LẬP TRÌNH TÍNH VÀ ĐƯA RA MÀN HÌNH VẬN TỐC

     

Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc V khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng V = √2gh , trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bàn phím.

Lời giải chi tiết

Chương trình tính và đưa ra màn hình vận tốc v:
Bạn đang xem: Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc

Write("Nhap vao do cao h= ");

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write ("Van toc khi cham dat la V = " , V: 10 : 2 " , in/ s" )

readln

End.

Khi chạy chương trình, nếu h = 0.45 m thì vận tốc khi chạm đất V = 2.97m/s

nếu h = 1 m thì vận tốc khi chạm đất V = 4.4m/s

nếu h = 1.5 m thì vận tốc khi chạm đất V= 5.42m/s

nếu h = 2 m thì vận tốc khi chạm đất V = 6.26m/s

nếu h = 3 m thì vận tốc khi chạm đất V = 7.67m/s;

Kết quả chương trinh như hình 12 dưới đây:

*

ktktdl.edu.vn


*
Bình luận
*
Chia sẻ
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Cảm Nhận Nhân Vật Viên Quản Ngục Siêu Hay (14 Mẫu), Access Was Denied

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp ktktdl.edu.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng ktktdl.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Bài 5 Tác Dụng Của Dòng Điện, Tác Dụng Của Dòng Điện Trong Thực Tế

Liên hệ | Chính sách

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép ktktdl.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.