lời bài hát sơn tùng m tp chúng ta của hiện tại

Mùa thu đem niềm mơ ước xoay về
Vẫn nguyên lành như hôm nào
Lá cất cánh theo đòi dông tố xôn xao
Chốn xưa em chờ
Đoạn lối thời nay thời điểm hôm nay tao từng đón đưa
Còn vẫn vương vãi ko nhạt mờ
Dấu mến yêu nhập vần thơ

Bạn đang xem: lời bài hát sơn tùng m tp chúng ta của hiện tại

Chúng tao là áng mây mặt mày trời vội vàng vàng ngang qua
Chúng tao không thể nâng niu những câu thề
Cứ như thế thôi, ko một câu nói., lặng lẽ thế phân tách xa
Chiều mưa mặt mày hiên vắng tanh buồn, còn ai thương ai, hy vọng ai?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em ở đâu đó khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng dông tố, sương hao gầy
Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em?
(Whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van nài là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em vì thế thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Héo thô chuồn mon năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Nắng vương vãi bên trên cành héo thô những kỉ niệm xưa kia
Ngày mai, người luyến lưu về niềm mơ ước từng có
Liệu với ta?)

Có anh điểm cơ không?
Có anh điểm cơ không?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
(Có anh điểm cơ không?)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Nắng vương vãi bên trên cành héo thô những kỉ niệm xưa kia
Ngày mai, người luyến lưu về niềm mơ ước từng có
Liệu với ta?)

Có anh điểm cơ không?
Có anh điểm cơ không? (Liệu với ta?)

Chúng tao là áng mây mặt mày trời vội vàng vàng ngang qua
Chúng tao không thể nâng niu những câu thề
Cứ như thế thôi, ko một câu nói., lặng lẽ thế phân tách xa
Chiều mưa mặt mày hiên vắng tanh buồn, còn ai thương ai, hy vọng ai?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em ở đâu đó khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng dông tố, sương hao gầy
Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van nài là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em vì thế thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Héo thô chuồn mon năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

No, no, no
No, no, no

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (Giữ kín nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim này (Giữ mãi nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim mình
Giữ...

Có anh điểm cơ không?
Có anh điểm cơ không?
(Whoo-whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Ngày mai, nắng nóng dông tố, sương hao gầy)
(Có ai luôn luôn lắng hồi hộp mang đến em?)

Xem thêm: oppo find n

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu)
(Héo thô chuồn mon năm xưa kia)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em ở đâu đó khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng dông tố, sương ngâm
Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van nài là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em vì thế thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Héo thô chuồn mon năm xưa kia
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (Giữ kín nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim này (Giữ mãi nhập tim này)
Giữ mãi nhập tim mình
Giữ...

Có anh điểm cơ không?
Có anh điểm cơ không?
(Whoo-whoo-whoo-whoo)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Ngày mai, nắng nóng dông tố, sương hao gầy)
(Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em?)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này (No, no, no)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
(Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu)
(Héo thô chuồn mon năm xưa kia)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em hai con mắt đầm đìa nhòa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em ngồi cơ khóc òa
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Ngày mai, nắng nóng dông tố, sương hao gầy
Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Thương em, anh mãi van nài là
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Thương em thì thương thôi mà
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim này
Dù mang đến nắng nóng tắt, xuân thay cho màu
Lau thô chuồn mon năm xưa kia

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)
(Anh nguyện ghi mãi nhập tim)

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em?

Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim
(Thương em, anh mới mẻ van nài là)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
(Thương em vì thế thương thôi mà)
Điều anh luôn luôn lưu giữ kín nhập tim mình
Có ai thương lắng hồi hộp mang đến em? Cho em

Xem thêm: phân biệt airpod 1 và 2