LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 178 LỚP 4

     

Khi viết số ta viết các chữ số từ trái lịch sự phải, hay viết từ mặt hàng cao tới mặt hàng thấp.

Bạn đang xem: Luyện tập chung trang 178 lớp 4

Lời giải đưa ra tiết:

a) (365; 847) ; b) (16 ;530 ;464) ; c) (105; 072; 009).


Viết số phù hợp vào vị trí chấm: 

*

Phương pháp giải:

 Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:

*

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Tính:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10) ; b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12); d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12)

Phương pháp giải:

Biểu thức có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta tiến hành phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) ( displaystyle2 over 5 + 1 over 2 + 7 over 10 = 4 over 10 + 5 over 10 + 7 over 10)( displaystyle = 9 over 10+7 over 10 = 16 over 10 = 8 over 5)

 b) ( displaystyle4 over 9 + 11 over 8 - 5 over 6 = 32 over 72 + 99 over 72 - 60 over 72 )( displaystyle= 131 over 72 -60 over 72 = 71 over 72)

c) ( displaystyle9 over 20 - 8 over 15 imes 5 over 12 = 9 over 20 - 40 over 180)( displaystyle = 81 over 180 - 40 over 180 = 41 over 180) 

 d) ( displaystyle2 over 3:4 over 5:7 over 12 = 2 over 3 imes 5 over 4 imes 12 over 7 ) ( displaystyle = 2 imes 5 imes 12 over 3 imes 4 imes 7 )( displaystyle= 2 imes 5 imes 3 imes 4 over 3 imes 4 imes 7 = 10 over 7)


Bài 4


Video giải đáp giải


Một lớp học tất cả (35) học sinh, trong đó số học viên trai bằng ( displaystyle 3 over 4) số học viên gái. Hỏi lớp học tập đó tất cả bao nhiêu học viên gái ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số học viên trai (đóng phương châm số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì số học viên gái (đóng vai trò số lớn) gồm 4 phần như thế.

2. Tra cứu tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tổng thể phần bằng nhau.

4. Tìm kiếm số phệ (lấy giá bán trị một phần nhân với số phần của số bé).

Chú ý: cách 3 và bước 4 rất có thể gộp lại thành một bước.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng số phần đều nhau là: 

(3 + 4 = 7) (phần) 

Số học viên gái của lớp học kia là:

(35 : 7 imes 4 = 20) (học sinh)

Đáp số: (20) học viên gái.

Xem thêm: 1)Cm: Với Mọi Số Hữu Tỉ X Ta Luôn Có, Lý Thuyết Giá Trị Tuyệt Đối Của Một Số Hữu Tỉ


Bài 5


Video lí giải giải


a) hình vuông và hình chữ nhật cùng bao gồm những điểm sáng gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cùng gồm những điểm lưu ý gì ?

Phương pháp giải:

- phụ thuộc tính chất của các hình.

- Vẽ hình ra nháp để quan sát lại.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) hình vuông và hình chữ nhật cùng gồm những điểm lưu ý sau:

- gồm 4 góc vuông.

- Có những cặp cạnh đối diện tuy vậy song và bởi nhau.

- Có các cạnh tiếp tục vuông góc cùng với nhau.

Có thể nhận xét: hình vuông là hình chữ nhật đặc trưng có chiều dài bởi chiều rộng.

b) Hình chữ nhật và hình bình hành cũng đều có những đặc điểm sau: Có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Xem thêm: Kết Quả Phép Tính Nào Sau Đây Là Số Nào Sau Đây Chia Hết Cho 3

Có thể dìm xét: Hình chữ nhật có thể coi là hình bình hành quan trọng đặc biệt (có 4 góc vuông).