lục thiếu chỉ yêu cô vợ ngốc

Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Bạn đang xem: lục thiếu chỉ yêu cô vợ ngốc

Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Yến

158 13

5

Giới thiệu

Tình yêu

Đã Full

Hôn nhân ăn ý đồng

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương vượt lên trước giai cấp

Ngọt ngào sủng thê

Hôn nhân ngược luyến

Cường thủ hào đoạt

Truyện: Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc
Tác Giả: Lạc Lạc

Nghe đồn đãi đái thư căn nhà chúng ta Diệp vướng dịch tinh thần,là 1 kẻ ngốc. Thiếu gia căn nhà chúng ta Lục là kẻ nam nhi thần túng thiếu,huyết giá buốt nhất TP. Hồ Chí Minh này, tàn nhẫn gian ác, chỉ nghĩ về cho tới quyền lợi marketing,ko lúc nào nói đến việc chuyện yêu đương,cho tới khi anh lấy được một cô ngốc về thực hiện phu nhân. Tại nhập đôi mắt Lục thiếu hụt, Diệp Tâm Ngữ là 1 cô ngốc và ko hề sở hữu ngẫu nhiên độ quý hiếm nào là. thoắt nhiên một ngày,anh vạc hiện tại bản thân lại thất bại một cô ngốc?

Truyện này tự Yến được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn thuần ý kiến của bạn dạng thân thiện người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Truyện: Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc
Tác Giả: Lạc Lạc

Nghe đồn đãi đái thư căn nhà chúng ta Diệp vướng dịch tinh thần,là 1 kẻ ngốc. Thiếu gia căn nhà chúng ta Lục là kẻ nam nhi thần túng thiếu,huyết giá buốt nhất TP. Hồ Chí Minh này, tàn nhẫn gian ác, chỉ nghĩ về cho tới quyền lợi marketing,ko lúc nào nói đến việc chuyện yêu đương,cho tới khi anh lấy được một cô ngốc về thực hiện phu nhân. Tại nhập đôi mắt Lục thiếu hụt, Diệp Tâm Ngữ là 1 cô ngốc và ko hề sở hữu ngẫu nhiên độ quý hiếm nào là. thoắt nhiên một ngày,anh vạc hiện tại bản thân lại thất bại một cô ngốc?

Truyện này tự Yến được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn thuần ý kiến của bạn dạng thân thiện người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Tags

Tình yêu

Đã Full

Hôn nhân ăn ý đồng

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương vượt lên trước giai cấp

Ngọt ngào sủng thê

Hôn nhân ngược luyến

Xem thêm: chào buổi sáng tổng thống đại nhân

Cường thủ hào đoạt

Giới thiệu

Tình yêu

Đã Full

Hôn nhân ăn ý đồng

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương vượt lên trước giai cấp

Ngọt ngào sủng thê

Hôn nhân ngược luyến

Cường thủ hào đoạt

Truyện: Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc
Tác Giả: Lạc Lạc

Nghe đồn đãi đái thư căn nhà chúng ta Diệp vướng dịch tinh thần,là 1 kẻ ngốc. Thiếu gia căn nhà chúng ta Lục là kẻ nam nhi thần túng thiếu,huyết giá buốt nhất TP. Hồ Chí Minh này, tàn nhẫn gian ác, chỉ nghĩ về cho tới quyền lợi marketing,ko lúc nào nói đến việc chuyện yêu đương,cho tới khi anh lấy được một cô ngốc về thực hiện phu nhân. Tại nhập đôi mắt Lục thiếu hụt, Diệp Tâm Ngữ là 1 cô ngốc và ko hề sở hữu ngẫu nhiên độ quý hiếm nào là. thoắt nhiên một ngày,anh vạc hiện tại bản thân lại thất bại một cô ngốc?

Truyện này tự Yến được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn thuần ý kiến của bạn dạng thân thiện người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Truyện: Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc
Tác Giả: Lạc Lạc

Nghe đồn đãi đái thư căn nhà chúng ta Diệp vướng dịch tinh thần,là 1 kẻ ngốc. Thiếu gia căn nhà chúng ta Lục là kẻ nam nhi thần túng thiếu,huyết giá buốt nhất TP. Hồ Chí Minh này, tàn nhẫn gian ác, chỉ nghĩ về cho tới quyền lợi marketing,ko lúc nào nói đến việc chuyện yêu đương,cho tới khi anh lấy được một cô ngốc về thực hiện phu nhân. Tại nhập đôi mắt Lục thiếu hụt, Diệp Tâm Ngữ là 1 cô ngốc và ko hề sở hữu ngẫu nhiên độ quý hiếm nào là. thoắt nhiên một ngày,anh vạc hiện tại bản thân lại thất bại một cô ngốc?

Truyện này tự Yến được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn thuần ý kiến của bạn dạng thân thiện người sáng tác, ko thể hiện tại lập ngôi trường của AudioToon

Tags

Tình yêu

Đã Full

Hôn nhân ăn ý đồng

Hôn nhân mái ấm gia đình - Cưới trước yêu thương sau

Tình yêu thương vượt lên trước giai cấp

Ngọt ngào sủng thê

Hôn nhân ngược luyến

Cường thủ hào đoạt

Xem thêm: sủng ngay còn kịp

Lục Thiếu Chỉ Yêu Cô Vợ Ngốc

Chương 5: Còn Đâu Là Mặt Mũi Của Lục Gia

00:00 / 06:31