Lí 9 Bài 11 Trang 32

     

Một đèn điện khi sáng rộng binh thông thường có điện trở R1= 7,5Ω cùng cường độ mẫu điện chạy qua đèn khi ấy là I = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến chuyển trở và bọn chúng được mắc vào hiệu điện vắt U = 12V như sơ trang bị hình 11.1.

Bạn đang xem: Lí 9 bài 11 trang 32

*

a) Phải kiểm soát và điều chỉnh biến trở bao gồm trị số năng lượng điện trở R2là bao nhiêu để đèn điện sáng bình thường?

b) thay đổi trở này còn có điện trở lớn nhất là Rb= 30Ω cùng với cuộn dây dẫn được thiết kế bằng kim loại tổng hợp nikelin gồm tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dàilcủa dây dẫn cần sử dụng làm trở thành trở này.

GỢI Ý CÁCH GIẢI

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp: R = R1+ R2. Từ kia suy raR2.

Xem thêm: Soạn Địa Lớp 7 Bài 38 : Kinh Tế Bắc Mĩ, Giải Địa Lí 7 Bài 38: Kinh Tế Bắc Mĩ

b) Từ phương pháp tính năng lượng điện trở suy ra phương pháp tính chiều nhiều năm của dây dẫn và thế số.

Xem thêm: Bào Quan Giữ Vai Trò Quan Trọng Nhất Trong Quá Trình Hô Hấp Của Tế Bào Là

 


Lời giải:

a, Để bóng đèn sáng thông thường thì cường độ mẫu điện qua mạch là I=0,6A. Lúc đấy điện trở tương đương của mạch là:

(R_td=dfracUI=dfrac120,6=20Omega )

Bóng đèn mắc nối tiếp với biến trở nên:(R_td=R_1+R_2Rightarrow R_2=R_td-R_1=70-7,5=12,5(Omega ).)

b, cách làm tính năng lượng điện trở:(R= ho dfraclS)

(Rightarrow l=dfracSR ho =dfrac1.10^-6.300,4.10^-6=75(m))

Vậy dây dẫn tất cả chiều dài là(l=75m).

 


Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 11: bài tập áp dụng định cách thức Ôm và bí quyết tính điện trở của dây dẫn khác • Giải câu 1 trang 32 – bài bác 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 9 Một dây dẫn bằng... • Giải câu 2 trang 32 – bài 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 9 Một đèn điện khi sáng... • Giải câu 3 trang 33 – bài xích 11 – SGK môn vật lý lớp 9 Một bóng đèn gồm điện...
Mục lục Giải bài xích tập SGK đồ dùng lý 9 theo chương •Chương 1: Điện học •Chương 2: Điện tử học tập •Chương 3: Quang học •Chương 4: Sự bảo toàn và gửi hóa tích điện
bài trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng lý 9
Bài 11: bài xích tập vận dụng định phương pháp Ôm và cách làm tính điện trở của dây dẫn
• Giải câu 1 trang 32 – bài 11 – SGK môn đồ vật lý lớp 9 • Giải câu 2 trang 32 – bài xích 11 – SGK môn trang bị lý lớp 9 • Giải câu 3 trang 33 – bài bác 11 – SGK môn đồ dùng lý lớp 9
Giải bài xích tập SGK vật lý 9
Chương 1: Điện học Chương 2: Điện tử học tập Chương 3: Quang học tập Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12