linh kiếm tôn truyenfull

Tác giả: Vân Thiên Không
Thể loại: Huyền Huyễn, Cập nhật mới nhất, Trọng Sinh
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
81918
Giọng nam: 115 tập

Bạn đang xem: linh kiếm tôn truyenfull

– Cường fake tập luyện kích, quay về thời đại thiếu hụt niên, trở nên năm ê nhỏ yếu hèn truất phế vật thiếu hụt mái ấm. Kiếp trước rán nhân, kiếp này tuyệt sẽ không còn vứt qua! Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này chắc chắn nên thông thường bù! Đợi cho tới thời hạn Linh Kiếm thét lâu năm, thiên địa tam giới, tao là Chí Tôn.
Tu luyện đẳng cấp: Thối Thể – Tụ Linh – Địa Linh – Thiên Linh – Âm Dương – Niết Yên – Võ Hoàng (mỗi cảnh phân cửu trọng)- Đế Tôn (thiên địa chi lực)- Thiên Đế (Nhất Phương Thế Giới lực lượng – Lục kiếp trở lên trên Đế Tôn)- Thiên Tôn (Tam Thiên Thế Giới lực lượng – một chiếc nào là ê trình bày tu luyện cho tới tối đa cảnh giới như: Kiếm Đạo)

Vật phẩm đẳng cấp: Linh khí – hướng dẫn Khí – pháp khí – Vương Khí – Hoàng Khí – Đế Binh
Võ Linh đẳng cấp: Nhất phẩm cho tới cửu phẩm (cao nhất chín chín tám mươi kiểu mẫu đạo Đạo Văn, tối đa là 9 điểm cửu phẩm – Đại Quy Chân Võ Linh)
Linh khí thân ái hòa độ: Nhất phẩm cho tới cửu phẩm

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 05:03:48

2:

Tap 002 - 05:02:59

3:

Tap 003 - 04:59:23

4:

Tap 004 - 05:03:28

5:

Tap 005 - 05:14:08

6:

Tap 006 - 05:09:56

7:

Tap 007 - 05:21:48

8:

Tap 008 - 05:25:58

9:

Tap 009 - 05:32:21

10:

Tap 010 - 05:31:00

11:

Tap 011 - 05:19:40

12:

Tap 012 - 05:25:15

13:

Tap 013 - 05:18:48

14:

Tap 014 - 05:23:18

15:

Tap 015 - 05:27:22

16:

Tap 016 - 05:38:40

17:

Tap 017 - 05:11:11

18:

Tap 018 - 05:16:02

19:

Tap 019 - 05:37:05

20:

Tap 020 - 05:18:26

21:

Tap 021 - 05:18:52

22:

Tap 022 - 05:06:52

23:

Tap 023 - 05:15:19

24:

Tap 024 - 05:15:08

25:

Tap 025 - 05:13:06

26:

Tap 026 - 05:14:08

27:

Tap 027 - 05:13:56

28:

Tap 028 - 05:13:57

29:

Tap 029 - 05:13:42

30:

Tap 030 - 05:12:05

31:

Tap 031 - 05:15:31

32:

Tap 032 - 05:13:56

33:

Tap 033 - 05:22:05

34:

Tap 034 - 05:19:53

35:

Tap 035 - 05:16:12

36:

Tap 036 - 05:21:04

37:

Tap 037 - 05:18:43

38:

Tap 038 - 05:22:23

39:

Tap 039 - 05:23:04

40:

Tap 040 - 05:18:44

41:

Tap 041 - 05:21:56

42:

Tap 042 - 05:22:54

43:

Tap 043 - 05:20:00

44:

Tap 044 - 05:21:46

45:

Tap 045 - 05:22:06

46:

Tap 046 - 05:19:41

47:

Tap 047 - 05:16:44

48:

Tap 048 - 05:18:06

49:

Tap 049 - 05:19:40

50:

Tap 050 - 05:14:27

51:

Tap 051 - 05:20:34

52:

Tap 052 - 05:21:11

53:

Tap 053 - 05:20:31

54:

Tap 054 - 05:16:25

55:

Tap 055 - 05:19:28

56:

Tap 056 - 05:21:38

57:

Tap 057 - 05:14:19

58:

Tap 058 - 05:18:01

59:

Tap 059 - 05:21:10

60:

Tap 060 - 05:21:46

61:

Tap 061 - 05:23:48

62:

Tap 062 - 05:22:20

63:

Tap 063 - 04:57:11

64:

Tap 064 - 05:33:12

65:

Tap 065 - 06:15:58

66:

Tap 066 - 05:47:55

67:

Tap 067 - 05:14:56

68:

Tap 068 - 04:52:21

69:

