Khối Lượng Mol Trung Bình Của Không Khí Là

     
Home/ Môn học/Hóa học/1.Tính trọng lượng mol mức độ vừa phải A)của tất cả hổn hợp không khí biết khí oxi chỉ chiếm 20% thể tích bầu không khí Nitơ chiếm phần 80% thể tích không gian B) các thành phần hỗn hợp 0,3


Bạn đang xem: Khối lượng mol trung bình của không khí là

1.Tính trọng lượng mol vừa phải A)của các thành phần hỗn hợp không khí biết khí oxi chỉ chiếm 20% thể tích không khí Nitơ chỉ chiếm 80% thể tích không khí B) các thành phần hỗn hợp 0,3


1.Tính khối lượng mol trung bìnhA)của hỗn hợp không khí biết khí oxi chiếm phần 20% thể tích không gian Nitơ chiếm phần 80% thể tích không khíB) các thành phần hỗn hợp 0,3 lít SO2; 0,2 lít O2; 0,5 l H2


*

Tỷ lệ số mol xác suất với tỷ lệ thể tích

a)

Gọi khối lượng mol của không gian là (x)

Áp dụng quy tắc mặt đường chéo

(eginarray*20c O_2(32)&&x – 28 \ &kk(x)& \ N_2(28)&&32 – xendarray o fracn_O_2n_N_2 = fracx – 2832 – x = frac20\% 80\% o x = 28,8)

Khối lượng mol trung bình của không gian là 28,8 đvC.

b)

Giả sử gồm (x) mol (O_2)

( o n_SO_2 = frac0,30,2.x = 1,5x;n_H_2 = frac0,50,2.x = 2,5x)

( o m_hh = 1,5x.64 + 2,5x.2 + x.32 = 133x)

( o n_hh = x + 1,5x + 2,5x = 5x ext mol)

( o overline M_hh = fracm_hhn_hh = frac133x5x = 26,6 ext đvC)


*

phuongthao
0
Reply

Đáp án:a. 28,8

b.26,6

Giải thích các bước giải: a) hotline số mol của O2 trong tất cả hổn hợp là : x

-> nN2= 4x

-> trọng lượng của tất cả hổn hợp là : 32x + 28.4x = 144x

ta có công thức Mtb= mhh/nhh= 144x/ 5x =28,8

-> cân nặng mol vừa phải là 28,8 ( g/mol)

b) ta tất cả công thức: Mtb = M1.v1 + M2.v2 + M3.v3…./ v1 + v2 + v3…

->Mtb = 64.0,3 + 0,2.32 +2.0,5 / 0,3 +0,2 +0,5 = 26.6

-. Khối lượng mol trung bình là 26,6 g/mol


Leave an answer




Xem thêm: Phân Tích Khát Vọng Của Nhân Vật Hồn Trương Ba, Please Wait

Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here lớn cancel reply.
Mackenzie
*

About Mackenzie


Xem thêm: Giải Địa Lí 10 Bài 2 Chi Tiết, Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Địa 10 Bài 2 Chi Tiết

Đặt Câu Hỏi