MẠCH ĐIỆN BA PHA BA DÂY UD = 380V

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở Rp bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Điện trở Rp có giá trị.


*

Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V, tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Bạn đang xem: Mạch điện ba pha ba dây ud = 380v


*

Tải nối tam giác → Id = √3 Ip, Ud = Up = 380 V.

→ Ip = 1/√3 Id = 41,2 A.

Điện trở mỗi pha R1 = R2 = R3 = R = Up / Ip = 380 / 41,2 = 9,22 Ω.


Cho mạch điện ba pha bốn dây ,Điện áp dây là 380 V, Tải là ba điện trở bằng nhau , Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A ,Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện, xác định chị số dòng điện pha của tải điện trở trên mỗi pha của tải


Một tải ba pha gồm ba điện trở R = 10Ω, nối hình tam giác, đấu vào nguồn điện ba pha có Ud = 380V. Tính điện áp pha?

A. Up = 380V

B. Up = 658,2V

C. Up = 219,4V

D. Up = 220V


Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Xác định cách nối dây của mỗi pha tải (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối dây như vậy?


Tải thứ nhất nối hình sao có dây trung tính để Ud = √3 Up → Up = 220 V là điện áp định mức của các bóng đèn trong tải.

Tải thứ hai nối hình sao có dây trung tính hoặc nối hình tam giác. Vì điện áp định mức của tải là 380 = Ud mà Up ⇐ Ud nên có thể nối theo cả hai cách.

Xem thêm: Nghị Luận Về Một Sự Việc Hiện Tượng Đời Sống Lớp 9, Nghị Luận Về Một Sự Việc, Hiện Tượng Đời Sống


Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên


Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.


* Tải số 1 nối dây hình sao

*

* Tải số 2:

- Trường hợp nối hình sao:

*

- Trường hợp nối hình tam giác:

Up = Ud = 380 V.

+ Dòng điện pha của tải:

*

+ Dòng điện dây của tải:

*


Một tải ba pha gồm 6 bóng đèn huỳnh quang, mỗi bóng có ghi 220V - 36W và ba điện trở, mỗi điện trở có số liệu là 380v - 0,5kW được đấu vào mạnh ba pha bốn dây có điện áp 380/220V.

a, Vẽ sơ đồ đấu các đèn và điện trở.

Xem thêm: Hệ Số Thoát Hơi Nước Là Số Gam Nước Thoát Hơi Khi Tạo Đ, Bài 3: Thoát Hơi Nước

b, Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.


Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên được nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V. Giải thích 220 V là điện áp gì? 380 V là điện áp gì?


Có ba phần tử gồm. điện trở thuần R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C. Mắc ba phần tử song song với nhau và mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì dòng điện trong mạch có cường độ là I. Khi mắc nối tiếp ba phần tử trên và mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên ba phần tử bằng nhau. Cường độ dòng điện qua mạch lúc đó có giá trị hiệu dụng xấp xỉ là