khôi phục ảnh trên icloud

Giới hạn tối nhiều là 250 ký tự động.

Cảm ơn phản hồi của người sử dụng.

Xem thêm: so sánh iphone 12 pro và 12 pro max

Tác giả

Bình luận