Lập Niên Biểu Về Cách Mạng Tư Sản Anh Và Chiến Tranh Giành Độc Lập Của 13 Thuộc Địa Anh Ở Bắc Mĩ

     

Lập niên biểu về cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành tự do của 13 trực thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Lập niên biểu về cách mạng tư sản anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở bắc mĩ


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

Cách mạng tứ sản

Thời gian

Sự kiện

Cách mạng tư sản Anh

Tháng 4 - 1640

Sác-lơ I tập trung Quốc hội.

Tháng 8 - 1642

Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

1642 - 1648

Nội chiến thân Quốc hội với công ty vua.

Tháng 1 - 1649

Sác-lơ I bị xử tử. Anh biến hóa nước cộng hòa. Phương pháp mạng đạt tới mức đỉnh cao.

Năm 1653

Nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của biện pháp mạng.

Tháng 12 - 1688

Quốc hội thực hiện chính biến, chuyển Vin-hem Ô-ran-giơ đăng quang vua. Chính sách quân nhà lập hiến được thành lập.

Xem thêm: Danh Mục: Đồng Hồ Để Đo Công Suất Của Mạch Điện Là, Đồng Hồ Dùng Để Đo Công Suất Của Mạch Điện Là

Chiến tranh giành hòa bình của 13 trực thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cuối năm 1773

Sự khiếu nại “chè Bô-xtơn” thổi bùng lên ngọn lửa cuộc chiến tranh ở Bắc Mĩ.

Đầu tháng 9 - 1774

Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập ở Phi-la-đen-phi-a

Tháng 4 - 1775

Chiến tranh giữa các thuộc địa với bao gồm quốc bùng nổ.

Tháng 5 - 1775

Đại hội châu lục lần vật dụng hai được triệu tập, ra đời “Quân đội thuộc địa” vì Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy.

Ngày 4 -7 - 1776

Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, hòa hợp chủng quốc Mĩ ra đời.

Ngày 17 - 10 - 1777

Quân khởi nghĩa thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga, tạo cho bước ngoặt của trận chiến tranh.

Năm 1781

Chiến chiến thắng I-ooc-tao, cuộc chiến tranh kết thúc.

Xem thêm: Phân Bón Hữu Cơ Là Gì? ? Ưu Điểm Của Phân Hữu Cơ Phân Bón Hữu Cơ Là Gì

Năm 1783

Anh kí hiệp cầu Vec-xai chính thức công dấn nền chủ quyền của 13 thuộc địa sinh hoạt Bắc Mĩ.

kimsa88
cf68