Tap 069 - 05:15:40

70:

Tap 070 - 05:08:10

71:

Tap 071 - 05:25:19

72:

Tap 072 - 05:44:24

73:

Tap 073 - 05:26:25

74:

Tap 074 - 05:11:29

75:

Tap 075 - 04:59:42

76:

Tap 076 - 04:50:35

77:

Tap 077 - 04:48:00

78:

Tap 078 - 04:45:33

79:

Tap 079 - 04:42:00

80:

Tap 080 - 04:47:33

81:

Tap 081 - 04:46:34

82:

Tap 082 - 05:10:41

83:

Tap 083 - 05:08:40

84:

Tap 084 - 05:06:13

85:

Tap 085 - 04:53:19

86:

Tap 086 - 04:55:12

87:

Tap 087 - 04:49:46

88:

Tap 088 - 05:15:33

89:

Tap 089 - 05:08:05

90:

Tap 090 - 04:58:09

91:

Tap 091 - 05:00:47

92:

Tap 092 - 04:58:31

93:

Tap 093 - 05:31:19

94:

Tap 094 - 05:44:56

95:

Tap 095 - 05:01:24

96:

Tap 096 - 04:41:44

97:

Tap 097 - 04:22:07

98:

Tap 098 - 04:43:13

99:

Tap 099 - 04:50:08

100:

Tap 100 - 04:57:29

101:

Tap 101 - 04:55:45

102:

Tap 102 - 04:49:11

103:

Tap 103 - 04:32:03

104:

Tap 104 - 04:26:11

105:

Tap 105 - 04:23:33

106:

Tap 106 - 04:25:17

107:

Tap 107 - 04:38:15

108:

Tap 108 - 04:40:06

109:

Tap 109 - 04:39:08

110:

Tap 110 - 04:53:45

111:

Tap 111 - 04:47:30

112:

Tap 112 - 04:46:38

113:

Tap 113 - 02:59:08

114:

Tap 114 - 02:57:04

115:

Tap 115 - 02:50:06

Xem thêm: nô lệ câm truyện tranh full

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

4:

Tap 004

5:

Tap 005

6:

Tap 006

7:

Tap 007

8:

Tap 008

9:

Tap 009

10:

Tap 010

11:

Tap 011

12:

Tap 012

13:

Tap 013

14:

Tap 014

15:

Tap 015

16:

Tap 016

17:

Tap 017

18:

Tap 018

19:

Tap 019

20:

Tap 020

21:

Tap 021

22:

Tap 022

23:

Tap 023

24:

Tap 024

25:

Tap 025

26:

Tap 026

27:

Tap 027

28:

Tap 028

29:

Tap 029

30:

Tap 030

31:

Tap 031

32:

Tap 032

33:

Tap 033

34:

Tap 034

35:

Tap 035

36:

Tap 036

37:

Tap 037

38:

Tap 038

39:

Tap 039

40:

Tap 040

41:

Tap 041

42:

Tap 042

43:

Tap 043

44:

Tap 044

45:

Tap 045

46:

Tap 046

47:

Tap 047

48:

Tap 048

49:

Tap 049

50:

Tap 050

51:

Tap 051

52:

Tap 052

53:

Tap 053

54:

Tap 054

55:

Tap 055

56:

Tap 056

57:

Tap 057

58:

Tap 058

59:

Tap 059

60:

Tap 060

61:

Tap 061

62:

Tap 062

63:

Tap 063

64:

Tap 064

65:

Tap 065

66:

Tap 066

67:

Tap 067

68:

Tap 068

69:

Tap 069

70:

Tap 070

71:

Tap 071

72:

Tap 072

73:

Tap 073

74:

Tap 074

75:

Tap 075

76:

Tap 076

77:

Tap 077

78:

Tap 078

79:

Tap 079

80:

Tap 080

81:

Tap 081

82:

Tap 082

83:

Tap 083

84:

Tap 084

85:

Tap 085

86:

Tap 086

87:

Tap 087

88:

Tap 088

89:

Tap 089

90:

Tap 090

91:

Tap 091

92:

Tap 092

93:

Tap 093

94:

Tap 094

95:

Tap 095

96:

Tap 096

97:

Tap 097

98:

Tap 098

99:

Tap 099

100:

Tap 100

101:

Tap 101

102:

Tap 102

103:

Tap 103

104:

Tap 104

105:

Tap 105

106:

Tap 106

107:

Tap 107

108:

Tap 108

109:

Tap 109

110:

Tap 110

111:

Tap 111

112:

Tap 112

113:

Tap 113

114:

Tap 114

115:

Tap 115

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: hệ thống ép tôi làm kiều thê

3:

Tap 003