lao tù ác ma

25

Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄)

Bạn đang xem: lao tù ác ma

Tên gốc: Ác yêu tinh đích lao lí (恶魔的牢笼)

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm nám tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược đằm thắm ngược tâm, HE

Nguồn: Tieba 

Độ dài: 6 quyển. 

Quyển 1: 67 chương
Quyển 2: 53 chương
Quyển 3: 80 chương
Quyển 4: 41 chương
Quyển 5: 19 chương
Quyển 6: 67 chương
7 Phiên nước ngoài (Phiên nước ngoài 7 đem 22 phần)

Tranlator: QT

Editor: Kwon Jian

Note: Đây là một trong cỗ đam khôn cùng CẨU HUYẾT, xuyên suốt cả cỗ truyện là một trong bể biển cún blood, đầy đủ những loại tình tiết cẩu huyết như ngôn tình bánh bèo =.=’ và cực kỳ NGƯỢC, xin xỏ nói lại là CỰC KỲ NGƯỢC, ngược oằn oại, ngược lên ngược xuống, không còn 80% truyện là ngược, rất dễ khiến khắc chế cho tất cả những người phát âm. Vì thế xin xỏ suy nghĩ trước lúc nhảy hố, rời thực hiện hỏng sợ hãi cho tới dụng cụ xung xung quanh Khi đang được phát âm. Bản đằm thắm các bạn Jian cũng méo biết đem đầy đủ can đảm và mạnh mẽ nhằm tập bơi qua chuyện không còn loại bể ngày tiết cún này sẽ không nữa và rất có thể tiếp tục drop nửa đàng =.=’

 VĂN ÁN 

Kẻ độc ác ngày tiết rét mướt phát biểu yêu thương cậu tuy nhiên lại thực hiện cậu bị thương.

Đánh gãy chân cậu, tiêm yêu tinh túy nhập người cậu chỉ vì như thế ham muốn trói cậu mặt mũi hắn cả đời.

Cậu bị hắn nghiền cho tới bước đàng vô vọng,

Không yêu thương tuy nhiên cũng ko trốn được trói buộc của hắn.

Cuối nằm trong bị hắn hành hạ và quấy rầy mà đến mức khắp cơ thể như đang được bị tiêu diệt.

Đàn em của hắn vô tình không nhằm ý.

Khiến hắn đùng một cái mất mặt chuồn người của tớ.

Trong lòng hắn như bị lửa thiêu nhen.

Thoáng như đang được rớt vào bóng tối vô vàn.

Người hắn thương nhớ sinh sống lại.

Nhưng cậu phát triển thành vô tri.

Đem tình thương hóa trở thành tuyệt thương.

Đem tình thương trở thành tuyệt lộ.

Hắn mới chỉ ôn nhu thơm cậu.

“Mạc Mạc, nhằm tôi yêu thương em đợt tiếp nhữa.”

“Tiếu Tẫn Nghiêm, trừ Khi tôi bị tiêu diệt.”

 DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG 

Review

Tiết tử

Quyển 1  

Chương 1  Chương 2  Chương 3 

Chương 4  Chương 5  Chương 6

Chương 7  Chương 8   Chương 9

Chương 10  Chương 11   Chương 12

Chương 13   Chương 14   Chương 15 

Chương 16 + 17  Chương 18 + 19  Chương đôi mươi + 21 

Chương 22 + 23  Chương 24 + 25  Chương 26 + 27

Chương 28 + 29 + 30  Chương 31 + 32 + 33  Chương 34 + 35 

Chương 36 ♥ Chương 37 + 38 Chương 39 + 40

Chương 41 + 42  Chương 43 + 44  Chương 45 + 46

Chương 47 + 48  Chương 49 + 50

Chương 51 + 52 + 53  Chương 54 + 55

 Chương 56 + 57 + 58  Chương 59 + 60

Chương 61 + 62 + 63 ♥ Chương 64 + 65 

Chương 66 + 67

Quyển 2  

Chương 1 + 2  Chương 3 + 4  Chương 5 + 6 

Chương 7 + 8 + 9  Chương 10 + 11 + 12

Chương 13 + 14  Chương 15 + 16

Chương 17 + 18 + 19  Chương 20

Chương 21 + 22 + 23  Chương 24 + 25

Chương 26 + 27 + 28 ♥ Chương 29 + 30

Chương 31 + 32  Chương 33 + 34 ♥ Chương 35 + 36

Chương 37 + 38 + 39 Chương 40 + 41  Chương 42 + 43

Chương 44 + 45 ♥ Chương 46 + 47 ♥ Chương 48 + 49 + 50

 Chương 51 + 52 + 53

 Quyển 3  

 Chương 1 + 2 + 3  ♥ Chương 4 + 5   

Chương 6  ♥ Chương 7  ♥ Chương 8 + 9 

♥ Chương 10 + 11 + 12

Chương 13  ♥ Chương 14 + 15 ♥ Chương 16 + 17 

Chương 18 + 19  ♥ Chương 20 ♥ Chương 21 + 22

Xem thêm: đế bá full

Chương 23 + 24 ♥ Chương 25 + 26 ♥ Chương 27 + 28

Chương 29 + 30 ♥ Chương 31 + 32 ♥ Chương 33 + 34 + 35 

Chương 36 + 37 ♥ Chương 38 + 39 ♥ Chương 40

Chương 41 ♥ Chương 42 + 43 ♥ Chương 44

Chương 45 ♥ Chương 46 + 47 + 48

Chương 49 + 50 ♥ Chương 51 + 52 ♥ Chương 53 + 54

Chương 55 ♥ Chương 56 ♥ Chương 57 + 58

Chương 59 ♥ Chương 60 + 61 ♥ Chương 62 + 63 + 64 

Chương 65 ♥ Chương 66 + 67  ♥ Chương 68 + 69 

Chương 70 + 71  ♥ Chương 72  ♥ Chương 73   

Chương 74 ♥ Chương 75 ♥ Chương 76 

Chương 77 ♥ Chương 78 + 79 + 80 

Quyển 4  

Chương 1  Chương 2  Chương 3 

Chương 4  Chương 5  Chương 6 

Chương 7 ♥ Chương 8 ♥ Chương 9 

Chương 10  Chương 11 ♥ Chương 12

Chương 13 Chương 14  Chương 15 

Chương 16  Chương 17+18  Chương 19

Chương 20  Chương 21 + 22  Chương 23

Chương 24  Chương 25 + 26  Chương 27 + 28

Chương 29 + 30 + 31 + 32  Chương 33

Chương 34  Chương 35  Chương 36

Chương 37  Chương 38 + 39  Chương 40 + 41

Quyển 5  

Chương 1 ♥ Chương 2 ♥ Chương 3

Chương 4 ♥ Chương 5 + 6 ♥ Chương 7

Chương 8 ♥ Chương 9 ♥ Chương 10 

Chương 11 ♥ Chương 12 ♥ Chương 13 

Chương 14 + 15 + 16 ♥ Chương 17 + 18 + 19

Quyển 6  

PHỤC LUÂN VÀ LĂNG NGHỊ 

Chương 1 + 2 ♥ Chương 3 + 4 ♥ Chương 5 + 6 + 7 

Chương 8 + 9 ♥ Chương 10 ♥ Chương 11 

Chương 12 ♥ Chương 13  ♥ Chương 14 

Chương 15 ♥ Chương 16 ♥ Chương 17

Chương 18 ♥ Chương 19

Chương đôi mươi + 21 + 22 ♥ Chương 23 + 24 + 25 + 26 

Chương 27 ♥ Chương 28 ♥ Chương 29 + 30 + 31

Chương 32 + 33 ♥ Chương 34 ♥ Chương 35 + 36 + 37 

Chương 38 + 39 + 40 ♥ Chương 41 ♥ Chương 42

Chương 43 ♥ Chương 44 + 45 ♥ Chương 46

Chương 47

LẠC TẦN THIÊN VÀ LẠC HƯỚNG

Chương 48 + 49 + 50 ♥ Chương 51 + 52 + 53

Chương 54 + 55 + 56 ♥  Chương 57 + 58  

Chương 59 + 60 + 61 ♥  Chương 62

Chương 63 + 64 + 65 ♥  Chương 66 + 67  

____CHÍNH VĂN HOÀN___

PHIÊN NGOẠI

Phiên nước ngoài 1: Phục Luân và Lăng Nghị (1)

Phiên nước ngoài 2: Phục Luân và Lăng Nghị (2)

Phiên nước ngoài 3: Phục Luân và Lăng Nghị (3)

Phiên nước ngoài 4: Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc

Phiên nước ngoài 5: Mạnh Truyền Tân và Huyền Phong (1)

Phiên nước ngoài 6: Mạnh Truyền Tân và Huyền Phong (2)

PHIÊN NGOẠI 7: LẠC TẦN THIÊN VÀ NGUYÊN HƯỚNG

Phần 1 ♥ Phần 2 + 3 ♥  Phần 4 + 5 + 6

 Phần 7 + 8 + 9  Phần 10 + 11 + 12 

Xem thêm: làm sủng phi như thế nào

 Phần 13 + 14 + 15  Phần 16 + 17

 Phần 18 + 19 + 20  Phần 21 + 22

____PHIÊN NGOẠI HOÀN___