bình 4 giờ trong một ngày. Tính điện năng mà lại bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày theo đơn vị jun và số đếm tương ứng của công tơ điện.

Tóm tắt:

U = 220V; I = 341mA = 341.10-3A

a) R = ?

b) t0= 4h/1ngày ; t = 4.30 = 120h; A = ?J = ?kW.h

Lời giải:

a) Điện trở của bóng đèn là

*

Công suất của bóng đèn là:

*

b)

Mỗi số đếm của công tơ điện là 1kWh, đề xuất muốn search số đếm tương ứng của công tơ điện ta phải tính điện năng theo đơn vị kWh

Điện năng bóng đèn tiêu thụ trong 30 ngày:

A = Pt = 75.30.4.3600 = 32400000 (J) = 9000 (Wh) = 9 kWh

Vậy số đếm của công tơ điện là 9 số.