mẫu đơn của hắc báo

 • Reads 60,840
 • Votes 905
 • Parts 19

Complete, First published Jul 28, 2016

Bạn đang xem: mẫu đơn của hắc báo

Table of contents

Tác Giả :  Điển Tâm
  
  Thể loại : Ngôn Tình
  
  Số Trang : 19
  
  Trạng Thái :  FULL
  
  Edit & Beta: Q vs H
  
  Thể loại: Ngôn tình tân tiến, giành giành nhập giới hắc đạo, ngược thân ái, ngược tâm, HE.
  
  Số chương: 18 chương . Trong số đó 9 chương đầu (thượng) nói tới Mẫu Đơn, 9 chương sau (hạ) nói tới Hắc Báo.
  
  Tình trạng: Bản gốc (Hoàn). Bản dịch (Hoàn)
  
  Warning: 18+